Hide

Hanes Brynamman

hide
Hide

Gan/by Enoch Rees1883 & 1896

Ffurf Gymraeg / Welsh version

Indexed by Anna Brueton 1999

Click  here for the position with lookups

There is a listing of section headings  on  the English  version page

 

 

Enwau / Surname list;

---,Alaw Du,---,118-9 ---,Dafydd,Bryn,50
---,Eos Morlais,---,118 ---,Gito Goch,----,11
---,Gwylim Wyn,---,1 ---,Hezekiah,Cwmgarw,48
---,Maeswn Main,---,57 ---,Modryb Anne,---,7 8 11 57
---,Morgan Shon,---,7 11 12 18 ---,Nani Gito,---,see Modryb Ann
---,Richard mab William Penygraig,---,28 ---,Thomas,Cwmaman,50
---,Twm o'r Gate,---,21 ---,Watcyn Wyn,---,69
---,William Shon,---,11 12 Abraham, (AS) (Mabon),---,79 104 113 118
Ashton,Thomas,---,111 Austin,M,---,113
Balfour,G (AS),--,113 Baugham,J P, ---,104
Benjamin,Rev T Cynfelin,Pen USA,120 Beynon,Thomas,Ogmore,108
Bowen,William,---,35 Burnett,J,---,113
Burt,T (AS),13 Chalmers,Dr,119
Cooper,Thomas,---,103 Cotton,Fred W,---,104
Courtney,Y Gwir Anrhydeddus Leonard (AS),---,113 Cowling,P H, ---,79
Dafydd,Dafydd Shon, Llandilo Road,45 Dale,David,---,113 117
Davies,Daniel,---,78 Davies,David,Glyn Clawdd,75
Davies,Henry,---,78 Davies,Jacob,---,43 75
Davies,John,---,78 104 Davies,Parch J Lee, Siloam, 77
Davies,Rhysted Parch, Moriah,77 Drage,G,---,113
Duncan, Walte E,---,103 Edward,William,---,48
Edwards,John,---,78-9 Edwards,Parch. Mr.,---,40
Edwards,Thos,---,14 Evans,Edward,---,119
Evans,Tom (adeiladydd),---,76 Evans,W J,Aberdare,118
Gorst,Sir J E (QC AS),---,113 Griffiths,Joseph,---,105
Griffiths,Thomas,Cwmtriwbit,13 Griffiths,William,---,104 122
Hargraves, Col,---,111 Harries,David,---,79
Harries,John,---,79 85 Hay,John,---,24 104 122
Herbert,Henry,Bryn Marlais,79 Herbert,Hopkin,Cwmnantmoel,26 27 49
Herbert,William,---,27 30 Hewlett, A,---,113
Hicks,John,---,28 Hicks,William,Rhosaman,28
Hopkin,John D,---,79 Hopkin,William W,---,79
Hopkins,---,---,25 Hornby, F V,---,113
Howells,John (doctor),---,48 Howells,Thomas (crydd),---,77 78
Hughes,Gwynne,Cwmgarw,76 Hughes,John,---,78
Hughes,John,Cwmgarw,12 Huxham,Hort,---,104
Isaac,Enoch,---,75 Isaac,Isaac,Cwmamman Farm,75
Isaac,Thomas,Cwmaman,26 27 James,Daniel (Gwalch Ebrill),---,123
James,George,---,41 James,Solomon,---,41
James,William (y Saer),---,50 James,William,Gorsgoch,124
Jones,Ficar J Morlais,St Catherine's,77 122 Jones,Jacob,---,104
Jones,John (doctor),Tirbach,48 Jones,John Morgan,Gors,122
Jones,John R,---,78 Jones,John,---,41 104
Jones,John,Brynbrain,13 14 19 25 26 27 47 Jones,Mr,Cwmtawe,123
Jones,Parch D.F.,,41 Jones,Parch J. Morlais,---,44 49 50 64
Jones,Parch, Moriah,75 Jones,William, y Farmers,48
Jones,William,---,124 Joseph,William,---,75
Lewis,D W,---,79 Lewis,Peggy,---,88-90
Lewis,Richard,---,51 Lewsyn,Will,---,57
Llewelyn,David,---,124 Llewelyn,David,Cwmteg,17
Llewelyn,Llewelyn,---,124 Llewelyns,Mr.,---,28 29 36
