1851 Census, Llanrug

Previous Page    Next Page

Folio Address Surname Forenames Relationship Condition Age Occupation Place of Birth
285 Fron Hyfryd Jones Michael Son U 10m   CAE, Llanrug
300 Glan Llyn Jones Michael Son U 24 Quarryman CAE, Llanrug
321 Tan y Bryn Jones Michael Head M 58 Ship Loader CAE, Llanrug
324 Glan y Gors Jones Michael Head M 28 Quarryman CAE
326 Glyn Rhonwy Jones Michael Son U 7 Scholar CAE, Llanrug
306 Pen y Bonc Jones Morgan Head M 35 Quarryman CAE, Llanrug
283 Tyn Clwt Jones Morris Son U 5   CAE, Llanrug
289 Halfway House Jones Morris Son U 5 Scholar CAE, Llanrug
304 Caer Eithinduon Jones Morris Head M 83 Farmer CAE, Llanrug
306 Tan y Coed Jones Morris Son U 20 Agric Labourer CAE, Llanrug
319 Ty Draw Jones Morris Son U 19 Quarryman CAE, Llanrug
269 Drwsdeugoed Jones Moses Servant U 20 Agric Labourer CAE, Llanddeiniolen
271 Cylliod Jones Owen Son U 6   CAE, Llanrug
273 Four Crosses Jones Owen Head M 29 Quarryman CAE, Llanwnda
274 Ty Slater Jones Owen Son U 25 Butcher CAE, Llanrug
281 Ty Gwyn Jones Owen Servant M 60 Farm Servant AGY, Llanfihangel Ysgeifiog
282 Yr Hen Efail Jones Owen Son U 7   CAE, Clynnog Fawr
285 Tyddyn Mawr Jones Owen Servant U 16 Farm Labourer AGY, Llanddaniel Fab
285 Fron Hyfryd Jones Owen Son U 3   CAE, Llanrug
286 Cefn Nythallt Jones Owen Son U 11   CAE, Llanrug
287 Penrhos Jones Owen Head M 70 Stonemason CAE, Llanrug
289 Halfway House Jones Owen Head M 42 Quarryman CAE, Llanllechid
295 Croeslon Jones Owen Head M 67 Farm Labourer CAE, Llanllyfni
301 Bulkeley Arms Jones Owen Son U 1   CAE, Llanrug
302 Tan y Marian Jones Owen Son U 9 Scholar CAE, Llanddeiniolen
322 Glan Llyn Jones Owen Head M 43 Stonemason CAE, Llanddeiniolen
325 Bryn Crwn Jones Owen Head M 40 Quarryman CAE, Llanrug
328 Pen y Gilfach Jones Owen Lodger W 39 Quarryman CAE, Llanwnda
329 Pen y Gilfach Jones Owen Son U 13 Slate Quarryman CAE, Llanrug
312 Ty Ucha'r Ffordd Jones Phoebe Wife M 28   PEM, Cas-mel/Puncheston
289 Halfway House Jones Pierce Son U 8 Scholar CAE, Llanrug
320 Bryntirion Jones Pierce Head M 32 Quarryman CAE, Llanberis
304 Llys y Gwynt Jones Rebecca Wife M 38   CAE, Clynnog Fawr
275 Pwll y Bar Jones Richard Head M 59 Farmer CAE, Llanbeblig
275 Pwll y Bar Jones Richard Son U 18 Tailor CAE, Llanbeblig
281 Tyn Coed Jones Richard Lodger M 75 Army Major IRL, Dublin
283 Twll y Clawd Jones Richard Head M 74 Stonemason CAE, LLandegai
285 Fron Hyfryd Jones Richard Son U 9   CAE, Llanrug
287 Penlon Jones Richard Head M 51 Farmer CAE, Llanrug
306 Pool St Jones Richard Head M 29 Quarryman CAE, Llanrug
306 Pool St Jones Richard Son U 5   CAE, Llanwnda
306 Pool St Jones Richard Brother U 31 Quarryman CAE, Llanrug
309 Cae Glas Jones Richard Head M 77 Agric Labourer CAE, Llanbeblig
