Hide

Alphabetical list and index for places in Caernarvonshire

hide
Hide
A B C D E F  G
H I L M N O  P
R S T U V W Y
A
Abbey, The, see Extraparochial : Extraparochial
Aberconway, see Conway : Conway
Aberdaron
Aberdesach : Clynnog Vawr
Abererch
Abergwyngregin
Abergwyngregyn, see Abergwyngregin : Abergwyngregin
Aberpwl : Bangor
Abersoch : Llanengan
Afon Wen : Llanystymdwy
Anelog : Aberdaron
Ardda : Llanbedr y Cennin
B
Bangor
Beddgelert
Bethania : Beddgelert
Bethel : Llanddeiniolen
Bethesda : Llandwrog
Bethesda : Llanllechid
Bethgelert, see Beddgelert : Beddgelert
Betws Garmon
Betws y Coed
Blaenau Dolwyddelan : Dol Wyddelan
Bodferin
Bodidda : Gyffin
Bodvean
Bodvean-in-lleyn, see Bodvean : Bodvean
Bodvean-in-lleyn, see Bodvean : Bodvean
Bodverin, see Bodferin : Bodferin
Bodverin, see Bodferin : Bodferin
Bont Newydd : Llanbeblig
Bont Newydd : Llanwnda
Borth-y-Gest : Ynys Cynhaiarn
Bottwnog
Braich Melyn : Llanllechid
Bryn : Llandegai
Bryn Dulas : Llysfaen
Bryn Llanfair, see Llanfair Is Gaer : Llanfair Is Gaer
Bryn Llanfair, see Llanfair Is Gaer : Llanfair Is Gaer
Bryn-mawr : Llaniestyn
Bryn Pydew : Llangwstennin
Bryncir : Penmorfa
Bryncroes
Brynffynon : Llanfair Is Gaer
Brynrefail : Llanddeiniolen
Bwlch-derwin : Clynnog Vawr
Bwlchyllyn : Llandwrog
Bwlchtocyn : Llanengan
C
Cae Gorlan : Llangelynin
Caeathro : Llanbeblig
Caelwyngrydd : Llanllechid
Caerhen, see Caerhun : Caerhun
Caerhen, see Caerhun : Caerhun
Caerhun (parish)
Caerhun : Bangor
Capel Curig : Llandegai
Capel Curig : Llanrhychwyn
Capel Uchaf : Clynnog Vawr
Capelulo : Dwygyfylchi
Capel-y-graig : Bangor
Carmel : Llandwrog
Carnarvon
Carneddi : Llanllechid
Carngiwch
Carreg y Garth : Llanddeiniolen
Carrog : Penmachno
Castell : Llanbedr y Cennin
Castellmai : Llanbeblig
Cegid River : Miscellaneous
Ceidio
Cenin : Llanfihangel y Pennant
Ceunant : Llanrug
Chwilog : Llanarmon
Cilgwyn : Llandwrog
Clwt y Bont : Llanddeiniolen
Clynnog Vawr
Coed Mawr  : Bangor
Coed y Park : Llandegai
Commitmaen : Miscellaneous
Conway
Conwy, see Conway : Conway
Craig-y-don : Eglwys Rhos
Creuddyn : Miscellaneous
Cricaeth, see Criccieth : Criccieth
Cricaeth, see Criccieth : Criccieth
Criccieth
Crickeith, see Criccieth : Criccieth
Crickeith, see Criccieth : Criccieth
Croesywaun : Llanbeblig
Cwm Penmachno : Penmachno
Cwm-y-glo : Llanrug
Cymryd : Gyffin
D
Deganwy : Eglwys Rhos
Denio
Deiniolen : Llanddeiniolen
Dinas : Criccieth
Dinas : Llanwnda
Dinas : Llaniestyn
Dinas Dinlle : Llandwrog
Dinlaen : Miscellaneous
Dinorwic : Llanfair Is Gaer
Dinorwic : Llanddeiniolen
Dinorwig, Port, see Dinorwic : Llanfair Is Gaer
Dol Ba Darn : Llanberis
Dol Ben Maen
Dol Wyddelan
Dolydd : Llandwrog
Dol y Garrog : Llanbedr y Cennin
Dolgarrog : Llanbedr y Cennin
Dolgarrog : Caerhun
Dwygyfylchi
E
Ebenezer : Llanddeiniolen
Edeyrn
Efailnewydd : Llan Nor
Eglwys Fach (see DEN)
Eglwys Rhos
Eidda : Yspytty Evan
Eirias : Llandrillo yn Rhos
Esgyryn : Llangwstennin
Evionydd Hundred : Miscellaneous
F
Fachell : Llanddeiniolen
Fachwen : Llanddeiniolen
Fron Y : Llandwrog
G
Gafflogian Hundred : Miscellaneous
