Hide

Historic Cardiganshire Homes and their families

hide
Hide

By Francis Jones. Published by Brawdy Books, Newport, Pem; Nov 2000.

This list of parishes and houses appearing in this book was compiled by Richard A. and Pauline M. Garnon Peters, Canada, January 2001.

There are further details of this book on Wales - Genealogy Help Pages.

Click  here for the position with lookups

Parishes, Houses, (and their Page Numbers)

Site Unknown - Parish Unknown

 • Alltybeili (17)
 • Bodyrychain (27)
 • Bwlchnewydd (37)
 • Cae Madog (38)
 • Coed-Mawr (64)
 • Gilfach Berthog (122)
 • Llwyn yr Hoel (189)
 • Peithyll (223)
 • Tai'n y Coed (254)

Aberystwyth St. Michael

 • Aberystwyth Castle House (13)
 • Trefechan (257)

Aberporth

 • Aberporth Plas (9)
 • Dyffryn (98)
 • Penrallt (227)
 • Llwyn-Coed (182)
 • Pennar (226)

Brongwyn

 • Aberceri (2)

Bettws Leucu

 • Abermeurig (7)
 • Gwastod (141)

Bangor Teifi

 • Blaendyffryn (23)

Bettws Ifan

 • Coedyperthi (71)
 • Glandulas (127)
 • Glanmedeni (131)
 • Pantybetws (217)
 • Pantyrodyn (218)
 • Perthcereint (235)

Bettws Bledrws

 • Coed-y-parc (71)
 • Deri Ormond (87)
 • Llangybi (169)

Blaenporth

 • Glaneirw (127)
 • Porth Hofin (246)
 • Tre-wen (260)
 • Ty-llwyd (267)

Beulah

 • Pant Eynon (211)

Cardigan St. Marys

 • Cardigan The Priory (40)
 • Castle Green (43)
 • Parc-y-Pratt (221)
 • Plas Newydd (245)
 • Tre-Gybi (259)

Cardigan Town

 • Cardigan Town (41)

Cilcennin

 • Plas Cilcennin (51)
 • Tyglyn Aeron (266)
 • Ty-Mawr (268)

Ciliau Aeron

 • Ciliau Aeron (53)
 • Porthyneuadd (246)
 • Dol-Fawr (94)
 • Llanerchaeron (159)

Capel Dewi

 • Cwm Einon (78)

Caron Uwch Clawdd

 • Strata Florida (Ystrad Fflur) (252)

Caron

 • Llwyngaru (185)

Cellan

 • Glan Nant-y-Cou (131)

Dihewyd

 • Feinog (106)

Eglwys Fach

 • Bwlch Einion (37)
 • Cymerau (86)
 • Glandyfi (127)
 • Ynysgreigiog (278)
 • Ynys-hir (278)

Eglwys Newydd

 • Dol-y-Gors (97)
 • Hafod (145)

Ferwig

 • Crugbychan (71)
 • Ferwig (107)
 • Tywyn (270)

Henfynyw

 • Cilcert (53)
 • Cil-fforch (53)
 • Coedmor (70)
 • Dolau Gwartheg (91)
 • Llaethlliw (157)

Llanychaern

 • Aberbrwynen (1)
 • Aberllolwyn (3)
 • Aber-Mad (4)
 • Berth-Rhys (22)
 • Bryneithin (32)
 • Carreg Lwyd (41)
 • Cefn Melgoed (49)
 • Ffos Rhydygaled (114)
 • Morfa Bychan (195)
 • Tan-y-Bwlch (254)

Llandewibrefi

 • Abercarfan (2)
 • Cefn Garth Frefy (48)
 • Coedmor (70)
 • Foelallt Y (107)
 • Garthfrefi (118)
 • Glanrhoca (132)
 • Hendre Phylip (152)
 • Llanio-Fawr (172)
 • Wern Driw (274)

Llandysul

 • Abercefail (2)
 • Alltyrodyn (19)
 • Blaencerdin (23)
 • Blaenythan (27)
 • Camnant (38)
 • Capel Dewi (39)
 • Cefn Gwallter (49)
 • Coed-y-foel (70)
 • Cwm Hyar (80)
 • Cwm Meudwy (81)
 • Cwm Ul (83)
 • Dinas Cerdin (89)
 • Dyffryn Cletwr (99)
 • Dyffryn Llynod (100)
 • Esgair Wen (103)
 • Fadfay (103)
 • Faerdre-Fach (104)
 • Faerdre-Fawr (105)
 • Ffos Helyg (113)
 • Gellifraith (120)
 • Gelli Faharen (119)
 • Gilfach-Chwith (122)
 • Gilfach-Wen Isaf (122)
 • Gilfachwen Uchaf (123)
 • Glancletwr (126)
 • Gwarcoed Einon (140)
 • Henbant Fawr (150)
 • Llandysul (159)
 • Llanfair (161)
 • Llanfairperthycyndyn (163)
 • Llwynrhydowen (188)
 • Nantremenyn (202)
 • Pantstreimon (215)
 • Pantydefaid (217)
 • Pantysgawen (219)
 • Troedrhiwpenyd (261)
 • Waunifor (272)

