GENUKI Home page upLlanfihangel Genau'r-glyn Contents Contents

 

 

Llanfihangel Genau'r-glyn chapels

 

For further details of this project see Cardiganshire Chapels Database

Compiled by Gareth Hicks (Feb 2007)

Sources

NB.  Not all available data was necessarily used from sources - and sources 1 & 4 have been combined as similar

 Other sources

 

All

 • Cardiganshire Family History Society - Index to deaths and burials in Cardiganshire from non-conformist records is available on fiche. Check details on their site, for this parish includes ; Bethel Talybont (Ind., 1850-60, 1862-66, 1870-77); Borth (Ind., 1887-1902, 1895-1966); Graig (Cal.Meth., 1875-1949, 1955, 1967); Libanus Borth (Cal.Meth., 1927-67); Tabernacl Talybont (Baptist, 1867-80, 1913-19, 1945-84).

Baptist

Siloh Baptist chapel, Pantygeifr

 • Siloh Baptist chapel, Pantygeifr                 SN68208844              Chapel built 1845; rebuilt 1864                     Derelict by 1998               (1) & (4).
 • Siloh, Pantygeifr     Baptist            Erected in 1845        Evan Roberts             1851  (2)     (Ceulan-y-Maes-Mawr township)
 •  
 • Photograph on Dyfed FHS (under Llangynfelyn)

Tabernacl Welsh Baptist chapel, Tal-y-bont

 • Tabernacl Welsh Baptist chapel, Tal-y-bont       SN65508952      Started c1804, chapel built 1812, rebuilt 1833, refronted 1931         Members; 70 in 1840        Records;   1. register of members 1867-75 & accounts 1867-1912    NLW   2.  See also Bethel, Aberystwyth              Not still open 1998       (1) & (4)
 • Tabernacle, Talybont    Baptists     Erected in 1812        John Evans, Baptist Minister, Talybont            1851  (2)     (Ceulan-y-Maes-Mawr township)
 •  
 • See Bap/Mar/Bur data on FreeReg
 •  
 • Photograph on Dyfed FHS (under Llangynfelyn)

 

Congregational

Bethania Ind chapel (Penlevel), near Talybont   (Henllys township)

 • Bethania Ind chapel (Penlevel), near Talybont        SN64468949        Chapel built 1865.     Records; see Bethel        Not still open 1998 (residential)               (1) & (4)
 •  
 •  Photograph on Dyfed FHS

Bethel Welsh Ind chapel, Tal-y-bont

 • Bethel Welsh Ind chapel, Tal-y-bont              SN65498955           Started 1803; chapel built 1805, rebuilt 1815, 1830, enlarged 1884.     A. Shadrach was minister here 1806-22         Records;  1. births & bapts 1805-37 PRO & in IGI        2. register of bapts 1805-63  NLW       3. register of bapts 1846-60 NLW          Still open 1998    (1) & (4)
 • Bethel, Talybont   Ind               Erected in 1805       Owen Thomas, Independent Minister, Talybont                 1851  (2)     (Ceulan-y-Maes-Mawr township)
 • Bethel Cong, Tal-y-bont     Bapts 1805-37 PRO    Bapts 1805-61 NLW      Burials 1850-8  NLW    (3)
 • Bethel Welsh Ind, Talybont          Opened 1805    Births and bapts 1805-37 copies at Cer RO    Bapts 1805-63 NLW    (7)
 •  
 • See Bap/Mar/Bur data on FreeReg
 •  
 • E.D. Jones, E.J. Owen, D. Morlais Jones: Hanes Bethel, Talybont, 1803-1953, (Aberystwyth, c.1953), 43tt.
 • Jones, Parch R.E. Cyfrol goffa "Bethel" a "Soar" Talybont yn cynnwys byr-gofiannau am gant ac  un o aelodau y rhai a hunasant yn ystod duddeng mlynedd olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Dolgellau: 1901.
 • R.E. Jones: Crefydd yn Nhalybont o'i chychwyniad hyd ddiwedd 1900. Yn cynwys hanes y gwahanol eglwysi, y gweinidogion a fu yn llafurio yn y lle, y pregethwyr a godwyd, ac enwau y personau mwyaf amlwg gyda phob enwad o'r dechreuad, (Corris, 1900, 35tt. 'Yr Annibynwyr', tt.8-19.
 •  
 •  Photograph on Dyfed FHS (under Llangynfelyn)

