Open a form to report problems or contribute information

 
1 Introduction 2 Message details 3 Upload file 4 Submitted

Help and advice for Street Index 1871 Dolgellau Census

If you have found a problem on this page then please report it on the following form. We will then do our best to fix it. If you are wanting advice then the best place to ask is on the area's specific email lists. All the information that we have is in the web pages, so please do not ask us to supply something that is not there. We are not able to offer a research service.

If you wish to report a problem, or contribute information, then do use the following form to tell us about it.

We are in the process of upgrading the site to implement a content management system.

Street Index 1871 Dolgellau Census

The Folio links will take you to the census transcriptions for that sector

Compiled and contributed by Alwyn Humphreys © Copyright 2005

PRO RG10/5690 Dolgelley Local Board ED1 Folio 05 - 11

Folio
5-6

Bridge Street / Tollgate house / Waterloo Street / Queens Square

 

Folio
7-8

Queen's Square / Eldon Square / Smithfield Street

Folio
9-10

Smithfield Street / Skinner's Arms / Queens Row / Cross Keys / Blue Lion / Parliament Court

 

Folio
11

Parliament Court / Llety Mwrdwr / Penarlag

PRO RG10/5690 Dolgelley Local Board ED2 Folio 16-32

Folio
16-17

Bridge Street / Bank Buildings / Royal Ship Hotel / Green Lane / Golden Lion Royal Hotel / Lion Yard

 

Folio
18-19

Lion Street / Castle Inn / Under Old Hall and Newsroom / Queen's Square / London House / Eldon Row / Market Hall House / Temperance Hotel / West Street

Folio
20-21

West Street / Penbryn terrace / Maescaled / Pandy'r Odyn

 

Folio
22-24

Talybont / Pandy'r Odyn / Bryn 'Rodyn / Brynhyfryd / Fronwnion / Lawnt / Court Lawnt / Tanybryn Cottage

Folio
25-26

Lawnt / Police Station / Park Terrace / Bank House / Lombard Street / Ivy Court / Court Lombard Street

 

Folio
27-28

Court Lombard Street / Prince of Wales / Well Street / Finsbury cottage

Folio
29-30

Well Street / Lombard Street / Corner of Church Street

 

Folio
31-32

Lombard Street / Baker Street / Church Street / Tanyfynwent / Penbrynmarian / Tanyllan

PRO RG10/5690 Dolgelley Local Board ED3 Folio 37-49

Folio
37-38

High Street corner shop / Red Lion / Pen Street / Chamber Close / Cross Foxes / Little Cross Foxes / Ivy House / Finsbury Square / West Street / Plas Gwyn

 

Folio
39-40

Penbryn Plasgwyn / West Street / Love Lane / Baptist Chapel House / Penbryn House / Idris Terrace / Penbryn

Folio
41-42

Wnion View / Penbryn Terrace / Turnpike House / Lower Rock Cottage / Schoolroom House / Chapel House / Frongaled / County Goal / Penybank / Bryn fynnon / Brynmair / Bryntirion

 

Folio
43-44

Bryntirion / Bryn Bella / Penybryn / Mount Plesant / Fron Cottage / Glanarran / Brewhouse / Ty Canol

Folio
45-46

Ty Uchaf / South Street / Cwrt Uchaf / James Court / Wesley House

 

Folio
47-48

Wesley Place / Wesley Square / South Street / Meyrick Square / Captain Evan's Court / Plas Ucha Well / Meyrick Street / Plas Ucha / Meyrick Cottage

Folio
49

Meyrick Cottage / Cemlyn House / Meyrick Street / Springfield House / Star House / Skinner Street

PRO RG10/5690 Dolgelley Local Board ED4 Folio 54-66

Folio
54-55

Tanygoeden / South Street / Mason's place

 

Folio
56-57

Mason's place / Old Mill

Folio
58-59

Old Mill / Skinner's Place / Meyrick St

 

Folio
60-61

Meyrick St / Trough Close / Meyrick Square / Victoria Buildings

Folio
62-63

Victoria Buildings / Upper Smithfield / Arran View / Benar fach / Smithfield House / Fro Heulog / Arran Road

 

Folio
64-66

Arran Road / Arran Court / Upper Mill / Idris Cottage / Penbryn Glas / Ty Plow / River side / Factory Oliredd?