Llanfihangel y Creuddyn

 • Abermagwr (6)
 • Aberpyllu (12)
 • Abertrinant (12)
 • Creuddyn (71)
 • Cwm Newidion (81)
 • Dyffryn Paith (101)
 • Glanyrafon (132)
 • Glennydd (133)
 • Llanddwy (159)
 • Llechwedd Dyrys (177)
 • Nanteos (200)
 • Penuwch (230)
 • Rhiwarthen (247)
 • Rhos-y-Rhiw (250)

Llandyfriog

 • Adpar Hill (14)
 • Blaen-Nant (24)
 • Cilgwyn (54)
 • Cwrrws (83)
 • Emlyn Cottage (102)
 • Llwyncadfor (181)
 • Pant Dafyd (211)
 • Pentre Du (230)
 • Troed-y-Rhiw (263)

Llanbadarn Fawr

 • Allt Fadog (16)
 • Brogynin Plas (27)
 • Brysgaga (35)
 • Cefn-Coed (48)
 • Cwmbwa (76)
 • Fronfraith (110)
 • Glanpaith (131)
 • Glanrheidol (131)
 • Gogerddan Plas (135)
 • Hafodau (150)
 • Lovesgrove (156)
 • Llwyn Iorwerth (187)
 • Maesbangor (192)
 • Nantceiro (199)
 • Peithyll (222)
 • Penbryn (224)
 • Pen-Glais (225)
 • Plas Crug (244)

Llanwenog

 • Allt-Goch (16)
 • Blaenau Gwenog (23)
 • Bryn-Hawg (34)
 • Brynllefrith (34)
 • Bwlchbychan (36)
 • Bwlch Mawr (37)
 • Caerau (38)
 • Coedlannau-Fawr (63)
 • Cwrt Newydd (85)
 • Dolau Y (91)
 • Dol-Wen (96)
 • Dol-Wlff (96)
 • Glynmeherin (134)
 • Highmead (153)
 • Llanfechan (164)
 • Llanwenog (176)
 • Llechwedd-y-Cwm (178)
 • Troed-y-Rhiw ((264)

Llansanffraid

 • Allt-lwyd (17)
 • Morfa Mawr (196)

Llandygwydd

 • Alltybwla (18)
 • Beili (22)
 • Blaenpant (25)
 • Cawrence (47)
 • Dol (90)
 • Henbant Fawr (150)
 • Llwyndyrys (183)
 • Maenoreifed (191)
 • Noyadd Trefawr (207)
 • Panterlis (212)
 • Parc-y-Gors (220)
 • Penralltybie (228)
 • Pen (y) Lan (232)
 • Penywenallt (234)
 • Pen-Wern (235)
 • Rhydymendi (250)
 • Stradmore (250)

Llanilar

 • Birch Grove (22)
 • Castle Hill (45)
 • Coed-Llys (64)
 • Ffos y Bontpren (117)
 • Llidiardau (178)
 • Llwynhwyel (187)
 • Rhod-Mad (249)
 • Trefaes (256)

Llangoedmor

 • Blaen Pistyll (26)
 • Castell Cefel (43)
 • Cilbronnau (50)
 • Coedmore (64)
 • Crugmor (72)
 • Glanarberth (126)
 • Gwern-y-Medd (143)
 • Llangoedmor (167)
 • Llwyngrawys (185)
 • Neuadd Wilym (206)
 • Pantgwyn (213)
 • Penrallt (227)
 • Treforgan (258)
 • Trewinsor (261)

Llanbedr Pont Steffan

 • Brongest (28)
 • Dolaugwyrddion (91)
 • Falcondale (105)
 • Maesyfelin (192)

Llangynllo

 • Bronwydd (28)
 • Gernos (120)
 • Llanffynon-Wen (167)
 • Nantgwylan (200)
 • Penybeili (230)

Llanfihangel Genaur Glyn

 • Brynllys (34)
 • Cefn-Gwyn (49)
 • Cyfoeth y Brenin (86)
 • Cynnull-Mawr (86)
 • Glanfred (128)
 • Glanleri (130)
 • Penbontbren (223)
 • Rhoscellan-Fawr (249)

Llangeitho

 • Caerllygest (38)
 • Cwrt Mawr (83)
 • Glynaeron (134)

Llechryd

 • Glanhelig (129)