Bethesda Independent chapel, Cwm Ty-nant        (Ceulan-y-Maes-Mawr township)

 • Bethesda Independent chapel, Cwm Ty-nant      SN69388852          Started 1807, chapel built 1850, rebuilt 1881      Sabbath school started at Cwmerebach in 1815, moved to Ty-nant.               Records; see Bethel              Not still open 1998          (1) & (4)

Borth Independent chapel (Y Morfa), Borth        (Cyfoeth-y-Brenin township) 

 • Borth Independent chapel (Y Morfa), Borth village           SN60918999             Started 1864, chapel built 1870.        Members; 21 in 1868      Records;   1.  register of members  1869-98, 1892-1909, 1907-19 & acccounts 1889-91    NLW     2. see Bethel              Not still open 1998    (1) & (4)
 • Y Borth, Cong     Bapts 1887-1928  NLW   Marrs 1890-9  NLW   Burials 1887-1902 NLW   (3)
 •  
 • See Bap/Mar/Bur data on FreeReg
 •  
 • Cyfarfodydd canmlwyddiant capel yr Annibynwyr, Borth, dydd Mercher 4ydd Hydref, (s.l.: 1967), 6tt.
 • Photograph on Dyfed FHS   (under Cyfoeth-y-brenin )
 • Borth (Y Morfa) shown as still open on the Union of Welsh Independents site (Nov 2006)

Capel Bach Ind chapel, Eglwys-fach

 • Photograph on Dyfed FHS (under Eglwys-fach)

Seion Independent chapel (Hen Gapel), Ceulan     (Ceulan-y-Maes-Mawr township)

 •  Seion Independent chapel (Hen Gapel), Ceulan          SN69809012     Preaching here years before chapel built 1835, rebuilt 1872.       Records;  see Bethel        Not still open 1998 (residential)      (1) & (4)
 • Seion Ind, Talybont      Opened 1835   Closed by 1992     (7)

Details of extant records on Archives Network Wales for the following;

 • Neuaddfawr (Tal-y-bont) Family Papers  1843-1955  "Deeds, documents and business papers, 1843-1955, of the Evans family of Neuaddfawr and Rhydyronen, p. Llanfihangel Genau'r-glyn, together with....... an account book of Seion Independent Chapel in the township of Ceulan-a-Maesmor, 1857-1872."
 • Rees, Thomas & John Thomas. Hanes Eglwysi Annibynnol Cymru (History of the Welsh Independent Churches), 4 volumes (published 1871+). Here is the entry from this book for this chapel (in Welsh ) - with translation by Maureen Saycell (Oct 2008)

Soar Independent chapel, Pen-y-Sarn-ddu       (Ceulan-y-Maes-Mawr township)

 •  Soar Independent chapel, Pen-y-Sarn-ddu          SN67029108          Started 1865; chapel built 1867           Records; see Bethel             Derelict by 1998          (1) & (4)
 •  
 • Jones, Parch R.E. Cyfrol goffa "Bethel" a "Soar" Talybont yn cynnwys byr-gofiannau am gant ac  un o aelodau y rhai a hunasant yn ystod duddeng mlynedd olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Dolgellau: 1901.
 •  
 • Photograph on Dyfed FHS (under Llangynfelyn)

Tabor-y-mynydd Independent chapel (Capel Sbaen), near Cwmddwr-fach      (Elerch township)

 • Tabor-y-mynydd Independent chapel (Capel Sbaen) near Cwmddwr-fach        SN73648859     Preaching in area in early C19th       Sabbath school c 1820 at Lluestygrafian          Chapel built 1870.         Records;  see Bethel                  Demolished by 1998       (1) & (4)

 Photograph on Dyfed FHS  (under Elerch)

 

Methodist

 Babell Welsh CM chapel, Dol-y-bont   (Henllys township)

 • Babell Welsh CM chapel, Dol-y-bont         SN62498821           Preaching in area before chapel built 1874.   Schoolroom built 1848.         Still open 1998    (1) & (4)
 • Babell Dol-y-Bont CM chapel - still open in 2006

Bethlehem CM chapel, Llandre

Borth CM chapel, Borth

 • Borth CM chapel, Borth         SN60838992       Not still open 2002 (shop)  
 • Borth  CM              Erected in 1831                 Lumley Edwards, Steward, Glanlery, Borth              1851  (2)      (Cyfoeth-y-Brenin township) 

