Open a form to report problems or contribute information

 
1 Introduction 2 Message details 3 Upload file 4 Submitted

Help and advice for LLANFACHRETH 1891 CENSUS

If you have found a problem on this page then please report it on the following form. We will then do our best to fix it. If you are wanting advice then the best place to ask is on the area's specific email lists. All the information that we have is in the web pages, so please do not ask us to supply something that is not there. We are not able to offer a research service.

If you wish to report a problem, or contribute information, then do use the following form to tell us about it.

We are in the process of upgrading the site to implement a content management system.

LLANFACHRETH 1891 CENSUS

These pages contain both a Surname Index and transcriptions of the census entries

Compiled and contributed by Alwyn Humphreys © Copyright 2004

Transcriptions

Click on Folio number for transcriptions for the places shown

A

Folio
85-86

Ty Newydd / Rhydymain / Glan Eiddion / Cuttiau / Pen y Bont / Talybont / Drws y Nant Station House / Ronwydd Old Toll Gate House / Drws y Nant

B

Folio
87-88

Wenallt / Penrhiw / Tymawr / Penglog / Ty Cerrig Blaenau / Llwyncynfel / Braichbedw / Cefn y Braich / Caedefaid / Drws y Mela / Blaenau / Tan Y Bryn / Cae Addfwyn / Hafod y Geifr / Hafod Meredydd / Bronllowarch / Llwyn Sarn / Ty Isa / Ysgubor Newydd / Ty'n y Gerddi / Tyddyn Rhiw / Penarwnion Fach

C

Folio
89-90

Penarwnion Fawr / Ffrwd Gwyllt / Llawr Dolserau / Brynteg / Tynsimdda / Bontnewydd Station House / Nantcynidiw / Maes y Neuadd / Castell y Fedw

Ch

Folio
94-95

Pen yr Esgynfa / Ochoryfoel / Loje Park / Llety'r Hwsmon / Tan y Foel / Bron y Foel / Esgairwen / Rhedyncochion / Ty Cerrig Isa / Pwllgela Bach / Ty'n Twll / Bryncoch / Galltcarw / Brynblew

D

Folio
96-98

Caemarch / Ty Hir / Ty'n y Ffridd / Tyddyn Martha / Bychesau / Bron Einion / Castell y Gwynt / Caegwyn / Maesllech / Maesgwyn / Cae'rhedydd / Ystym Gwadnoeth / Ty Capel Carmel / Tanygaer / Caehuad / Corsygarnedd / Caelleu / Caeangelws / Doluwchafon / Ty'n llwyn / Penyffridd / Lodje Uchaf / Old Nannau Gardens

Dd

Folio
102-103

Gellfachreth / Caeglas / Caecrwth / Tynymynydd / Glasgoed / School House / Boetheuog / Refail / Ty Main / Ty Capel / Shop Fach / Shop (old P.O.) / Tainewyddion Terr / Tainewyddion (P.O) / Shop / Ty Newydd / Hen Ysgoldy / Ty Isaf / Ty Canol / Ty Uchaf / Bryneglwys / Penucharllan / Vicarage / Ffrwd / Ty Capel Ffrwd

E

Folio
104-105

Ffriddgoch / Bryn Prydydd / Ty'n y Buarth / Ty'n y Benrhos / Dolyclochydd / Nannau / Saddle-room / Farm Yard / Bothy / Nannau Cottage / Gwern offeiriad / Glasdir Isaf / Pandy / Coedmawr / Felin / Tyddyn Bach /

F

Folio
109-110

Dolgoed / Glan'rafon / Penrhosisaf / Maes'reglwyswen / Ty'nymynydd / Cae'ncoed / Dolfwynog / Dolfwynog Mine / Doladd / Penbryn / Ty Capel Hermon / Ty'nsimdde / Bwlchrhoswen isaf / Buarthre / Hafod Owen / Ysgwydd y Glyn / Caepoeth / Tyddyn du / Blaenglyn / Hendre / Cadwgan

Ff

Folio
111-112

Hafoty / Cyplau / Rhiwfelen / Dolcynawon / Dolcynawon / Abergeirw bach / Abergeirw Mawr / Tyddynmawr / Hendre Berfedd / Hafodfraith / Cwmheisian Uchaf / Cwmheisian ganol / Cwmheisian mine

 

 

SURNAME INDEX

A-E

F-H

J

K-P

R-W

 

[Page generated by Gareth Hicks 13 May 2004]