Llanrhystud

 • Castell Bigyn (43)
 • Cefnmabws (49)
 • Mabws (190)
 • Moel Ifor (194)
 • Ystrad Teilo (281)

Llanwnnen

 • Castell Du (43)
 • Llechwedd Deri (176)
 • Llwyn-y-Gores (189)
 • Llysfaen (189)
 • Neuadd Fawr (204)

Llandysul Uwch Cerdin

 • Castell Hywel (45)

Llanbadarn Odwyn

 • Castell Odwyn (47)
 • Cefn Brechfa (48)
 • Cil-Rhug (61)
 • Llwyn Rhys (188)
 • Parc Rhydderch (219)

Llanddeiniol

 • Carrog (42)
 • Cilfachau (53)
 • Gilfachafael (122)

Llanllwchaern

 • Cilygwyddyl (63)
 • Penrhiwpistyll (229)

Lannarth (Llanarth)

 • Cryngoed (75)
 • Esgair Wen (103)
 • Fronwen (111)
 • Ffwrneithin (117)
 • Neuadd Llanarth (205)
 • Panteryrod (212)
 • Rhiwbren (248)
 • Wern Newydd (275)

Llangorwen

 • Cwmcynfelyn (76)
 • Wallog (271)

Llandisiliogogo

 • Cwm Cynon (78)
 • Cwmtudu (82)
 • Llwyndafydd (182)
 • Pant Swllt (216)
 • Pant-yr-Ynn (219)
 • Wstrws (277)

Llangranog

 • Cwm Hawen (79)
 • Ffynnon Llefrith (118)
 • Gwndwn (143)
 • Nant-ddu (199)
 • Pigeonsford (241)
 • Wervilbrook (277)

Llangybi

 • Danyfforest (87)
 • Olmarch (210)

Llangynfelyn

 • Dolcletwr (93)
 • Gwynfryn (144)
 • Lodge Park (155)
 • Llancynfelin (158)

Lledrod

 • Ffosybleiddiaid (115)
 • Navy Hall (204)

Llanfair Clydogau

 • Glan-y-Wern (133)
 • Llanfair Clydogau (161)

Llanfihangel Ystrad

 • Greengrove (138)
 • Llanllyr (173)
 • Lloyd Jack (179)
 • Wernfeilig (274)
 • Ystrad (280)

Llanafan

 • Grogwynion (140)
 • Trawsgoed (255)

Llandewi Aberarth

 • Lan-Las (154)
 • Tyglyn (264)

Llanina

 • Gilfachreda (123)
 • Llanina (170)
 • Penrhiwgaled (229)

Llanbadarn Trefeglwys

 • Moelfryn (193)
 • Mynachty (197)
 • Wern Ddu (274)

Llanbadarn-y-Creuddyn

 • Nantybenglog (203)
 • Tyn-Llwyn (270)

Llangwynryfon

 • Pengelli (225)
 • Rhandir (246)

Llanfair-orllwyn

 • Penrallt Fochno (228)

Lampeter

 • Peterwell (237)

Nancwnlle

 • Brynele (33)
 • Cilpyll (60)
 • Crynfryn (73)

Penbryn

 • Aberarthen (1)
 • Abernantbychan (8)
 • Alltycordde (18)
 • Blaenhoffnant (24)
 • Capel Gwnda (39)
 • Castell Nadolig (47)
 • Cwmbarry (79)
 • Dyffryn Bern (98)
 • Dyffryn Hoffnant (99)
 • Dyffryn Saith (102)
 • Llanborth (157)

Silian

 • Glandenis (126)

Tregaron

 • Allt-Ddu (16)
 • Argoed Hall (21)
 • Cwmberwyn (76)
 • Dol-Goch (95)
 • Fountain Gate (109)
 • Letty Meurig (178)
 • Pant Seiri (214)
 • Penybont (232)
 • Sunny Hill (253)

Trefilan

 • Brynog (35)
 • Gelli (118)
 • Talsarn (254)
 • Trefilan (258)
 • Ty-Mawr (269)

Troed yr Aur

 • Capel Cynon (39)
 • Dol-Goch (95)
 • Esgair-Graig (102)
 • Esgair Tanglwst (103)
 • Gwernant (141)
 • Llanfair Trelygen (164)
 • Troedyraur Plas (262)

Tre-main

 • Nant-y-Llan (204)
 • Tre-Main (260)
 • Tre-Prior (260)
 • Trefwtial-Fawr (261)

Ysbyty-Cynfyn

 • Ysbyty-Cynfyn (280)

Ysbyty Ystwyth

 • Dolychennog (97)

Ystrad Meurig

 • Henblas (151)
 • Hendre Felin (152)

Ystrad Flur

 • Penwern Hir (230)

Return to top

(Gareth Hicks 2001)