1851 Census, Llandwrog

ISAAC, Sarah to JONES, Catherine

Previous Page    Next Page

Folio Address Surname Forenames Relationship Condition Age Occupation Place of Birth
164 * Tal y Llyn Isaac * Sarah Daughter U 15   CAE, Llanwnda
164 * Tal y Llyn Isaac * Thomas Son U 13   CAE, Llanwnda
546 Tal y Sarn Jennings William Lodger U 34 Agent MDX, London.
163 Bedd Gwenau Jones Alice Grand Daughter U 15 House Servant CAE, Llandwrog
176 Pen y Bythod Jones Alice Wife M 32   CAE, Llandwrog
176 Pen y Bythod Jones Alice Daughter U 2   CAE, Llandwrog
150 Tan y Ffordd Jones Ann Grand Daughter U 6m   CAE, Llandwrog
151 Fronola Jones Ann Head U 29 Dressmaker CAE, Llandwrog
153 Tyn Lon Jones Ann Wife M 36   CAE, Llandwrog
157 Bethesda Jones Ann Wife M 24   CAE, Llandwrog
191 Factory Jones Ann Head W 79 Fuller's Widow DEN, Llandrys?
203 Grafog Jones Ann Wife M 35   CAE, Llandwrog
203 Grafog Jones Ann Daughter U 11m   CAE, Llandwrog
203 Garreg Fawr Jones Ann Wife M 33   CAE, Llaniestyn
203 Garreg Fawr Jones Ann Daughter U 11   CAE, Llandwrog
211 Penmonwaentwrog Jones Ann Niece U 5   AGY, Llanfair Pwllgwyngyll
213 Bether Jones Ann Daughter U 9   CAE, Trefriw
213 Ty Cerrig Jones Ann Wife M 34   CAE, Trefriw
213 Ty Cerrig Jones Ann Daughter U 1   CAE, Llandwrog
213 Tyddyn Sais Jones Ann Head W 43 Quarryman's Widow CAE, Llandwrog
219 Tyddyn Difir Jones Ann Daughter U 10   CAE, Llandwrog
221 Buarth Newydd Jones Ann Servant U 14 House Servant CAE, Edern
221 Tan y Buarth Jones Ann Wife M 32   CAE, Llanbeblig
524 Ty'r'ch ar Ffordd Jones Ann Daughter U 4m   CAE, Llandwrog
526 Fronola Jones Ann Wife M 40   CAE, Penmorfa
526 Fronola Jones Ann Daughter U 7   CAE, Llandwrog
527 Gorlanlwyd Jones Ann Head W 51 Quarry Labourer's Widow CAE, Llandwrog
527 Tai Newyddion Jones Ann Daughter U 7   CAE, Llandwrog
533 Park Coling Jones Ann Wife M 49   CAE, Llanwnda
534 Pen y Cae Jones Ann Daughter U 17   CAE, Llandwrog
544 Blaen y Garth Jones Ann Daughter U 3   CAE, Llandwrog
545 Cloddfa yr Lon Jones Ann Wife M 35   CAE, Llanllyfni
219 Bron Rhiw Jones Ann E. Daughter U 2   AGY, Holyhead
150 Llwyn y Frisod Jones Anne Wife M 21   CAE, Llanllyfni
158 Scybor Fawr Jones Anne Wife M 79   CAE, Llanwnda
165 Tal y Llyn Jones Anne Foster Child U 2   CAE, Llanbeblig
166 Bryn Tre Feilor Jones Anne Servant U 16 General Servant CAE, Llanbeblig
167 Bwlan Farm Jones Anne Daughter U 12 Scholar CAE, Llanllyfni
168 Glynllifon Park Jones Anne Servant U 36 Cook CAE, Mellteryn
169 Glynllifon Park Jones Anne Servant U 23 Laundry Maid CAE, Clynnog Fawr
178 Llandwrog Cottages Jones Anne Wife M 46   CAE, Llanbeblig
189 Pen y Groeslon Jones Anne Wife M 29   CAE, Clynnog Fawr
191 Factory Jones Anne Daughter U 12   CAE, Llandwrog
193 Hafod y Coed Jones Anne Wife M 35   CAE, Llandwrog
200 Court Jones Anne Head W 50 Farmer CAE, Llanllyfni
200 Uwchlawrhos Jones Anne Wife M 40 Agric Labourer's Wife CAE, Clynnog Fawr
202 Ynys y Ffordd Jones Anne Head W 65 Farmer CAE, Llandwrog
206 Pen Cae y Wern Jones Anne Daughter U 21 General Servant CAE, Clynnog Fawr
528 Bryn Glas Jones Anne Daughter U 12   CAE, Llandwrog
531 Fron Jones Anne Daughter U 4   CAE, Llandwrog
531 Hafod Cronwen Jones Anne Daughter U 13   CAE, Llanllyfni
532 Castell Jones Anne Wife M 25   MER, Ffestiniog
532 Castell Jones Anne Daughter U 6m   CAE, Llandwrog
