GENUKI Home page

 Merionethshire Llanelltyd     Contents Contents

1851 Llanelltyd Census

                      Compiled and contributed by Alwyn Humphreys Copyright 2004

          Transcriptions

                    Click on Folio number for transcriptions for the places shown

Folio 397
Folio 398
Folio 399
Afonwnion / Caebeudy Isa / Ty'n Llwyn / Caewernos
Caewernos / Faner / Blaenycwm / Penygarnedd / Ty'n Llan / Penygrisiau / Frondeg
Dolfach / Rose Cottage / Pengarnedd / Tandalar / Ty ucha
 
Folio 400
Folio 401
Folio 402
Penygrisiau / Schoolhouse / Tan Llan / Faner / Ty Tafarn / Dolfawr / Caecoch / Pentre / Hengwrt Mansion
Pandy Bach / Efail Fach / Garth Blyddyn / Lodge / Maesbryner / Lloft Stabal
Pentre / Cae Clyd / Pantllwyfog / Yr Odyn / Tan Llan / Bryn Du / Hengwrt
 
Folio 403
Folio 407
Folio 408
Caebeudy / Faner / Penbryn / Lloft yr efail / Tan y Graig / Pengarnedd / Llan
Maesygarnedd / Maesygarnedd Cottages
Ysgubor / Ty nant / Hafodymorfa / Bwlchygwynt / Minymorfa / Bryn Melyn
 
Folio 409
Folio 410
Folio 411
Brynmelyn / Penbryn / Penbryn Melyn / Forge / Tai newyddion
Tai newyddion / Tai Cynhaeaf isa / Tai cynhaeaf / Maestryfer
Voel Isbri / Voel Isbri Uchaf / Ceseilgwm Mawr / Ceseilgwm Bach / Ty Coed / Caemabseifion
 
Folio 412
Folio 413
Folio 414
Folio 415
Blaen Cwmynach / Glan Llyn Morwynion / Trawsnant / Gwndwn Ucha / Goetref
Goetref / Berthlwyd / Tyddyn Bach / Dolmelynllyn / Factory Dolmelynllyn
Ty'n y Groes / Brewhouse / Oakley Arms / Brynbach / Llety Cemlyn / Cae Mawr
Hafod y fedw / Tanrallt / Maesmawr / Ty'n Celyn / Ty'n rardd / Berllan / Taihirion

[Page generated by Gareth Hicks 12 May 2004]

Valid HTML 4.01 Transitional

InfoFind help, report problems, and contribute information.

Copyright GENUKI and Contributors 1996 to date
GENUKI is a registered trade mark of the
charitable trust GENUKI


Hosted by Mythic Beasts Ltd.