1851 Census, Llanllechid

Name Order

WILLIAMS, John Philip to WILLIAMS, Martha

Previous Page    Next Page

Folio Address Surname Forenames Relationship Condition Age Occupation Place of Birth
489 High St. Bethesda Williams John Philip Son U 1   CAE, Llanllechid
500 High St. Bethesda Williams Josiah Lodger U 18 Labourer CAE, LLandegai
554 Tyddyn Isaf Williams Judith Wife M 40   CAE, Llanllechid
458 Braichmelyn Village Williams Laura Wife M 47   CAE, Llanllechid
584 Fron Deg Williams Leah Sister U 6   CAE, Caerhun
579 Caellwyngryd Williams Lewis Head M 42 Quarryman CAE, Llandwrog
624 Bronydd Williams Llewelyn Son U 8 Scholar CAE, Llanllechid
505 High St. Bethesda Williams Llywelyn Lodger U 22   CAE, Bangor
485 High St. Bethesda Williams Lydia Mother U 45   CAE, LLandegai
512 Tan y Ffordd Williams Lydia Wife M 37   CAE, Llanllechid
443 Tal y Braich Williams Margaret Servant U 25 Gen Servant CAE, Llanllechid
456 Tyntwr Village Williams Margaret Wife M 43   CAE, Llanllechid
457 Cefn Capel Cwtta Williams Margaret Daughter U 17   CAE, Llanllechid
457 Cefn Capel Cwtta Williams Margaret Daughter U 6 Scholar CAE, Llanllechid
458 Braichmelyn Village Williams Margaret Daughter U 7   CAE, Llanllechid
461 Cae Berllan Williams Margaret Wife M 46   CAE, LLandegai
461 Cae Berllan Williams Margaret Daughter U 4   CAE, Llanllechid
471 Pant Williams Margaret Servant U 19 General Servant CAE, Llanllechid
472 Gerlan Farm Williams Margaret Wife M 41   CAE, LLandegai
472 Gerlan Farm Williams Margaret Servant U 23 House Servant CAE, Dolwyddelan
474 Fron Bant Williams Margaret Daughter U 12 Scholar CAE, Dwygyfylchi
486 High St. Bethesda Williams Margaret Daughter U 7   CAE, Llanllechid
491 High St. Bethesda Williams Margaret Daughter U 10   CAE, Llanllechid
492 High St. Bethesda Williams Margaret Daughter U 5 Scholar CAE, Llanbeblig
493 High St. Bethesda Williams Margaret Daughter U 16   CAE, Llanllechid
493 High St. Bethesda Williams Margaret Wife M 27   CAE, Llanllechid
494 High St. Bethesda Williams Margaret Daughter U 7 Scholar CAE, Llanllechid
499 High St. Bethesda Williams Margaret Wife M 25   CAE, LLandegai
505 High St. Bethesda Williams Margaret Wife M 38 Mantua Maker CAE, Llandwrog
505 High St. Bethesda Williams Margaret Daughter U 15   CAE, Llanllechid
513 Pant Dreiniog Williams Margaret Visitors Wife M 37   FLN, Llanelwy/St. Asaph
518 Twr Bethesda Williams Margaret Wife M 38   CAE, LLandegai
521 Twr Bethesda Williams Margaret Daughter U 10 Scholar CAE, LLandegai
524 High St. Bethesda Williams Margaret Daughter U 11m   CAE, Llanllechid
528 Twr Bethesda Williams Margaret Head W 31 Charwoman CAE, LLandegai
528 Twr Bethesda Williams Margaret Daughter U 4   CAE, Llanllechid
530 Bethesda Village Williams Margaret Daughter U 9m   AGY, Amlwch
535 Cae Clochydd Williams Margaret Wife M 30   CAE, Llanllechid
540 Carneddi Williams Margaret Daughter U 2   CAE, Llanllechid
540 Carneddi Williams Margaret Daughter U 8   CAE, Llanllechid
542 Carneddi Williams Margaret Head W 87   CAE, Llanllechid
