GENUKI Home page

 Merionethshire Llanelltyd     Contents Contents

1891 Llanelltyd Census

                   Compiled and contributed by Alwyn Humphreys Copyright 2004

          Transcriptions

                    Click on Folio number for transcriptions for the places shown

Folio
116-118

Pill Cottage Hengwrt / Hengwrt Mansion / Pentir / Caeclyd / Pandybach / Efailfach / Garthybleuddyn / Nannau Lodge / Maesybryner / Dolfawr / Faner Farm / Calv Meth Chapel House / Ty Newydd Afon Wnion / Afon Wnion / Shop & Post Office / Penygarnedd / Dolfach / Ty Cerrig / Brynhyfryd / Hendy / Vicarage (Rose Cottage) / Old Tollgate / Tandalar / Ty Uchaf / Ty Tafarn / Schoolhouse / Tan Llan / Cae Coch / Pantllwyfog / Cae'r Beudy / Caegwernog / Blaencwm 

Folio
122-123

Dolmelynllyn / New Lodge / Bailiffs Cottage / Old Lodge / Old Berthlwyd / New Berthlwyd / Goetra / Gwndwn Uchaf / Ty'n y groes Hotel / Tyddynbach / Cae Mawr / Hafod y fedw / Trawsnant / Gelligemlyn / Keeper's Cottage / Maes Maw / Blaen Cwm Mynach / Ty'n y Coed / Cae Mab Seifion 

Folio 124-125

Ceseilgwm bach / Ceseilgwm mawr / Foel Uchaf / Maestryfar / Tanybryn / Ael y bryn / Cambrian Cottage / Pen Bryn Melyn / Penbryn / Pen Bryn Melyn Cottages / Brynmelyn / Bwlch y gwynt / Glanmorfa / Hafodymorfa / Ty Nant / Ysgubor / Maesygarnedd / Bryn Cemlyn / Minymorfa / Taicynhaeaf Ganol / Ty'n y Celyn / Taihiron / Bryn Melyn / Maes y Garnedd Cottage / Garreg Arw / Bryn Du / Ty'n 'rardd / Brynmelyn / Keeper's Cottage Borth / Taicynhaeaf / Ty'n y Groes Cottage

[Page generated by Gareth Hicks 12 May 2004]

Valid HTML 4.01 Transitional

InfoFind help, report problems, and contribute information.

Copyright GENUKI and Contributors 1996 to date
GENUKI is a registered trade mark of the
charitable trust GENUKI


Hosted by Mythic Beasts Ltd.