Capel-y-Graig Welsh CM chapel, Y Graig, Eglwys Fach       (Ysgubor-y-coed township)

 • Capel-y-Graig Welsh CM chapel, Y Graig, Eglwys Fach              SN68529526        Cause started by 1780, chapel built 1808, rebuilt/modified 1840 & 1868.        Records;   1. births & bapts 1812-37 PRO & in IGI         2.  register of bapts 1812-39, 1837-79  NLW               Still open 1998   (1) & (4)
 • Y Graig CM, Eglwys-fach     Bapts 1812-37  PRO      Bapts 1812-79  NLW   (3)
 • Chapel Graig, CM               Erected c1805        Abram M Jones, Elder, Ynysreidol, Eglwysfach  (2)

Cwm-Einion CM chapel, Eglwys-fach

 • Photograph on Dyfed FHS  (under Eglwys-fach)

Dolybont Schoolhouse, CM

 • Dolybont School House used as an occasional place of worship        Calvinistic Methodist        John Jenkins, Superintendant of Sunday School       1851 (2)      (Cynill Mawr township)

Ebenezer Wesleyan Methodist chapel, Bontgoch

 • Ebenezer Wesleyan Methodist chapel, Bontgoch             SN68318620            Started 1833; chapel built 1836, rebuilt 1874, rebuilt 1874    Part of Aberystwyth circuit           Members; 12 in 1833        Records;  see circuit records under Soar, Aberystwyth              Not still open 1998 (residential)     (1) & (4)
 • Bontgoch  WM     Erected in 1836            William Rees, Secretary, Mill, Bontgoch            1851  (2)        (Tyr-y-Mynach township)
 • Ebenezer Wesleyan, Bontgoch      Bapts 1836-1964  NLW     Burials 1882-1931  NLW    (3)
 •  
 •  Photograph on Dyfed FHS  (under Tir-y-Mynach township)

Ebenezer  Wesleyan Methodist chapel, Eglwys-fach  (Ysgubor-y-coed township)

 • Ebenezer  Wesleyan Methodist chapel, Eglwys-fach village          SN68769572             Started 1805, chapel built 1823, enlarged 1834, rebuilt/modified 1844/5 & 1900.    Part of Machynlleth circuit       Members; 65 in 1910         Records;   1.  bapts register of Machynlleth circuit 1808-47   NLW    2.  register of bapts Machynlleth circuit 1815-36  PRO    3., bapts regiser of Machynlleth circuit 1843-53 NLW     4. bapts register  1845-55  NLW     5. bapts register 1855-81   NLW       6. bapts register 1870-85, 1895-97  NLW           Not still open 1998 (residential)  (1) & (4)
 • Ebenezer Wesleyan, Eglwys-fach     Bapts 1808-85, 1895-7  NLW   (3)
 • Ebenezer, WM       Erected 1830       John Hubert, Wesleyan Minister, Machynlleth   (2)

 Photograph on Dyfed FHS (under Eglwys-fach)

Gerlan  (Libanus) Welsh CM chapel, Borth   (Cyfoeth-y-brenin Township)

 • Gerlan Welsh CM chapel, Borth           SN60868975            Built 1877, rebuilt 1892.      Sunday School founded 1801. Still open 1998     (1)
 • Libanus CM chapel, Borth village     Started as Sunday school in 1801, chapel built 1806 (and 1892 - as Gerlan above)       Records;  1. births & bapts 181-37  PRO & in IGI     2.  regiser of bapts 1806-1917  NLW        (4)
 • Libanus/Gerlan CM, Y Borth          Bapts 1810-37  PRO    Bapts 1866-1917  NLW     (3)
 •  
 • See Bap/Mar/Bur data on FreeReg
 • Photograph on Dyfed FHS (under Cyfoeth-y-brenin )
 • Gerlan  CM chapel, High St, Borth - still open in 2006

Glandyfi CM chapel, Eglwys-fach

 • Photograph on Dyfed FHS  (under Eglwys-fach)

Nasareth Welsh CM chapel, Talybont   (Ceulan a Maes-mawr Township)