546 Llidiart Gwenyn Williams Margaret Daughter U 2   CAE, Llanllechid
547 Carngymro Williams Margaret Daughter U 9 Scholar CAE, Llanllechid
554 Hen Bark Williams Margaret Daughter U 15m   AGY, Pentraeth
554 Tyddyn Isaf Williams Margaret Daughter U 4   CAE, Llanllechid
557 Ty y Capel Williams Margaret Daughter U 16   CAE, Llanllechid
560 Coetmor Cottages Williams Margaret Daughter U 3   CAE, Llanllechid
561 Ddolgoch Williams Margaret Daughter U 2   CAE, Llanllechid
566 Rachub Village Williams Margaret Wife M 48   CAE, Llanllechid
567 Rachub Village Williams Margaret Lodger U 16 Dressmaker CAE, LLandegai
571 Caellwyngryd Williams Margaret Niece U 7   CAE, Bangor
571 Caellwyngryd Williams Margaret Wife M 29   CAE, Bangor
572 Caellwyngryd Williams Margaret Daughter U 2   CAE, Llanllechid
576 Caellwyngryd Williams Margaret Daughter U 15   CAE, Llandwrog
577 Caellwyngryd Williams Margaret Servant U 50 Housemaid CAE, Llanllechid
578 Caellwyngryd Williams Margaret Wife M 30   CAE, Trefriw
578 Caellwyngryd Williams Margaret Daughter U 3   CAE, Llanllechid
585 Caellwyngryd Williams Margaret Wife M 22   CAE, LLandegai
586 Caellwyngryd Williams Margaret Lodger M 29 Dressmaker AGY, Llanfachraeth
587 Caellwyngryd Williams Margaret Daughter U 11m   CAE, Llanllechid
588 Caellwyngryd Williams Margaret Daughter U 2   CAE, Llanllechid
588 Caellwyngryd Williams Margaret Daughter U 11   CAE, Llanllechid
601 Cae Gwigen Williams Margaret Daughter U 18   CAE, Llanllechid
602 Tal y Bont Williams Margaret Servant U 26 Servant CAE, Llanllechid
613 Tan y Lon Williams Margaret Niece U 11 Scholar CAE, Llanllechid
614 Tyrhendref Williams Margaret Niece U 35 Housekeeper CAE, Llanllechid
617 Tyn y Cae Williams Margaret Daughter U 6   CAE, Llanllechid
624 Bronydd Williams Margaret Wife M 51   CAE, Abergwyngregin
624 Bronydd Williams Margaret Daughter U 28   CAE, Llanllechid
626 Tyn y Lon Williams Margaret Daughter U 13 Scholar CAE, Llanllechid
626 Wernporchell Williams Margaret Servant U 17 House Servant CAE, Llanllechid
627 Bryn Quarry Williams Margaret Wife M 43   AGY, Llansadwrn
627 Bryn Quarry Williams Margaret Daughter U 9 Scholar CAE, Llanllechid
627 Ffon Dy Williams Margaret Head W 34   CAE, Llanllechid
629 Glan y Mor Williams Margaret Servant U 17 House Servant CAE, Abergwyngregin
630 Bryn Hafod Williams Margaret Daughter U 11 Scholar CAE, Llanllechid
489 High St. Bethesda Williams Maria Wife M 25   CAE, LLandegai
499 High St. Bethesda Williams Maria Visitor U 16   CAE, Llanllechid
520 Bryn Tirion Williams Maria Wife M 35   CAE, Llanfairfechan
571 Caellwyngryd Williams Maria Daughter U 4 Scholar CAE, LLandegai
617 Tyn y Cae Williams Maria Wife M 45   CAE, Llanllechid
462 Tan y Gadles Williams Martha Daughter U 20 Gen Servant CAE, Llanllechid
601 Cae Gwigen Williams Martha - U 8   CAE, Llanllechid
601 Cae Gwigen Williams Martha Daughter U 4   CAE, Llanllechid

Previous Page    Next Page Transcription by Joyce & Douglas Hinde
Page generated by Brian Pears 8th June 1999