PRO RG10/5690 Dolgelley Township of Dolgledr ED5 Folio 70-78

Folio
70-71

Bryngwin uchaf / Bryngwin isaf / Old Factory / Llindir / Bryn Adda / Ysgubor / Murpoeth / Glyn Malden / Penmaen cliff / George Inn / Penmaenpool / Ty'n Llyn / Penmaen canol

 

Folio
72-73

Penmaen canol / Ty Newydd / Hen feudy / Penmaen Cottage / Penmaen House / Minffordd / Tanymaen / Pant y cra / Ty'nygraig / Abergwynant

Folio
74-75

Cottage Abergwynant / Ty'nddol / Cae'n y coed / Cefngoed / Garthangharad / Dolrhyglog / Craflwyn / Bryntirion / Brynhyfryd / Ty Newydd / Craig yr helbul / Garthisa

 

Folio
76-78

Hutts / Aberddwyafon / Erwgoed / Ynysfechan / Pantycae / Hafod dywyll / Talywaun / Waunfechan / Ty'nllwyn / Gwernbarcut / Derwas / Maesangharad / Llwyniarth / Graig / Waunhir

PRO RG10/5691 Dolgelley Townships of Cefnrowen and Dyffrydan ED6 Folio 5-9

Folio
5-6

Hafod y groeswen ucha / Hafod y groeswen isa / Pant yr onnen / Coed Croes / Park / Brynmawr / Tanyfedw / Brynrhug / Esgeiriau / Tanygader / Gilfach / Penrhyngwyn / Tyddynmawr / Ty Nant / Dyffrydan / Ty'n y ceunanat / Tyddyn /

 

Folio
7-8

Ty Newydd / Gellilwyd fawr / Gellilwyd fach / Penclogwynau / Rhydwen / Clogwyn / Tainewyddion / Bronygader / Cae Einion / Maesgwyn / Ty'nllidiart / Gallestra / Glasdir

Folio
9

Erw wen / Cefnrowen isa / Cefnrowen ucha / Nantgwyrddail

PRO RG10/5691 Dolgelley Township of Garthgynfawr ED7 Folio 13-19

Folio
13-14

Penybryn / Llety'r goegen / Ty Nant / Gwerngraig / Cefnyclawdd / Hafodoer / Tyddyn Du / Ty'n Rhos / Bylan / Ty'n twll / Dolyspytty / Cross Foxes / Rhiwspardyn / Tynyclawdd / Tyddynmawr / Hensiop / Tabor / Pantycra

 

Folio
15-16

Pantycra / Tyddynygarreg / Tynewydd / Tynygornel / Dewisbren isa / Dewisbren ucha / Dregerrig / Penrallt / Penfron / Groeslwyd / Fronolau / Hendregefeiliaid / Tirstent bach / Maesyrhelmau / Pandy Isaf

Folio
16-17

Dolgun uchaf / Dolgun isaf / Melin Ship / Workhouse / Schoolhouse / Troed y fronsyth / Plasynbrithdir / Pandy'r Frongoch

 

Folio
18-19

Pandy'r Frongoch / Factory Frongoch / Trefelin / Hafodlas / Tyddyn Ednyfed / Pandy'r Gader / Ty'n y Bryn / Ty'n sarn / Bwlchcoch / Maescoch / Bryncastell / Hafod y meirch / Dolgun isaf

PRO RG10/5691 Dolgelley Township of Garthgynfawr ED8 Folio 23-24

Folio
23-24

Fronallt / Llwyn / Ty mawr / Garthmaelan / Berthlwyd / Cefnmaelan / Tyddynbach / Garthmaelan bach / Penycefn / Penycefn isaf / Henefail / Storehouse / Ivy Cottage / Doluwchegoryd

PRO RG10/5691 Dolgelley Township of Brithdir Isaf ED9 Folio 28-34

Folio
28-29

Ty nant / Tyddyn y moch / Cefnmaes bach / Cefnmaes mawr / Werngoch / Braichceunant / Brynbras / Bryngroes / Gwanas / Caetyddyn uchaf / Caetyddyn isaf / Brynllinos / Henblas

 

Folio
30-31

Caeceirch / Garthisaf / Traian / Helygog fawr / Helygog fach / Ty newydd uchaf / Ty Croes Uchaf / Garth Uchaf / Llety Canol / Llwyntalcen / Pentreglas / Llwynrhelm / Dafarn / Pentre / Coedbach / Carreg yr ogof / Caerynwch / Old Caerynwch

Folio
32-34

Old Caerynwch / Ty'n llidiart / Dolserau Terrace / Ty'n y gaer / Perthi Llwydion / Ty croes isa / Dolgamedd / Ty'n y mynydd / Bronwion / Felindra / Fronalchen / Fronalchen / Dolserau / Clywedog / Pandy Clywedog / Clywedog / Factory Clywedog / Dolgwartheg / Llety Rhys / Cynan / Wern goch isaf / Tyddyn Llwyn / Carreg y Gath / Gorwyr

PRO RG10/5691 Dolgelley Township of Brithdir Uchaf ED 10 Folio 38-40

Folio
38-40

Cefnrowen isaf / Cefnrowen uchaf / Braichyceunant / Gelligrafog / Coedmwsoglog / Llwyn y fynnon / Llety hen / Prysglwyd isaf / Prysglwyd uchaf / Railway Hut / Ty'r Capel / Bryncoedifor / Vicarage / Pantypanel / Maesycambren / Maesycambren / Coedyrhoslwyd / Tyddynmawr / Esgeiriau / Lletywyn / Brithfryniau / Gwernfawr / Esgairfawr / Bryntynoriaid / Dolydeulif  

[Page generated by Gareth Hicks 4 Feb 2005]