 • Nasareth Welsh CM chapel, Talybont           SN65428934          Started 1795, chapel built 1815, rebuilt 1868/9 & 1890.           Still open 1998       (1) & (4)
 •  
 •  Photograph on Dyfed FHS (under Llangynfelyn)
 •  
 • Nasareth Tal-y-Bont CM chapel - still open in 2007

Penygarn (Capel-y-Garn) Welsh CM chapel, Pen-y-garn     (Cynill Mawr township)

 •  Penygarn (Capel-y-Garn) Welsh CM chapel, Bow St       (shown wrongly as Tir-y-mynach Township in Rawlins)     SN62678541           Started c.1790, built 1793, rebuilt 1812, 1833, 1865, 1900         Members; 20 in 1793      Records;  1. births & bapts 1811-37 PRO & in IGI       2. register of bapts 1806-1927  NLW     3. register of members 1850-1901  NLW     4. register of members 1916-33 NLW      Still open 1988           (1) & (4)
 • Penygarn   CM    Erected '20 years'         William James, Informant, Rhydypene  [listed in error under Henllys township in return]
  Another form submitted under this township;-   Erected 'before 1800'        Thomas James, Deacon, Tynyrhos, Nr Rhydypene             1851 (2)      (Cynill Mawr township)
 • Garn CM, Bow St       Bapts 1806-1927  NLW    Bapts 1806-37 PRO   (3)
 •  
 • Canmlwydd y Garn, 1833-1933 [Garn's Centennial]. Cambrian News, 1933
 • Capel y Garn, 1793-1966 : trem yn ôl, ar achlysur dathlu canmlwyddiant adeiladu'r oriel. Bow Street, Eglwys Capel y Garn , 1966
 • Capel-y-Garn, c1793-1993 by Nerys Ann Jones   n.d
 • Dechre'r Ysgol Sul yn y Garn a'r Borth, Ceredgion. [ The Beginning of the Sunday School at Garn and Borth, Cardiganshire]. Cymru, Vol 63, 1922
 • Photograph on Dyfed FHS (under Cynill Mawr)
 • Bow Street, Penygarn  CM chapel - still open in 2006

Shiloh Wesleyan Methodist chapel, Morfa, Borth

 • Shiloh Wesleyan Methodist chapel, Morfa, Borth village         SN60838933              First chapel built 1806; rebuilt 1832, enlarged 1842, rebuilt again 1871, rebuilt/modified 1900/1.        Part of Aberystwyth circuit         Members; 127 in 1841         Records;  see Aberystwyth circuit records under Soar, Aberystwyth            Not still open 1998 (warehouse)          (1) & (4)
 • Shilo   WM       Erected in 1832, rebuilt and enlarged in 1842        John Lloyd, Leader (Rev J Lloyd, Wesleyan Minister)     1851  (2)      (Cyfoeth-y-Brenin township) 
 •  Shiloh Wesleyan, Y Borth     Bapts 1835-1964  NLW      (3)
 •  
 • Rees, E. Hanes yr achos: Wesleyaidd yn Borth [History of the Cause : Wesleyans at Borth]. Eurgrawn, 1897
 •  
 • Photograph on Dyfed FHS    (under Cyfoeth-y-brenin )

Soar CM chapel, Morfa, near Borth  (Cyfoeth-y-Brenin township) 

 •  Soar CM chapel, Morfa near Borth               SN60928950            Chapel built 1803; rebuilt 1831.         Records; see Libanus (Gerlan)       Combined Sunday school here and Libanus in 1885 was 450               Still open 1998    (1) & (4)
 • Soar CM, Y Borth    Bapts 1810-37 PRO     Bapts 1837-87 NLW   (3)
 • Photograph on Dyfed FHS     (under Cyfoeth-y-brenin )

The name "Our Lady Star of the Sea Catholic Church" is shown in brackets after the Soar name on Source  (1) implying that the chapel is now used by them

Ynys Tudor CM chapel

 • Photograph on Dyfed FHS (under Llangynfelyn) although the place is *just* within this parish on Kain/Oliver
 

Miscellaneous

Our Lady Star of the Sea Catholic Church, Borth

See Soar CM chapel, Borth

Return to top of page

[Gareth Hicks: 16 Oct 2011]

Valid HTML 4.01 Transitional

InfoFind help, report problems, and contribute information.

Copyright © GENUKI and Contributors 1996 to date
GENUKI is a registered trade mark of the
charitable trust GENUKI


Hosted by Mythic Beasts Ltd.