GENUKI Home page
 Merionethshire Trawsfynydd     Contents Contents
 

Street Index 1841 Trawsfynydd Census

The Book Links will take you to the Census Transcriptions for that sector

Compiled and contributed by Alwyn ap Huw Humphreys © Copyright 2005

Book 11 Ty'n y Gyfriolau? / Penybryn / Hafodwen / Caeglas / Bwlchgwyn / Doldinas / Glanllafar / Chapel House / Fadfilltir / Brynclynog / Ty'n y ceunant / Tanyrallt / Blaen y cwm / Caegwair / Alltwen / Daugae? / Dolhaidd / Bryn y Clagwydd / Gors / Buarth Brwynog / Hafod y Garreg & Nant Lliwgus / Dolbrysor / Tal..aidd? / Nant Budur / ... singylliad / Bronsgallog / Ty'n Simdda / Ty Coch / Hensgubor / Bodyffrudda / Ysgwrn
Book 12 (A) Werngarth / Factory House / Bryngolau / Ty'n y coed / Ty'n llyn / Plas / Neuadd / Brynllefrith / Rerwgoed / Dugoed / Cefngellgwm / Fronolau / Penycafnau / Gwyndy / Ty capel / Cross Foxes / Highgate / Penrhes / Bull Inn / Murmadog / Glanygors / Ty Llwyd / Pantmawr
Book 12 (B) Ty'n y geifr / Tanygraig / Ty'n y felin uchaf / Ty'r Defaid / Dolbelydr / Llwyncrwn / Coedcaedu / Brwyniog? / Hislin / Rhiw / Ty'n y felin isaf / Cefn Goppa / Llainwen / Brynffynnon / Hen dafarn / Garnedd lwyd / Bryn y fynnon / Penrhes / Cellan / Brynffynnon / Rhes / Ty'n y Carleg / Ty'n y Pistyll / Ty Newydd
Book 13 (A) Ty'r Capel / Brynysguboriau / Ddolwen / Berth isa / Berthucha / Berthddu / Bryncrwn / Bryncrwn ucha / Muria Ucha / Muria Bychan / Waenfach / Hafod y graigwen / Waencyffdy / Cefn y clawdd / Ty'n drain / Bryniau / Brynhir / Ty'n simdda / Caerys / Caerys ucha / Caeadda / Ty Newydd / Ty'n twll ucha / Ty'n twll isa / Ty'n twll / Cae'r Gof / Gwndwn / Moelfryn isa / Coedyrhesgyn ucha
Book 13 (B) Coedrhisgyn / Llwyndrain / Llwyndrain / Rhyd Du / Goppa / Goppa Cottage / Ty'n y Pant / Ty'n y pant isa / Penlan / Tanygrisiau / Ty'n y Ffordd / Penygarreg / Maengwyn Street / Ty Newydd / Caecoch / Boar's Head / Ty'nllan / Church House / Caer(?hebog)
Book 13 (C) Glasgoed / Ty'n lon / Dafarn Newydd / Brynglas / Gate House / Brynglas / Ty Newydd / Ddolgam / Penybont / Maes y ... / Tygwyn / Llan / Church Place / Shop fach / Ty'n celyn / Fron Haul / Chapel Row / Old Ship / Glasfryn House / Rectory House
Book 14 (A) Ty Cerrig / Gorswen / Brynteg / Orseddlas / Glanllynau / Adwydeg / Blaen y Cae / Hafod Cynfal / Penrhos / Graigddu / Cae'n y cefn / Fronwen / Tyddyn Mawr / Tyddyn Du / Jerusalem / Caegwyn / Caeau Cochion / Gelligoch / Bwlch y fordd / Cae'r cyrech / Tafarn Gwybedyn
Book 14 (B) Tyddyn Gwladys / Penmaen / Penygraig / Penstryd / Brynglas / Rhiwgoch / Dolgain / Bryneithen / Gilfachwen / Ty'n Llain / Odyn Newydd / Ty'n y felin / Ynys Thomas / Gaifron / Aber / Tan y lan / Tyddyn Sais / Hendre Fawr / Bryn Maenllwyd / Bryn ré / Cae'r gwagedd
Book 15 Tyddyn bach / Rwyddor/ Bronllowarch/ Cefnllwyd / Dolmynach /Maesglawdd y flaidd / Votty Bach / Gwernfynydd / Bedd y coediwr / Bryn y gath / Taicynhaeaf / Pantglas / Ty'n yr onen / Brynllin fawr / Brynllin fach / Cwmhesgen / Alltlwyd / Defeidiog Uchaf / Defeidiog Ganol / Dolymoch / Defeidiog Isaf / Gelligain / Dolymynach uchaf / Llechidris / Ty Clap

 

[Page generated by Gareth Hicks 12 Feb 2005]

InfoFind help, report problems, and contribute information.

Copyright © GENUKI and Contributors 1996 to date
GENUKI is a registered trade mark of the
charitable trust GENUKI

Valid HTML 4.01 Transitional


Hosted by Mythic Beasts Ltd.