1851 Census, Llandwrog

JONES, Meyrick to JONES, Thomas

Previous Page    Next Page

Folio Address Surname Forenames Relationship Condition Age Occupation Place of Birth
165 Tyn Lon Ganol Jones Meyrick Son U 11   CAE, Llanwnda
543 Drws y Coed Jones Micea Son U 11 Scholar CAE, Llandwrog
164 Tai Gwynion Jones Morris Servant U 22 Farm Servant CAE, Llangian
167 Bwlan Farm Jones Morris Son U 17   CAE, Llanllyfni
547 Tan y Siop Jones Morris Head M 37 Quarryman CAE, Llandwrog
152 Cae Doctor Bach Jones Owen Head M 32 Agric Labourer AGY, Aberffraw
174 Dafarn Dudur Jones Owen Head M 53 Farmer CAE, Llanwnda
174 Dafarn Dudur Jones Owen Son U 10   CAE, Llandwrog
176 Pen y Bythod Jones Owen Servant U 18 Farm Servant CAE, Beddgelert
177 Tyn Llan Jones Owen Head M 52 Farmer CAE, Llanaelhaearn
186 Tryfan Jones Owen Servant U 29 Farm Servant CAE, Llandwrog
189 Cae Morfydd Jones Owen Head M 34 Quarryman/Farmer CAE, Llanwnda
192 Ty Newydd Jones Owen Grandson U 5   CAE, Llandwrog
200 Caesion Jones Owen Servant U 14 Agric Labourer CAE, Llandwrog
200 Caesarn Jones Owen Lodger U 16 Quarryman CAE, Llandwrog
203 Garreg Fawr Jones Owen Son U 15 Quarryman CAE, Llandwrog
205 Bwlch y Ffordd Jones Owen Son U 10   CAE, Llandwrog
206 Pen Cae y Wern Jones Owen Son U 9 Scholar CAE, Llandwrog
211 Penmonwaentwrog Jones Owen Son U 20 Quarryman CAE, Llandwrog
213 Ty Cerrig Jones Owen Head M 36 Quarryman CAE, Llandwrog
213 Glan y Gors Jones Owen Head M 51 Quarry Labourer CAE, Aber-erch
219 Pen Bryn Foty Jones Owen Head W 52 Quarryman CAE, Llandwrog
219 Pen Bryn Foty Jones Owen Son U 18 Quarryman CAE, Llandwrog
221 Tan y Buarth Jones Owen Head M 41 Quarry Clerk CAE, Bangor
526 Pen y Groeslon Jones Owen Son U 5m   CAE, Llandwrog
544 Blaen y Garth Jones Owen Son U 14 Quarryman CAE, Llanllyfni
544 Pen y Garth Jones Owen Head M 30 Agric Labourer AGY, Llanddaniel Fab
545 Tal y Sarn Bach Jones Owen Son U 8   CAE, Llandwrog
150 Tan y Ffordd Jones Phebe Daughter M 27   CAE, Llandwrog
543 Drws y Coed Jones Phineas Son U 5   CAE, Llandwrog
212 Tyn y Gors Jones Pierce Head M 42 Quarryman CAE, Llandwrog
152 Caer Ffridd Jones Richard Servant U 17 Farm Servant CAE
153 Tyn Lon Jones Richard Head M 35 Agric Labourer CAE, Clynnog Fawr
155 Tai Newyddion Jones Richard Son U 5   CAE, Llandwrog
156 Bethesda Jones Richard Head M 35 Agric Labourer CAE, Llandwrog
167 Dolbadarn Jones Richard Head M 28 Agric Labourer CAE, Llannor
168 Cae Geifr Jones Richard Head W 78 Retired Gamekeeper CAE, Cricieth
184 Llain y Groe Jones Richard Head M 38 Quarryman CAE, Llanwnda
184 Llain y Groe Jones Richard Son U 7   CAE, Llandwrog
196 Bryn y Pistell Jones Richard Son U 13 Quarryman CAE, Llandwrog
187 Cae Haidd Mawr Jones Richard Son U 5   CAE, Llandwrog
189 Tyn Rhos Jones Richard Son U 19 Wheelwright CAE, Llanwnda
191 Factory Jones Richard Son U 1   CAE, Llandwrog
211 Bwlch y Llyn Jones Richard Son U 34 Quarryman CAE, Llandwrog
212 Bwlch y Llyn Bach Jones Richard Son U 20 Quarryman CAE, Llandwrog
216 Cars y Foel Jones Richard Head M 39 Agric Labourer CAE, Pistyll
218 Tan y Foel Jones Richard Son U 6   CAE, Llandwrog
524 Pen y Ffordd Jones Richard Son U 7   CAE, Llandwrog
526 Fronola Jones Richard Son U 5   CAE, Llandwrog
531 Hafod Cronwen Jones Richard Son U 9   CAE, Llanllyfni
547 Tan y Siop Jones Richard Lodger U 29 Quarryman CAE, Llandwrog
548 Siop Jones Richard Father in Law W 48 Blacksmith CAE, Dolwyddelan
151 Rhiwallan Jones Robert Brother U 58 Agric Labourer CAE, Llandwrog
152 Dol Meredydd Jones Robert Head M 60 Butcher CAE, Llandwrog
154 Tyn Llidiart Jones Robert Head M 33 Slate Quarry Labourer CAE, Llandwrog
155 Tyn Llidiart Jones Robert Son U 2   CAE, Llandwrog
156 Bethesda Jones Robert Son U 6m   CAE, Llandwrog
166 Morfa Mawr Jones Robert Servant W 50 Agric Labourer -
174 Wood Cottage Jones Robert Head M 43 Agric Labourer CAE, Llanllyfni
