Open a form to report problems or contribute information

 
1 Introduction 2 Message details 3 Upload file 4 Submitted
Page 1 of 4

Help and advice for Alphabetical list and index for places in Caernarvonshire

If you have found a problem on this page then please report it on the following form. We will then do our best to fix it. If you are wanting advice then the best place to ask is on the area's specific email lists. All the information that we have is in the web pages, so please do not ask us to supply something that is not there. We are not able to offer a research service.

If you wish to report a problem, or contribute information, then do use the following form to tell us about it. We have a number of people each maintaining different sections of the web site, so it is important to submit information via a link on the relevant page otherwise it is likely to go to the wrong person and may not be acted upon.

Alphabetical list and index for places in Caernarvonshire

A B C D E F  G
H I L M N O  P
R S T U V W Y
A
Abbey, The, see Extraparochial : Extraparochial
Aberconway, see Conway : Conway
Aberdaron
Aberdesach : Clynnog Vawr
Abererch
Abergwyngregin
Abergwyngregyn, see Abergwyngregin : Abergwyngregin
Aberpwl : Bangor
Abersoch : Llanengan
Afon Wen : Llanystymdwy
Anelog : Aberdaron
Ardda : Llanbedr y Cennin
B
Bangor
Beddgelert
Bethania : Beddgelert
Bethel : Llanddeiniolen
Bethesda : Llandwrog
Bethesda : Llanllechid
Bethgelert, see Beddgelert : Beddgelert
Betws Garmon
Betws y Coed
Blaenau Dolwyddelan : Dol Wyddelan
Bodferin
Bodidda : Gyffin
Bodvean
Bodvean-in-lleyn, see Bodvean : Bodvean
Bodvean-in-lleyn, see Bodvean : Bodvean
Bodverin, see Bodferin : Bodferin
Bodverin, see Bodferin : Bodferin
Bont Newydd : Llanbeblig
Bont Newydd : Llanwnda
Borth-y-Gest : Ynys Cynhaiarn
Bottwnog
Braich Melyn : Llanllechid
Bryn : Llandegai
Bryn Dulas : Llysfaen
Bryn Llanfair, see Llanfair Is Gaer : Llanfair Is Gaer
Bryn Llanfair, see Llanfair Is Gaer : Llanfair Is Gaer
Bryn-mawr : Llaniestyn
Bryn Pydew : Llangwstennin
Bryncir : Penmorfa
Bryncroes
Brynffynon : Llanfair Is Gaer
Brynrefail : Llanddeiniolen
Bwlch-derwin : Clynnog Vawr
Bwlchyllyn : Llandwrog
Bwlchtocyn : Llanengan
C
Cae Gorlan : Llangelynin
Caeathro : Llanbeblig
Caelwyngrydd : Llanllechid
Caerhen, see Caerhun : Caerhun
Caerhen, see Caerhun : Caerhun
Caerhun (parish)
Caerhun : Bangor
Capel Curig : Llandegai
Capel Curig : Llanrhychwyn
Capel Uchaf : Clynnog Vawr
Capelulo : Dwygyfylchi
Capel-y-graig : Bangor
Carmel : Llandwrog
Carnarvon
Carneddi : Llanllechid
Carngiwch
Carreg y Garth : Llanddeiniolen
Carrog : Penmachno
Castell : Llanbedr y Cennin
Castellmai : Llanbeblig
Cegid River : Miscellaneous
Ceidio
Cenin : Llanfihangel y Pennant
Ceunant : Llanrug
Chwilog : Llanarmon
Cilgwyn : Llandwrog
Clwt y Bont : Llanddeiniolen
Clynnog Vawr
Coed Mawr  : Bangor
Coed y Park : Llandegai
Commitmaen : Miscellaneous
Conway
Conwy, see Conway : Conway
Craig-y-don : Eglwys Rhos
Creuddyn : Miscellaneous
Cricaeth, see Criccieth : Criccieth
Cricaeth, see Criccieth : Criccieth
Criccieth
Crickeith, see Criccieth : Criccieth
Crickeith, see Criccieth : Criccieth
Croesywaun : Llanbeblig
Cwm Penmachno : Penmachno
Cwm-y-glo : Llanrug
Cymryd : Gyffin
D
Deganwy : Eglwys Rhos
Denio
Deiniolen : Llanddeiniolen
Dinas : Criccieth
Dinas : Llanwnda
Dinas : Llaniestyn
Dinas Dinlle : Llandwrog