540 Barracks Jones Anne Daughter U 3   MER, Ffestiniog
541 Baladaulyn Jones Anne Wife M 32   DEN, Llanrwst
545 Pen y Bryn Jones Barbara Visitor U 14 Dressmaker CAE, Llandwrog
214 Terfan Jones Benjamin Son U 8   CAE, Llandwrog
212 Park Bryn Rhiw Jones Cadwaladr Son U 4   CAE, Llandwrog
530 Llanerech Jones Cadwaladr Head M 58 Slate Quarry Labourer AGY, Rhosbeirio
150 Plas Mawr Jones Catherine Servant U 14 House Servant CAE, Clynnog Fawr
151 Bwlan Jones Catherine Daughter U 13 Errand Girl CAE, Llandwrog
154 Tyn Llidiart Jones Catherine Daughter U 8   CAE, Llandwrog
157 Bethesda Jones Catherine Daughter U 2   CAE, Llandwrog
158 Hen Efail Jones Catherine Wife M 56   CAE, Llandwrog
166 Rhyd Felin Jones Catherine Wife M 37   CAE, Clynnog Fawr
166 Rhyd Felin Jones Catherine Daughter U 9   CAE, Llanwnda
174 Wood Cottage Jones Catherine Wife M 39   CAE, Conwy
174 Dafarn Dudur Jones Catherine Wife M 52   CAE, Clynnog Fawr
174 Dafarn Dudur Jones Catherine Daughter U 15   CAE, Llandwrog
176 Rhos Maulan Jones Catherine Servant U 20 House Servant CAE, Clynnog Fawr
176 Bodfan Jones Catherine Daughter U 1   CAE, Llandwrog
183 Llwyn Gwalch Jones Catherine Niece U 5   CAE, Clynnog Fawr
184 Gors Jones Catherine Daughter U 3   CAE, Llandwrog
188 Bryn Coech Jones Catherine Servant U 24 House Servant CAE, Llandwrog
189 Tyn y Pwll Jones Catherine Daughter U 1   CAE, Llandwrog
189 Tyn Rhos Jones Catherine Wife M 53   CAE, Llaniestyn
189 Tyn Rhos Jones Catherine Daughter U 13   CAE, Llanwnda
192 Glanrafon Dolydd Jones Catherine Daughter U 6   CAE, Llandwrog
197 Tyddyn David Farm Jones Catherine Daughter in Law M 29   CAE, Llandwrog
198 Tyddyn Meinsier Jones Catherine Wife M 58   CAE, Clynnog Fawr
198 Tyddyn Meinsier Jones Catherine Daughter U 23   CAE, Llandwrog
202 Glanrafon Jones Catherine Servant U 18 General Servant CAE, Aber-erch
203 Garreg Fawr Jones Catherine Daughter U 1   CAE, Llandwrog
205 Bwlch y Ffordd Jones Catherine Daughter U 4   CAE, Llandwrog
206 Pen Cae y Wern Jones Catherine Daughter U 14   CAE, Llandwrog
211 Bryn Bugyilian Jones Catherine Head W 51 Agric Labourer's Wife CAE, Denio
212 Tyn y Gors Jones Catherine Daughter U 10   CAE, Llandwrog
214 Terfan Jones Catherine Wife M 52   Llanelltyn
216 Tyddyn Engan Jones Catherine Daughter U 3   CAE, Llandwrog
219 Bron Rhiw Jones Catherine Wife M 30   CAE, Clynnog Fawr
220 Cim Jones Catherine Daughter U 9   CAE, Llandwrog
524 Pen y Ffordd Jones Catherine Wife M 43   CAE, Llandwrog
528 Bryn Glas Jones Catherine Wife M 53   CAE, Llandwrog
529 Lleinia Cilgwyn Jones Catherine Head W 80 Quarryman's Widow CAE, Llandwrog
529 Ffordd Lwyd Jones Catherine Daughter U 14   CAE, Llandwrog
529 Bryn Dwrog Jones Catherine Head W 50 Quarryman's Widow CAE, Beddgelert
531 Hafod Cronwen Jones Catherine Sister M 18 Quarryman's Wife CAE, Llanllyfni
534 Tan y Fferam Jones Catherine Daughter U 3   CAE, Llandwrog
534 Pen y Cae Jones Catherine Wife M 38   CAE, Llandwrog
540 Pen y Clogwyn Jones Catherine Wife M 58   CAE, Llanberis
540 Pen y Cae Jones Catherine Wife M 45   CAE, Treflys
544 Pen y Garth Jones Catherine Daughter U 5m   CAE, Llandwrog
548 Siop Jones Catherine Wife M 24   CAE, Llanllyfni

*  See footnote on previous page *

Previous Page    Next Page Transcription by Joyce & Douglas Hinde - Page generated by Brian Pears 7th May 1999