319 Glan Llyn Jones Richard Head M 39 Tailor AGY, Beaumaris
319 Glan Llyn Jones Richard Son U 9   CAE, Llanddeiniolen
321 Coed y Glyn Jones Richard Brother U 19 Slate Quarryman CAE, Llanrug
271 Cylliod Jones Robert Head M 38 Quarryman/Farmer CAE, Llanrug
275 Pwll y Bar Jones Robert Servant U 22 Farm Labourer CAE, Llanbeblig
282 Yr Hen Efail Jones Robert Head M 30 Farm Servant AGY, Trefdraeth
282 Glanrafon Jones Robert Servant U 18 Cow Boy CAE, Clynnog Fawr
282 Glanseiont Jones Robert Head M 68 Farmer CAE, Bangor
282 Glanseiont Jones Robert Son U 37 Corn Merchant CAE, Bangor
285 Fron Hyfryd Jones Robert Son U 11   CAE, Llanrug
286 Cefn Nythallt Jones Robert Head M 50 Farm Labourer CAE, Llanrug
286 Cefn Nythallt Jones Robert Son U 15   CAE, Llanrug
287 Buartha Jones Robert Son U 14   CAE, Llanrug
289 Talsarn Jones Robert Son W 37 ? AGY, Amlwch
303 Tan y Marian Jones Robert Son U 15 Quarryman CAE, Llanwnda
307 Bryn Gwyn Jones Robert Head M 25 Farm Labourer CAE, Llanstumdwy
307 Bryn Gwyn Jones Robert Head M 30 Tailor AGY, Trewalchmai
307 Bryn Gwyn Jones Robert Son U 5   CAE, Llanrug
310 Bryn y Ffynon Jones Robert Son U 10 Quarryman CAE, Llanrug
319 Glan Llyn Jones Robert Son U 4   CAE, Llanrug
320 Bryntirion Jones Robert Son U 4   CAE, Llanrug
324 Pen y Bwlch Jones Robert Son U 2   CAE, Llanrug
328 Glyn Dwr Jones Robert Servant U 16 House Servant AGY, Aberffraw
328 Pen y Gilfach Jones Robert Head M 52 Quarryman CAE, Llandwrog
328 Pen y Gilfach Jones Robert Son U 16 Slate Quarryman CAE, Llanrug
305 Tyddyn Alice Jones Rowland Head M 52 Quarryman/Farmer CAE, Llanddeiniolen
301 Gors Bach Jones Sarah Daughter U 5   CAE, Llanrug
306 Bryncwil Jones Tamar Head W 64 Farmer CAE, Llandwrog
272 Tan y Graig Jones Thomas Head M 34 Quarryman/Farmer CAE, Llanbeblig
282 Glanseiont Jones Thomas Son U 26 Farm Worker CAE, Llanrug
285 Fron Hyfryd Jones Thomas Head M 44 Butcher CAE, Llanrug
286 Bryn Coch Jones Thomas Head M 35 Quarry Labourer CAE, Llanrug
286 Bryn Coch Jones Thomas Son U 4   CAE, Llanrug
289 Hafod Gregog Jones Thomas Lodger U 20 Quarryman CAE, Llandwrog
301 Bulkeley Arms Jones Thomas Head M 33 Victualler/Alehouse Kpr CAE, Llanrug
301 Bulkeley Arms Jones Thomas Son U 6   CAE, Llanrug
309 Hafodlas Jones Thomas Head M 26 Quarryman CAE, Llanrug
310 Bryn y Ffynon Jones Thomas Son U 13 Quarryman CAE, Llanrug
316 Cegir Jones Thomas Son U 19   CAE, Llanrug
316 Coed y Glyn Jones Thomas Son U 14 Slate Quarryman CAE, Llanrug
316 Penrallt Jones Thomas Head M 48 Stonemason CAE, Llannor
320 Llanrug Glyn Jones Thomas Son U 4   CAE, Llanrug
322 Tan y Ffordd Jones Thomas Head M 31 Labourer CAE, Llanrug
322 Llanrug Glyn Jones Thomas Lodger U 67 Quarryman CAE, Llanbeblig