Gallt-y-foel : Llanddeiniolen
Garndolbenmaen : Penmorfa
Garnfadryn : Llaniestyn
Garizim : Llanfair Fechan
Garsioylld : Edeyrn
Garswylld : Edeyrn
Garth : Bangor
Gerlan : Llanllechid
Glan Adda  : Bangor
Glan Dwyfach : Dol Ben Maen 
Glanogwen: Llanllechid​​                                                                                                                                                                                                                                            Glanwydden : Llangwstennin
Glasinfryn  : Bangor
Glynn : Llangelynin
Golan : Penmorfa
Gorddinog : Llanfair Fechan
Great Ormes Head : Llandudno
Groesffordd : Edeyrn
Groeslon : Llanbeblig
Groeslon : Llandwrog
Gryn Goch : Clynnog Vawr
Gwstadnant : Llanberis
Gweredos : Gyffin
Gwrfai : Miscellaneous
Gwydir : Llanrwst - see DEN
Gwydyr Uchaf : Llanrwst - see DEN
Gyffin
H
Henryd : Llangelynin
Hirael : Bangor
I
Is Gorfai : Miscellaneous
Isa Pen : Dwygyfylchi
Isaf : Miscellaneous
Isar Afon : Caerhun
L
Lanfaur, see Llan Nor : Llan Nor
Lanfaur, see Llan Nor : Llan Nor
Lavan Sands : Miscellaneous
Ledan : Miscellaneous
Little Orme's Head, see Great Ormes Head : Llandudno
Llan Faelrhys
Llan Nor
Llan-cystenyn, see Llangwstennin : Llangwstennin
Llan-cystenyn, see Llangwstennin : Llangwstennin
Llanaelhaiarn
Llanarmon
Llanbadrig, see Llanbedrog : Llanbedrog
Llanbadrig, see Llanbedrog : Llanbedrog
Llanbeblig
Llanbedr y Cennin
Llanbedrog
Llanberis
Llanddeiniolen
Llandegai
Llandegwning
Llandrillo yn Rhos
Llandudno
Llandudno Junction : Llangwstennin
Llandudwen
Llandwrog
Llanengan
Llanfaglan
Llanfair Fechan
Llanfair Is Gaer
Llanfihangel Bachellaeth
Llanfihangel y Pennant
Llanfihangel-in-rug, see Llanrug : Llanrug 
Llanfihangel-in-rug, see Llanrug : Llanrug
Llangelynin
Llangian
Llangwnadle
Llangwstennin
Llangybi
Llaniestyn
Llanllechid
Llanllyfni
Llanperis, see Llanberis : Llanberis
Llanrhychwyn
Llanrug
Llanrwst - see DEN
Llanwnda
Llanystymdwy
Llechan : Gyffin
Llecheiddior : Llanfihangel y Pennant
Llechwedd : Gyffin
Lleder : Miscellaneous
Lleyn : Miscellaneous
Llidiart y Gwenyn : Llanllechid
Llithfaen : Pistyll
Llwyndyrys : Llangybi
Llwyn Llinon : Beddgelert
Llyder Vawr : Miscellaneous
Llyfnant : Miscellaneous
Llysfaen
M
Machno : Miscellaneous
Machroes : Llanengan
Maen y Bardd : Caerhun
Maenan : Eglwys Fach - see DEN
Maesgeirchen : Llandegai
Marian-y-de : Llanbedrog
Marian-y-mor : Llanbedrog
Merchlyn : Gyffin
Minffordd  : Bangor
Moel Tryfan : Llandwrog
Moel y Wyddfa : Beddgelert
Morfa : Llangwnadle
Morfa Bychan : Ynys Cynhaiarn
Morfa Nefyn : Nefyn
Myllteyrn
Mynydd : Bryncroes
Mynydd Gilan : Llanengan
Mynydd Llandegai : Llandegai
Mynydd Marian : Llysfaen
Mynytho : Llangian
N
Nant Conway : Miscellaneous
Nant Gwrtheyrn : Miscellaneous
Nant Gwynant : Beddgelert
Nanthnynant, see Nant Gwynant : Beddgelert
Nantlle : Miscellaneous
Nantlee : Llandwrog
Nantperis : Miscellaneous
Nant Peris : Llanberis
Nant-y-felin : Llanfair Fechan
Nant-y-pandy : Llanfair Fechan
Nasareth : Clynnog Vawr
Nebo : Llanllyfni
Nefyn
Nevyn, see Nefyn : Nefyn
O
Ogwen : Miscellaneous