174 Wood Cottage Jones Robert Son U 13 Scholar CAE, Llanwnda
175 Cae'r Loda Jones Robert Son U 27   CAE, Llandwrog
176 Pen y Bythod Jones Robert Son U 9 Scholar CAE, Llandwrog
176 Bodfan Jones Robert Head M 36 Farmer CAE, Llanllyfni
183 Glyn yr Melon Bach Jones Robert Head W 50 Farmer CAE, Llandwrog
183 Bryn Gola Jones Robert Head U 44 Quarryman CAE, Llandwrog
185 Glyn y Meibion Jones Robert Servant U 18 Farm Servant CAE, Llanwnda
191 Factory Jones Robert Son U 31 Fuller/Dyer CAE, Llandwrog
192 Hafod y Coed Jones Robert Head M 37 Farmer CAE, Llandwrog
197 Tyddyn David Farm Jones Robert Grandson U 2   CAE, Llandwrog
201 Glanrafon Jones Robert Son U 21 Quarryman CAE, Llandwrog
203 Garreg Fawr Jones Robert Son U 6   CAE, Llandwrog
203 Garreg Fawr Jones Robert Head M 45 Quarry Labourer CAE, Nefyn
204 Garreg Fawr Jones Robert Son U 11 Quarryman CAE, Llandwrog
212 Park Bryn Rhiw Jones Robert Son U 9   CAE, Llandwrog
213 Gerlan Ucha Jones Robert Head M 25 Quarryman CAE, Llandwrog
214 Tyn y Pwll Jones Robert Son U 6m   CAE, Llandwrog
216 Pen y Muriau Jones Robert Head M 62 Quarryman CAE, Clynnog Fawr
216 Cars y Foel Jones Robert Son U 5   CAE, Llandwrog
528 Cilgwyn Office Jones Robert Son U 18 Copper Miner AGY, Llanfechell
529 Ffordd Lwyd Jones Robert Son U 12   CAE, Llandwrog
533 Park Caeronwy Jones Robert Son U 8   CAE, Llanllyfni
541 Baladaulyn Jones Robert Son U 1   CAE, Llandwrog
543 Drws y Coed Jones Robert Head M 58 Copper Miner CAE, Llanfihangel
543 Drws y Coed Jones Robert Son U 17 Copper Miner CAE, Llanllyfni
544 Tyn y Nant Jones Robert Son U 11 Quarryman CAE, Beddgelert
544 Cloddfa yr Lon Jones Robert Head M 34 Carpenter CAE, Llanrhychwyn
218 Dole Evan Jones Samuel Visitor U 34 Independent Minister CGN, Llangynllo
165 Tyn Lon Ganol Jones Sarah Wife M 44   CAE, Llandwrog
165 Tyn Lon Ganol Jones Sarah Daughter U 16   CAE, Llanwnda
184 Llain y Groe Jones Sarah Daughter U 9   CAE, Llandwrog
205 Bwlch y Ffordd Jones Sarah Wife M 37   CAE, Llandwrog
205 Bwlch y Ffordd Jones Sarah Daughter U 6   CAE, Llandwrog
545 Tal y Sarn Bach Jones Sarah Daughter U 5   CAE, Llandwrog
201 Tai Newyddion Jones Sydney Mother W 65 Labourer's Widow CAE, Llandudno
153 Tyn Lon Jones Thomas Head M 90 Agric Labourer CAE, Llanllyfni
154 Tyn Llidiart Jones Thomas Son U 6   CAE, Llandwrog
155 Tai Newyddion Jones Thomas Son U 1   CAE, Llandwrog
156 Bethesda Jones Thomas Son U 13   CAE, Llandwrog
175 Cae'r Loda Jones Thomas Son U 25   CAE, Llandwrog
176 Pen y Bythod Jones Thomas Son U 7 Scholar CAE, Llandwrog
176 Pen y Bythod Jones Thomas Servant U 24 Farm Servant CAE, Llangian
184 Llain y Groe Jones Thomas Son U 5   CAE, Llandwrog
185 Llanarch Jones Thomas Son U 14 Quarryman CAE, Llandwrog
185 Glyn y Meibion Jones Thomas Servant U 17 Farm Servant CAE, Llandwrog
186 Tryfan Jones Thomas Servant U 25 Farm Servant CAE, Llandwrog
187 Cae Haidd Mawr Jones Thomas Son U 11m   CAE, Llandwrog
189 Cae Morfydd Jones Thomas Son U 6   CAE, Llandwrog
197 Ty Newydd Jones Thomas Head M 58 Agric Labourer AGY, Llanidan
197 Ty Newydd Jones Thomas Son U 4   CAE, Llandwrog
203 Garreg Fawr Jones Thomas Head M 37 Quarry Labourer CAE, Nefyn
214 Tyn y Pwll Jones Thomas Head M 34 Agric Labourer CAE, Llandwrog
215 Tan y Braich Jones Thomas Head M 75 Quarryman CAE, Llandwrog
216 Cars y Foel Jones Thomas Son U 14 Quarryman CAE, Nefyn
218 Tan y Foel Jones Thomas Son U 9   CAE, Llandwrog
526 Fronola Jones Thomas Son U 1   CAE, Llandwrog
535 Henshop Jones Thomas Son U 1   CAE, Llandwrog
540 Penditch Jones Thomas Head M 43 Quarryman CAE, Llanllyfni
543 Drws y Coed Jones Thomas Son U 13 Copper Miner CAE, Llandwrog
544 Tyn y Nant Jones Thomas Head U 22 Farmer CAE, Llanwnda
548 Siop Jones Thomas Son U 1   CAE, Llandwrog

Previous Page    Next Page Transcription by Joyce & Douglas Hinde - Page generated by Brian Pears 7th May 1999