Hide

Hanes Eglwysi Annibynnol Cymru.

hide
Hide

(History of the Welsh Independent Churches)

By Thomas Rees & John Thomas; 4 volumes (published 1871+)

 

Extracted  by Gareth Hicks from the CD published by Archive CD Books (Jan 2008)  - with translation


Mynaeddfwyn

(Vol 2, p 479)

"Mae yr eglwys yma mewn cysylltiad a Llanerchymedd, ac wedi bod dechreuad dan yr un weinidogaeth. Dechreuwyd pregethu yma yn y flwyddyn 1827, mewn ty anedd a gymerwyd gan Meistri E. Jones, Clorachfawr ; D. Owen, Trewyne, ac O. Jones, Parc-yr-ynys. Ni buwyd yn hir cyn cael capel, yr hwn a agorwyd Tachwedd 23ain a'r 24ain, 1829, a galwyd ef Hebron, ac yr oedd y tri wyr a enwyd uchod yn rhai mwyaf blaenllaw yn ei adeiladiad, ac yn ymddiriedolwyr iddo. Buont o gynorthwy mawr i'r achos, ac y mae eu hiliogaeth ar eu hol yn ffyddlon gydag arch Duw. Ni bu yr achos yma erioed yn gryf mewn nifer, ac y mae wedi dyoddef llawer gan symudiadau a marwolaethau, ond y mae yma er hyny nifer o ffyddloniaid yn glynu wrth yr Arglwydd. Nid oes achos i ni grybwyll am y gweinidogion a fu yma, gan ein bod eisioes wedi cyfeirio atynt yn nglyn a Llanerchymedd."

Translation by Maureen Saycell  (Jan 2008)

 "This Church is in association with Llanerchymedd, and has been under the same ministry from the beginning. Preaching began here in 1827, in a dwelling rented by Messrs E. Jones, Clorachfawr ; D. Owen, Trewyne, and O. Jones, Parc-yr-ynys. It was not long before they had a chapel, this was opened on November 23rd and 24th, 1829, it was called Hebron, and the three men named above were the most involved in the building and acted as trustees. They were a great support to the cause, and their descendants continue to keep faith with God's commandment. This cause was never strong in numbers, and it has suffered greatly from migration and death, but despite that there is a group of faithful who stay with the ways of the Lord. We have no need to give details of the ministers that have served here as they have been mentioned in the history of Llanerchymedd"