GENUKI Home page

NefynNefyn     Contents Contents

 

Hanes Eglwysi Annibynnol Cymru.

(History of the Welsh Independent Churches)

By Thomas Rees & John Thomas; 4 volumes (published 1871+)

 

Extracted  by Gareth Hicks from the CD published by Archive CD Books (Jan 2008) - with translation


Morfa (Tabernacl)

(Vol 3, p181/2)

"Adeiladwyd y capel yma yn y flwyddyn 1862. Cafwyd tir gan T. D. Jones-Parry, Ysw., Madryn, yr aelod seneddol dros sir Gaernarfon, ar brydles o fil ond un o flynyddoedd. Costiodd 400p. Traddodwyd y bregeth gyntaf ynddo Tachwedd 12fed, 1862, gan Mr. Williams, Nefyn, a'r wythnos ganlynol ffurfiwyd eglwys yma o ddeugain o aelodau, gan mwyaf oll o Nefyn, a rhai o Ceidio. Galwyd y capel y Tabernacl. Gwnaed cryn ymdrech i dalu y ddyled pan codwyd ef, ac wedi hyny, ond y mae etto fwy na 200p. o ddyled yn aros, ond gwneir ymdrech i dalu 50p. ymaith eleni. Mae y lle yma o'r dechreuad mewn cysylltiad gweinidogaethol a Nefyn, ac felly y mae yn awr dan ofal Mr. James, ac y mae golwg siriol a gobeithiol ar yr eglwys a'r gynnulleidfa."

Translation by Maureen Saycell

 "This chapel was built in 1862. Land was given by T. D. Jones-Parry, esq., Madryn, the Member of Parliament for Caernarfonshire, on a lease of nine hundred and ninety nine years. It cost 400. The first sermon was given on November 12th, 1862, by Mr Williams, Nefyn, and the following week a church was formed here with 40 members, mostly from Nefyn with a few from Ceidio. The chapel was named Tabernacl. A considerable effort was made to pay off the debt when it was built, and since then, but more than 200 remains, but an effort is being made to pay 50 this year. Since the beginning this place has been associated with the ministry in Nefyn, and therefore is now in the care of Mr James, there is a cheerful and hopeful feeling within the church and the congregation."

 


Valid HTML 4.01 Transitional [ Last updated: 31 Jan 2008 -  Gareth Hicks]

InfoFind help, report problems, and contribute information.

Copyright GENUKI and Contributors 1996 to date
GENUKI is a registered trade mark of the
charitable trust GENUKI


Hosted by Mythic Beasts Ltd.