Downtime: The Genuki web service will be unavailable on Tues 24 Apr from 10:00 BST for approximately two hours whilst some software updates are installed.

Street Index 1891 Dolgellau Census

The Folio links will take you to the census transcriptions for that sector

Compiled and contributed by Alwyn Humphreys © Copyright 2004

PRO RG 12/4642 Dolgelley Urban Sanitary District ED1  Folio 04 - 16

Folio
4-5
Tynycoed / Cader Villa / Wnion Villa / Frondirion / Rectory / Penarlag / Llety Mwrdwr / Fronallt / Old TurnpikeNant Idwal Cottages / Bridge Street / Stag Inn / Nat Prov Bank House / Bank Buildings / Green Lane   Folio
6-7
 Lion Hotel Yard / Golden Lion Hotel / Lion House / Lion StreetCastle Inn / Shop Goch / Under Old Hall / Brown Horse Inn / Eldon Row / Market Hall House / Meirion House / Finsbury Square / Cambrian House / West Street / Penbryn Street
Folio
8-9
Penbryn House / Maescaled / Pandy'r odyn / Tal-y-Bont Pandy'r odyn /Lawnt   Folio
10-11
Back Lawnt / Lawnt / Under Independent Chapel / English Independent Chapel / Lawnt Cottage / Lawnt House / Police Station / Park Row / Old Bank / Lombard Street
Folio
12-13
Lombard Street / Well Street / Plas Brith Lane / Ivy Cottage / Plas Brith / Meurig Buildings   Folio
14-16
 Meurig Buildings/ Church Street / Church Row / Back Church Row / Lombard Street / Baker Street / Penbrynmarian / Tanyfynwent / Tanllan / Church Place / Crown Shop / Bank House

PRO RG 12/4642  Dolgelley Urban Sanitary District ED2 Folio 20 - 29

Folio
20-21

Bridge Street / Waterloo st / Queen Square / Glyndwr St / Plasyndre Street

  Folio
22-23
Plasyndre Street / Mill Street / Eldon Square / Bridge Street  / Lion Street / Queen Square / Eldon Square / Upper Smithfield Street
Folio
24-25
Upper Smithfield Street / Smithfield Square / Arran Road /Arran Road / Smithfield Square / Smithfield Street   Folio
26-27
Glyndwr Street /Tudor Villas / Meirion Terrace / Glyndwr Street / Smithfield Street / English Terrace
Folio
28-29
English Terrace / Smithfield Lane / Smithfield Road / Smithfield Street / Bridge Street / Smithfield Square      

PRO RG 12/4642  Dolgelley Urban Sanitary District ED3  Folio 34 - 48

Folio
34-35
Drylldrybedd / Arran Court / Arran Road / Froheulog House   Folio
36-37
Arran Terrace / Penbrynglas / Ty Baen / Arran Bridge Street / Upper Smithfield Street / Bennar House / Arran View Temperence Hotel / Talbot Hotel / Unicorn Inn / Plas Coch Lane
Folio
38-39
Upper Smithfield Street / Liverpool House / Victoria Buildings / Meyrick Street / Meyrick House / Mervinian House / Springfield House / Cemlyn House / Bakehouse / Meyrick Street / Tanygader Cottages   Folio
40-41
Meyrick Street / Plasucha House / Ty Ffynnon / Meyrick Square / Mason Place / Chapel Buildings
Folio
42-43
Chapel Buildings / Mason's Place / Henfelin   Folio
44-45
Henfelin / Mason Place / Wesley Square / Glanafon / South Street / Chapel house / Factory Isa / Upper Mill Cottage / Idris Cottage / Wesley House
Folio
46-48
South Street / Lower Wesley Court / Upper Wesley Court / Fron Arran House / Ty'n Cae / Glanarran Cottages / Factory Aberneint / Pandy Aberneint / Pen y bank / Penybryn      
PRO RG 12/4642  Dolgelley  Urban Sanitary District ED4  Folio 53 -60