Dinlaen : Miscellaneous
Dinorwic : Llanfair Is Gaer
Dinorwic : Llanddeiniolen
Dinorwig, Port, see Dinorwic : Llanfair Is Gaer
Dol Ba Darn : Llanberis
Dol Ben Maen
Dol Wyddelan
Dolydd : Llandwrog
Dol y Garrog : Llanbedr y Cennin
Dolgarrog : Llanbedr y Cennin
Dolgarrog : Caerhun
Dwygyfylchi
E
Ebenezer : Llanddeiniolen
Edeyrn
Efailnewydd : Llan Nor
Eglwys Fach (see DEN)
Eglwys Rhos
Eidda : Yspytty Evan
Eirias : Llandrillo yn Rhos
Esgyryn : Llangwstennin
Evionydd Hundred : Miscellaneous
F
Fachell : Llanddeiniolen
Fachwen : Llanddeiniolen
Fron Y : Llandwrog
G
Gafflogian Hundred : Miscellaneous
Gallt-y-foel : Llanddeiniolen
Garndolbenmaen : Penmorfa
Garnfadryn : Llaniestyn
Garizim : Llanfair Fechan
Garsioylld : Edeyrn
Garswylld : Edeyrn
Garth : Bangor
Gerlan : Llanllechid
Glan Adda  : Bangor
Glan Dwyfach : Dol Ben Maen 
Glanogwen: Llanllechid​​                                                                                                                                                                                                                                            Glanwydden : Llangwstennin
Glasinfryn  : Bangor
Glynn : Llangelynin
Golan : Penmorfa
Gorddinog : Llanfair Fechan
Great Ormes Head : Llandudno
Groesffordd : Edeyrn
Groeslon : Llanbeblig
Groeslon : Llandwrog
Gryn Goch : Clynnog Vawr
Gwstadnant : Llanberis
Gweredos : Gyffin
Gwrfai : Miscellaneous
Gwydir : Llanrwst - see DEN
Gwydyr Uchaf : Llanrwst - see DEN
Gyffin
H
Henryd : Llangelynin
Hirael : Bangor
I
Is Gorfai : Miscellaneous
Isa Pen : Dwygyfylchi
Isaf : Miscellaneous
Isar Afon : Caerhun
L
Lanfaur, see Llan Nor : Llan Nor
Lanfaur, see Llan Nor : Llan Nor
Lavan Sands : Miscellaneous
Ledan : Miscellaneous
Little Orme's Head, see Great Ormes Head : Llandudno
Llan Faelrhys
Llan Nor
Llan-cystenyn, see Llangwstennin : Llangwstennin
Llan-cystenyn, see Llangwstennin : Llangwstennin
Llanaelhaiarn
Llanarmon
Llanbadrig, see Llanbedrog : Llanbedrog
Llanbadrig, see Llanbedrog : Llanbedrog
Llanbeblig
Llanbedr y Cennin
Llanbedrog
Llanberis
Llanddeiniolen
Llandegai
Llandegwning
Llandrillo yn Rhos
Llandudno
Llandudno Junction : Llangwstennin
Llandudwen
Llandwrog
Llanengan
Llanfaglan
Llanfair Fechan
Llanfair Is Gaer
Llanfihangel Bachellaeth
Llanfihangel y Pennant
Llanfihangel-in-rug, see Llanrug : Llanrug 
Llanfihangel-in-rug, see Llanrug : Llanrug
Llangelynin
Llangian
Llangwnadle
Llangwstennin
Llangybi
Llaniestyn
Llanllechid
Llanllyfni
Llanperis, see Llanberis : Llanberis
Llanrhychwyn
Llanrug
Llanrwst - see DEN
Llanwnda
Llanystymdwy
Llechan : Gyffin
Llecheiddior : Llanfihangel y Pennant
Llechwedd : Gyffin
Lleder : Miscellaneous
Lleyn : Miscellaneous
Llidiart y Gwenyn : Llanllechid
Llithfaen : Pistyll
Llwyndyrys : Llangybi
Llwyn Llinon : Beddgelert
Llyder Vawr : Miscellaneous
Llyfnant : Miscellaneous
Llysfaen
M
Machno : Miscellaneous
Machroes : Llanengan
Maen y Bardd : Caerhun
Maenan : Eglwys Fach - see DEN
Maesgeirchen : Llandegai
Marian-y-de : Llanbedrog
Marian-y-mor : Llanbedrog
Merchlyn : Gyffin
Minffordd  : Bangor
Moel Tryfan : Llandwrog
Moel y Wyddfa : Beddgelert
Morfa : Llangwnadle
Morfa Bychan : Ynys Cynhaiarn
Morfa Nefyn : Nefyn
Myllteyrn
Mynydd : Bryncroes
Mynydd Gilan : Llanengan
Mynydd Llandegai : Llandegai
Mynydd Marian : Llysfaen
Mynytho : Llangian
N
Nant Conway : Miscellaneous
Nant Gwrtheyrn : Miscellaneous
