GENUKI Home page upLlangwyryfon Contents Contents

 

 

Llangwyryfon chapels

 

For further details of this project see Cardiganshire Chapels Database

Compiled by Gareth Hicks (March 2007)

Sources

NB.  Not all available data was necessarily used from sources - and sources 1 & 4 have been combined as similar

 Other sources

 

Congregational

Saron Ind chapel (Capel Saron / Capel Bach), Llangwyryfon

 

Methodist

Bethel Welsh CM chapel, Trefenter

Moreia  CM chapel, Trefenter, Llangwyryfon Tabor Welsh CM chapel, Llangwyryfon

Details of extant records on Archives Network Wales for the following;

 

  

 

Saron Independent chapel, Llangryryfon

Rees, Thomas & John Thomas. Hanes Eglwysi Annibynnol Cymru (History of the Welsh Independent Churches), 4 volumes (published 1871+).
Here is the entry from this book for this chapel

(Vol 4, p 118)

"Yn y flwyddyn 1842 y dechreuwyd pregethu yn y lle hwn gan yr Annibynwyr. Dichon fod rhai pregethwyr Annibynol wedi bod yma yn achlysurol cyn hyny, ond y pryd hwnw y dechreuwyd cynal gwasanaeth cyson yma. Mr. B Rees, Llanbadarn, a Mr. T. Jones, Cilcenin, oedd y ddau weinidog cyntaf a ddeuent yma, ac mewn amaethdy a elwir Cilfachycoed y pregethent. Wedi i'r ddau frawd hyn fod yn pregethu yma yn lled fynych am oddeutu blwyddyn a haner, ac i fesur o fwyddiant ddilyn eu llafur, penderfynwyd adeiladu capel yn y gymydogaeth, yr hyn a wnaed, a ffurfiwyd yma eglwys. Agorwyd y capel Hydref 25ain a'r 26ain, 1843. Bu Mr. Rees a Mr. Jones yn cydweinidogaethu yma dros rywfaint o amser, ond oherwydd y galwad oedd am ei wasanaeth yn ei gylch cartrefol, rhoddodd Mr. Rees heibio ymweled a'r lle hwn, ac felly, syrthiodd y gofal yn hollol ar Mr. Jones, ond y mae rhai o weinidogion y sir a phregethwyr cynorthwyol yn llenwi ei le ar y Sabbothau na byddo efe yma. Y rhai sydd yn dyfod yma fynychaf yn bresenol yw Mr. Miles, Aberystwyth; Mr. Rowlands, Llanon; Mr. Thomas Thomas, Aberystwyth, a Mr. John Adams, Talybont. Cafodd y capel ei adgyweirio a'i harddu yn fawr yn ddiweddar. Yr oedd y draul i wneyd hyny tua thriugain punt. Nid yw nifer yr aelodau yn llawn ugain, na'r gwrandawyr ond ychydig mewn cymhariaeth, ond dichon y gwelir yr amser pan y bydd y fechan wedi myned yn fil, a'r wael yn genedl gref."*

* Llythyr Mr. Jones, Cilcenin.

Translation by Maureen Saycell (Jan 2008)

 "It was in the year 1842 that the Independents started to preach in this place, although some Independent Preachers had been here on occasionally before, it was then that regular services began. Mr B. Rees, Llanbadarn and Mr T. Jones, Cilcennin were the first two preachers to come here and they preached in a farmhouse called Cilfachycoed. After these two brothers had been preaching here fairly regularly for about a year and a half and  a measure of success following their work it was decided to build a Chapel in the neighbourhood, which was done and a Church was established. The Chapel was opened on October 25th and 26th, 1843. Mr Rees and Mr Jones held a joint Ministry here for a while but because of the call of duty in his home parish he stopped visiting and so the sole duty of care fell to Mr Jones with some of the other Ministers in the county helping on Sundays when he was away. The most frequent visiting  Ministers at present are Mr Miles, Aberystwyth; Mr Rowlands, Llannon; Mr Thomas Thomas, Aberystwyth and Mr John Adams Talybont. The Chapel was recently repaired and decorated. It was very difficult with only sixty pounds. The number of members are less than twenty, the listeners (attenders) are few in comparison, but hopefully the time will come when a few will become a thousand, and the weak will become strong"*
*Letter Mr Jones, Cilcennin.

 

Return to top of page

[Gareth Hicks: 16 Oct 2011]

Valid HTML 4.01 Transitional

InfoFind help, report problems, and contribute information.

Copyright GENUKI and Contributors 1996 to date
GENUKI is a registered trade mark of the
charitable trust GENUKI


Hosted by Mythic Beasts Ltd.