Folio
52-53

Plas Newydd / Birmingham House / Unicorn Lane / New Ship / Crossfoxes / Ivy House / New Cambrian House / Springfield Street / Gwril House   Folio
54-55
Myrtle House / Penrallt House / Springfield Street / Mount Plesant Road / Upperfield Street / Upperfield Terrace / Upperfield Street / Bryn Awel / Mount Plesant
Folio
56-57
Mount Plesant / / Bryn Teg / Bryntirion / Brynbella Cottage / Brynbella / Brynmair / Brynffynnon / Love Lane / Plas Gwyn / West Street / Near Baptist Chapel / Bryn House / Idris Terrace   Folio
58-60
Idris Terrace / Penbryn Cottages / Wnion View / Penbryn / Old Turnpike / Maescaled / Pandy'r Odyn / Brynrodyn / Fronwnion / Frongaled / Grenville House / Bodlondeb / Rock Cottage / Brynhyfryd / Fronolau Cottage / Fronolau House / Chapel House
PRO RG 12/4642  Dolgelley, Township of Dolgledr ED5  Folio 64 - 68
Folio
64-65
Bryngwin Isa / Llindir / Brynadda / Ysgubor / Murpoeth / Glyn / Penmaen Cliff / Cliff Cottage / Railway Station / George Hotel / Ty'n Llyn / Cliff Farm / Ty Newydd / Tanybryn / Chapel House / Penmaen Cottage / Minffordd / Pantycra / Ty'n y Graig   Folio
66-68
Ty'n y Graig / Lodge / Abergwynant / Yard / Cottage / Ty'n Ddol / Cefngoed / Garth Lodge / Garthangharad /  Craflwyn  / Garth Isa / Garth Siding / Bryntirion / Brynhyfryd / Ty Newydd / Craigyrhelbul / Erwgoed / Ynysfechan / Pantycae / Gefnhir isa / Gefnhir ucha / Hafod Dywyll / Waen fechan / School House / Cae'n y Coed / Ty'n Llwyn / Talywaen / Maesyngharad / Drewest / Llwyniarth / Graig / Waen Hir / Bryngwin farm
PRO RG 12/4642  Dolgelley, the Township of Dyffrydan, the Township of Cefnrowen & part of Dolgelley Rural Sanitary District ED6  Folio 73 - 76
Folio
73-74
Hafodygroeswen / Parc / Pantyronen / Coedcroes / Esgeiriau / Brynmawr / Tanyfedw / Brynrhug / Tanygader / Gilfach / Gwernan Villa / Tyddynmawr / Penrhyngwyn / Tynant / Tynewydd / Tyddyn / Dyffrydan / Ty'n y ceunant / Gellilwyd   Folio
75-76
Cefnrowen / Nant y gwrddail / Glasdir / Erw Wen / Callestra / Cae Einion / Maesyrun / Penclogwyna / Rhydwen / Tainewyddion / Fronygader House / Clogwyn Hyfryd
PRO RG 12/4642  Dolgelley, the Township of Garthgynfor South ED7 Folio 80 - 85
Folio
80-81
Board School House / Plas yn Brithdir / Wenallt House / Pandy frongoeth? / Trefilia / Hafodlas / Penrallt / Dre Gerrig / Pandy Gader / Pandy Gader / Ty'n y Bryn / Bwlchcoch / Maes Coch / Ty'n Sarn / Hafomeirch / Penybryn / Llety'r sigian / Gwengraig / Cefn y clawdd / Hafodoer / Tyddyndu / Bylan / Cross Foxes Hotel   Folio
82-85
Tyntwll / M C Chapel House / Ty'n y Clawdd / Ty'n Mawn / Bryn Castell / Hen Shop / Indep. Tabor House / Pant y Cra / Tyddyn y gareg / Coed / Ty'n y Cornel / Dewisbren / Fronoleu / Groeslwyd / Pen y fron / Hendre gyfeilliad / Tirstent bach / Lodge Caerynwch / Maesy yr helmau / Dol Yspyty / Dolgyn / Tyddyn Ednyfed / UnionWorkhouse / Llwyn Mill / Derwen House
PRO RG 12/4642  Dolgelley, the Township of Garthgynfor North ED8 Folio 89  - 92
Folio
89-90
Llwyn Mansion / Ty Mawr / Garth maelan / Berthlwyd / Cefnmaelan / Tyddyn Bach / Garthmaelan Bach / Pencefn / Pencefnbach / Henefail / Storehouse / Talrafon / Ty Eiddew / Doluwcheogryd / Tremhyfryd / Dr Williams School   Folio
91-92
Dr Williams School / Bryndedwydd / Coed Cymmer / Penycoed / Stay Little / Bryn Derw / Brynmarian (Dolgelley Grammar School House)
PRO RG 12/4642  Dolgelley, the Township of Brithdir Isa and Clywedog  ED9 Folio 96  -
Folio
96-97
Clywedog / Dolserau / Bron fwyalchen / Dolgwartheg / Bronwian / Perthillwydion / Garthwnion / Caeceirch / Henblas / Garth View / Penygroes / Meirion Terrace / Ty Nant / Tyddyn coch / Tir mab Cynan / Lletty Rhys / Cefnmaes / Ty'n llidiart / Tynymynydd   Folio
98-99
Llwyntalcen / Gorwyr / Cae'r tyddyn ucha / Carreg y gath / Tyddyn llwyn / Plas Gwanas / Caerynwch / Ty'n y cefn / Braich y ceunant / Tyglas / Werngoch / Brynbras /
PRO RG 12/4642  Dolgelley, the Township of Brithdir Isa and Brithdir Uchaf  ED10 Folio 103 --
Folio 103-104 Dolgamedd / Tin y gaer (sic) / Dolserau Terrace / Traian / Garth Fach / Llwynrhedin / Lletty Canol / Garth uchaf / Helygog / Ty Newydd / Braich y ceunant / Coed Mwsoglyd / Gelligarrog / Llwynffynon / Prysglwyd Ucha / Esgeiriau / Lletywyn / Brithffryniau / Esgairgawr / Bryntynoriaid   Folio
105-106
Doldeulif / Werngawr / Tyddynmawr / Coed y rhoslwyd / Maes cambren / Pant y panel / Chapel House / Bryncoedifor Vicarage / Cefncreuan

[Page generated by Gareth Hicks 10 May 2004]