Nant Gwynant : Beddgelert
Nanthnynant, see Nant Gwynant : Beddgelert
Nantlle : Miscellaneous
Nantlee : Llandwrog
Nantperis : Miscellaneous
Nant Peris : Llanberis
Nant-y-felin : Llanfair Fechan
Nant-y-pandy : Llanfair Fechan
Nasareth : Clynnog Vawr
Nebo : Llanllyfni
Nefyn
Nevyn, see Nefyn : Nefyn
O
Ogwen : Miscellaneous
Old Colwyn : Llysfaen
Old Llanberis : Llanberis
Orme's Head, Great and Little, see Great Ormes Head : Llandudno
P
Pabo : Llangwstennin
Pant : Bryncroes
Pant Glas : Clynnog Vawr
Pant y Ffrydlas : Llanllechid
Parwyd : Miscellaneous
Pen-gilfach : Llanrug
Pen Llecii, see Rhiw : Rhiw
Pen Llecii, see Rhiw : Rhiw
Pen-y-Bryn : Criccieth
Pen-y-graig : Llangwnadle
Pen y Groes : Llanllyfni
Pen-y-groeslon : Bryncroes
Penbodlas : Llaniestyn
Pencaenewydd : Llangybi
Penfro : Caerhun
Peniarth : Conway
Penisarwain / Penisa'r Waun : Llanddeiniolen
Penllech
Penmachno
Penmaen : Llanfair Fechan
Penmaen Rhos : Llysfaen
Penmaenan : Dwygyfylchi
Penmaen-mawr, see Penmaen : Llanfair Fechan
Penmaenmawr : Dwygyfylchi
Penmorfa
Penraelt : Llangelynin
Penrallt : Llan Nor
Penrhos
Penrhos-garnedd : Bangor
Penrhyn Castle : Bangor
Penrhyn Bay : Eglwys Rhos
Penrhyn side : Eglwys Rhos
Pentir : Bangor
Pentre-bont : Dol Wyddelan
Pentrefelin : Ynys Cynhaiarn
Pentreuchaf : Llan Nor
Penycaerau : Aberdaron
Penyffridd : Llanwnda
Penygroes : Llanllyfni
Pistyll
Pontllyfni : Clynnog Vawr
Pont-Rhythallt : Llanddeiniolen
Pont-rug : Llanrug
Pont-y-pant : Dol Wyddelan
Port Dinorwig : Llanfair Is Gaer
Porth Colman : Llangwnadle
Porth-yn-lleyn, see Porthdynllaen : Nefyn
Porthdynllaen : Nefyn
Portmadoc : Ynys Cynhaiarn
Pwllheli : Denio
R
Rachub : Llanllechid
Rhiw
Rhiwen : Llanddeiniolen
Rhiwlas : Llanddeiniolen
Rhos : Bryncroes
Rhos-ddu : Llaniestyn
Rhos-fawr : Abererch
Rhos Isaf : Llandwrog
Rhos-y-llan : Tydweiliog
Rhosgyll : Llanystymdwy
Rhoshirwaun : Aberdaron
Rhoslan : Llanystymdwy
Rhostryfan : Llanwnda
Rhwng y Ddwy Afon : Caerhun
Rhyd-Ddu : Betws Garmon
Rhydlios : Aberdaron
Rhyd-y-clafdy : Llan Nor
Rhyd-y-gwystl : Llanarmon
Rivel : Miscellaneous
Rowen : Caerhun
S
Sarn-bach : Llanengan
Sarn Meyllteyrn : Myllteyrn
Saron : Llanddeiniolen
Saron : Llanwnda
Seion : Llanddeiniolen                                                                                                                                                                                                                                            St. Ann's : Llandegai
T
Tai-morfa : Llanengan
Tal-y-bont : Caerhun
Tal y Bont : Llanllechid
Tal y Cafnd : Llanbedr y Cennin
Talysarn : Llanllyfni 
Tan-y-mynydd : Llanbedrog
Tanysgafech : Llandegai
Terfyn : Llanddeiniolen
Traeth Maur : Miscellaneous
Trefaes : Myllteyrn
Treflan : Llanbeblig
Treflys
Trefor : Llanaelhaiarn
Trefriw
Tregarth : Llandegai
Tremadoc : Ynys Cynhaiarn
Trer Garth : Llandegai
Tydweiliog
Tylon : Llandwrog
Tynefal : Aberdaron
Tynlon : Bangor
Tyn-lon : Llandwrog
Tynrefal : Aberdaron
Ty'n-y-groes : Caerhun
Tywyn : Llangwstennin
U
Ucha Pen Isa and Ucha Pen Ucha : Dwygyfylchi
Uchaf : Miscellaneous
Upper Bangor : Bangor
Uwch Gorfai : Miscellaneous
Uwchmynydd : Aberdaron
V
Vaynol Hall : Bangor
W
Waenfaur / Waunfawr : Llanbeblig
Waen-pentir : Llanddeiniolen
Waterloo Port : Llanbeblig
Waun : Llanddeiniolen
Waun-wen : Bangor
Wern : Penmorfa
Y
Y Ffor :  Abererch
Ynys Cynhaiarn
Yr Eifl, see Rivel : Miscellaneous
Yspytty Evan