Open a form to report problems or contribute information

 
1 Introduction 2 Message details 3 Upload file 4 Submitted

Help and advice for Street Index 1841 Trawsfynydd Census

If you have found a problem on this page then please report it on the following form. We will then do our best to fix it. If you are wanting advice then the best place to ask is on the area's specific email lists. All the information that we have is in the web pages, so please do not ask us to supply something that is not there. We are not able to offer a research service.

If you wish to report a problem, or contribute information, then do use the following form to tell us about it.

We are in the process of upgrading the site to implement a content management system.

Street Index 1841 Trawsfynydd Census

The Book Links will take you to the Census Transcriptions for that sector

Compiled and contributedby Alwyn ap Huw Humphreys © Copyright 2005

 

Book 11 Ty'n y Gyfriolau? / Penybryn / Hafodwen / Caeglas / Bwlchgwyn / Doldinas / Glanllafar / Chapel House / Fadfilltir / Brynclynog / Ty'n y ceunant / Tanyrallt / Blaen y cwm / Caegwair / Alltwen / Daugae? / Dolhaidd / Bryn y Clagwydd / Gors / Buarth Brwynog / Hafod y Garreg & Nant Lliwgus / Dolbrysor / Tal..aidd? / Nant Budur / ... singylliad / Bronsgallog / Ty'n Simdda / Ty Coch / Hensgubor / Bodyffrudda / Ysgwrn
Book 12 (A) Werngarth / Factory House / Bryngolau / Ty'n y coed / Ty'n llyn / Plas / Neuadd / Brynllefrith / Rerwgoed / Dugoed / Cefngellgwm / Fronolau / Penycafnau / Gwyndy / Ty capel / Cross Foxes / Highgate / Penrhes / Bull Inn / Murmadog / Glanygors / Ty Llwyd / Pantmawr
Book 12 (B) Ty'n y geifr / Tanygraig / Ty'n y felin uchaf / Ty'r Defaid / Dolbelydr / Llwyncrwn / Coedcaedu / Brwyniog? / Hislin / Rhiw / Ty'n y felin isaf / Cefn Goppa / Llainwen / Brynffynnon / Hen dafarn / Garnedd lwyd / Bryn y fynnon / Penrhes / Cellan / Brynffynnon / Rhes / Ty'n y Carleg / Ty'n y Pistyll / Ty Newydd
Book 13 (A) Ty'r Capel / Brynysguboriau / Ddolwen / Berth isa / Berthucha / Berthddu / Bryncrwn / Bryncrwn ucha / Muria Ucha / Muria Bychan / Waenfach / Hafod y graigwen / Waencyffdy / Cefn y clawdd / Ty'n drain / Bryniau / Brynhir / Ty'n simdda / Caerys / Caerys ucha / Caeadda / Ty Newydd / Ty'n twll ucha / Ty'n twll isa / Ty'n twll / Cae'r Gof / Gwndwn / Moelfryn isa / Coedyrhesgyn ucha
Book 13 (B) Coedrhisgyn / Llwyndrain / Llwyndrain / Rhyd Du / Goppa / Goppa Cottage / Ty'n y Pant / Ty'n y pant isa / Penlan / Tanygrisiau / Ty'n y Ffordd / Penygarreg / Maengwyn Street / Ty Newydd / Caecoch / Boar's Head / Ty'nllan / Church House / Caer(?hebog)
Book 13 (C) Glasgoed / Ty'n lon / Dafarn Newydd / Brynglas / Gate House / Brynglas / Ty Newydd / Ddolgam / Penybont / Maes y ... / Tygwyn / Llan / Church Place / Shop fach / Ty'n celyn / Fron Haul / Chapel Row / Old Ship / Glasfryn House / Rectory House
Book 14 (A) Ty Cerrig / Gorswen / Brynteg / Orseddlas / Glanllynau / Adwydeg / Blaen y Cae / Hafod Cynfal / Penrhos / Graigddu / Cae'n y cefn / Fronwen / Tyddyn Mawr / Tyddyn Du / Jerusalem / Caegwyn / Caeau Cochion / Gelligoch / Bwlch y fordd / Cae'r cyrech / Tafarn Gwybedyn
Book 14 (B) Tyddyn Gwladys / Penmaen / Penygraig / Penstryd / Brynglas / Rhiwgoch / Dolgain / Bryneithen / Gilfachwen / Ty'n Llain / Odyn Newydd / Ty'n y felin / Ynys Thomas / Gaifron / Aber / Tan y lan / Tyddyn Sais / Hendre Fawr / Bryn Maenllwyd / Bryn r? / Cae'r gwagedd
Book 15 Tyddyn bach / Rwyddor/ Bronllowarch/ Cefnllwyd / Dolmynach /Maesglawdd y flaidd / Votty Bach / Gwernfynydd / Bedd y coediwr / Bryn y gath / Taicynhaeaf / Pantglas / Ty'n yr onen / Brynllin fawr / Brynllin fach / Cwmhesgen / Alltlwyd / Defeidiog Uchaf / Defeidiog Ganol / Dolymoch / Defeidiog Isaf / Gelligain / Dolymynach uchaf / Llechidris / Ty Clap

[Page generated by Gareth Hicks 12 Feb 2005]