Old Colwyn : Llysfaen
Old Llanberis : Llanberis
Orme's Head, Great and Little, see Great Ormes Head : Llandudno
P
Pabo : Llangwstennin
Pant : Bryncroes
Pant Glas : Clynnog Vawr
Pant y Ffrydlas : Llanllechid
Parwyd : Miscellaneous
Pen-gilfach : Llanrug
Pen Llecii, see Rhiw : Rhiw
Pen Llecii, see Rhiw : Rhiw
Pen-y-Bryn : Criccieth
Pen-y-graig : Llangwnadle
Pen y Groes : Llanllyfni
Pen-y-groeslon : Bryncroes
Penbodlas : Llaniestyn
Pencaenewydd : Llangybi
Penfro : Caerhun
Peniarth : Conway
Penisarwain / Penisa'r Waun : Llanddeiniolen
Penllech
Penmachno
Penmaen : Llanfair Fechan
Penmaen Rhos : Llysfaen
Penmaenan : Dwygyfylchi
Penmaen-mawr, see Penmaen : Llanfair Fechan
Penmaenmawr : Dwygyfylchi
Penmorfa
Penraelt : Llangelynin
Penrallt : Llan Nor
Penrhos
Penrhos-garnedd : Bangor
Penrhyn Castle : Bangor
Penrhyn Bay : Eglwys Rhos
Penrhyn side : Eglwys Rhos
Pentir : Bangor
Pentre-bont : Dol Wyddelan
Pentrefelin : Ynys Cynhaiarn
Pentreuchaf : Llan Nor
Penycaerau : Aberdaron
Penyffridd : Llanwnda
Penygroes : Llanllyfni
Pistyll
Pontllyfni : Clynnog Vawr
Pont-Rhythallt : Llanddeiniolen
Pont-rug : Llanrug
Pont-y-pant : Dol Wyddelan
Port Dinorwig : Llanfair Is Gaer
Porth Colman : Llangwnadle
Porth-yn-lleyn, see Porthdynllaen : Nefyn
Porthdynllaen : Nefyn
Portmadoc : Ynys Cynhaiarn
Pwllheli : Denio
R
Rachub : Llanllechid
Rhiw
Rhiwen : Llanddeiniolen
Rhiwlas : Llanddeiniolen
Rhos : Bryncroes
Rhos-ddu : Llaniestyn
Rhos-fawr : Abererch
Rhos Isaf : Llandwrog
Rhos-y-llan : Tydweiliog
Rhosgyll : Llanystymdwy
Rhoshirwaun : Aberdaron
Rhoslan : Llanystymdwy
Rhostryfan : Llanwnda
Rhwng y Ddwy Afon : Caerhun
Rhyd-Ddu : Betws Garmon
Rhydlios : Aberdaron
Rhyd-y-clafdy : Llan Nor
Rhyd-y-gwystl : Llanarmon
Rivel : Miscellaneous
Rowen : Caerhun
S
Sarn-bach : Llanengan
Sarn Meyllteyrn : Myllteyrn
Saron : Llanddeiniolen
Saron : Llanwnda
Seion : Llanddeiniolen                                                                                                                                                                                                                                            St. Ann's : Llandegai
T
Tai-morfa : Llanengan
Tal-y-bont : Caerhun
Tal y Bont : Llanllechid
Tal y Cafnd : Llanbedr y Cennin
Talysarn : Llanllyfni 
Tan-y-mynydd : Llanbedrog
Tanysgafech : Llandegai
Terfyn : Llanddeiniolen
Traeth Maur : Miscellaneous
Trefaes : Myllteyrn
Treflan : Llanbeblig
Treflys
Trefor : Llanaelhaiarn
Trefriw
Tregarth : Llandegai
Tremadoc : Ynys Cynhaiarn
Trer Garth : Llandegai
Tydweiliog
Tylon : Llandwrog
Tynefal : Aberdaron
Tynlon : Bangor
Tyn-lon : Llandwrog
Tynrefal : Aberdaron
Ty'n-y-groes : Caerhun
Tywyn : Llangwstennin
U
Ucha Pen Isa and Ucha Pen Ucha : Dwygyfylchi
Uchaf : Miscellaneous
Upper Bangor : Bangor
Uwch Gorfai : Miscellaneous
Uwchmynydd : Aberdaron
V
Vaynol Hall : Bangor
W
Waenfaur / Waunfawr : Llanbeblig
Waen-pentir : Llanddeiniolen
Waterloo Port : Llanbeblig
Waun : Llanddeiniolen
Waun-wen : Bangor
Wern : Penmorfa
Y
Y Ffor :  Abererch
Ynys Cynhaiarn
Yr Eifl, see Rivel : Miscellaneous
Yspytty Evan