324 Pen y Bwlch Jones Thomas Son U 14   CAE, Llanrug
326 Tyn y Chwarel Jones Thomas Head M 58 Quarry Agent CAE, Llanberis
311 Merddyn Morus Jones Thomas Hughes Son U 20   CAE, Llanrug
309 Hafodlas Ty Newydd Jones Trevor Head M 38 Quarryman DEN, Llanrwst
270 Tan y Ffordd Jones William Head M 49 Quarryman/Farmer CAE, Llanrug
270 Tan y Ffordd Jones William Son U 1   CAE, Llanrug
281 Bryn Llan Jones William Head M 45 Farmer CAE, Llandwrog
281 Cil Gwythwd Jones William Servant U 25 Farm Servant CAE, Llanddeiniolen
282 Bryn Ffynon Jones William Head M 64 Labourer CAE, Llanrug
286 Bryn Coch Jones William Son U 2   CAE, Llanrug
287 Buartha Jones William Head M 47 Tailor CAE, Llanrug
287 Buartha Jones William Son U 25 Tailor CAE, Llanrug
289 Hafod Gregog Jones William Head M 36 Quarryman CAE, Llanrug
289 Hafod Gregog Jones William Son U 3   CAE, Llanberis
291 Glan Llyn Jones William Uncle W 64 Stonemason CAE, Llanrug
292 Ty Isaf Jones William Head M 44 Farm Labourer CAE, Llangybi
295 Tyn Lon Jones William Son U 23 Tailor CAE, Llanrug
300 Glan Llyn Jones William Son U 12   CAE, Llanrug
301 Glanbogelyn Jones William Head M 30 Quarryman CAE, Llanrug
303 Tan y Marian Jones William Son W 35 Quarryman CAE, Llanaelhaearn
303 Tan y Marian Jones William Grandson U 11 Quarryman CAE, Llanrug
304 Llys y Gwynt Jones William Head M 42 Quarryman CAE, Llanrug
305 Tyddyn Alice Jones William Son U 21 Quarryman CAE, Llanrug
306 Pool St Jones William Head M 26 Quarryman CAE, Llanrug
306 Pool St Jones William Son U 2m   CAE, Llanrug
307 Bryn Gwyn Jones William Son U 2   CAE, Llanrug
309 Hafodlas Ty Newydd Jones William Son U 1   CAE, Llandwrog
309 Hafodlas Jones William Son U 6   CAE, Llanrug
310 Pen Hafodlas Jones William Son U 14 Quarryman CAE, Llanrug
310 Bryn y Ffynon Jones William Son U 15 Quarryman CAE, Llanrug
312 Ty Ucha'r Ffordd Jones William Head M 30 Quarryman CAE, Llanrug
316 Cegir Jones William Son U 12   CAE, Llanrug
316 Coed y Glyn Jones William Head M 48 Slate Quarryman CAE, Llanberis
316 Pen y Gilfach Jones William Son U 16 Quarryman CAE, Llanberis
317 House Up Jones William Head M 38 Quarryman AGY, Llanbadrig
317 House Up Jones William Son U 11 Scholar CAE, Llanberis
319 Ty Draw Jones William Son U 17 Quarryman CAE, Llanrug
319 Llwyn Un Jones William Son U 12   CAE, Llanrug
320 Craig y Don Jones William Head M 43 Draper/Grocer CAE, Caerhun
320 Llanrug Glyn Jones William Son U 8   CAE, Llanrug
321 Bryn Crwn Jones William Son U 17 Quarryman CAE, Llanrug
324 Pen y Bwlch Jones William Son U 12   CAE, Llanrug
326 Glan Llyn Jones William Son U 12 Slate Quarryman CAE, Llanbeblig

Previous Page    Next Page Transcription by Joyce & Douglas Hinde
Page generated by Brian Pears 15th May 1999