Matthews,T J,---,103 Maudsley,J,---,113
Morgan,Einon,---,78 Morgan,Jacob (engineer),---,78
Morgan,John D,---,78 Morgan,John,Cwmgarw,33
Morgan,Kate,---,124 Morgan,Watkin,---,35
Morris,John (contractor),---,76 Moses,D. L.,Post Office,22 36 48 76
Mundella,Rt Hon A J (AS),---,113 Nash,Kate,Swansea,119
Nichol,David,---,104 Owen,Thomas,---,104
Owen,William,---,104 Price,Parch Rhys (also Rhys Pryse),---,22 49
Prosser,William,---,32 48 Protheroe,John,---,78
Pugh,William,---,78 Rees,Dr H,Glan Garnant,78
Rees,Enoch,---,1 3 4 78 79 113-4 117 119 Rees,John,---,104
Rees,Levi,---,75 Rees,O A,---,104
Rees,William (chemist),Station road,76 Richard,Daniel,Cwmgarw,50
Richards,Mr,--,123 Roberts,Parch J.,---,40
Roberts,Thomas,---,104 Rock,T Dennis,---,104
Rowlands,Parch,Cwmllynfell,77 Seymour,Thomas,---,103
Shon,Morgan Dafydd,___,57 Strick,George B,---, 36 39 75 76 78
Strick,Mrs George Henry,---,76 Thomas,David J,---,78
Thomas,Evan (contractor),---,75 Thomas,Henry W,---,78
Thomas,Henry,---,105 Thomas,Jenkin (crydd),---,75
Thomas,John,---,79 Thomas,Parch W D ,Gibea,77
Thomas,Phillip,---,105 Thomas,Thomas (Twm Domos Dollgraig),Dollgraig,13
Thomas,Thomas,---,104 Thomas,W D,Ystalyfera,119
Thomas,William,Caenewydd,35 Trow,E,---,113
Vaughan,David,---,104 Walters,John,---,78
Walters,P J ,---,104 Watkins,---(postmaster),Station Road,76
Watkins,Jeffrey,---,22 36 48 William,Dafydd (yr Athraw,Newyrth Dafydd),Cwmgarw ,11 20 21 48 52-64 (Bywgraffiad) 65-69 (poem)
William,Evan (y Gof),---,18 William,Evan,---, 51
Williams,A J,Eastbourne,18 119 Williams,Dafydd (David) (Newythr Dafydd),---, ,Caeglas,16 26 27 38 48 49 122-3
Williams,David,---,78 Williams,Evan,Pencarreg,77
Williams,Griffith (Tegynys),---,124 Williams,Hezekiah,Cwmgarw, 26 48
Williams,Mary,Cwmgarw,54 Williams,Mrs Dafydd (Ann),Cwmgarw,58
Williams,Mrs. Ann,Rhywddu,51 Williams,Owen,Cwmgarw, 16 17 35 50
Williams,Rachel,Pencarreg,77 Williams,Rev T R,Aberdare,119
Williams,Richard (y Gof),---,33 50 Williams,Richard,---,48
Williams,Thomas (mab Dafydd),Cwmgarw,58 Williams,Thomas (Twm),Cwmcaemawr,13
Williams,Tom,Aberdare,119 Williams,W R,---,105
Williams,W, Llwynmoch,79 Williams,Watkin,Croffte,11 25 32 75
Williams,Watkin,Cwmgarw-ganol, 15 16 Williams,William (mab Dafydd),Cwmgarw,58
Williams,William (y Gof),---,38 Williams,William ,---,35 78
Williams,William J,---,78 Williams,William,Cwmgarw,54
Williams,William,Penygraig,35 Wyn,Watcyn,---,118

 

Lleoedd/Locations

Aberdare,119 Banwen, 12 19 23 Blaentwrch, 10 55
Blaenywaun, 55 Bryn marlais,79 Brynbach, 25
Brynbrain, 13 14 19 25 26 27 47 Caeglas, 16 26 27 38 48 49 50 Caenewydd, 35
Castell, 6 7 Croffte, 6 11 25 32 75 Cwmaman , 19 23 26 27 38 50 63
Cwmaman,75 Cwmcaemawr, 12 13 Cwmgarw Isaf, 60
Cwmgarw, 10 11 12 16 20 21 33 35 48 50 52 54 55 76 119 Cwmgarw-ganol, 15 26 59 60 Cwmllynfell, 23 54 63 85
Cwmnantmoel, 26 30 Cwmtawe,123 Cwmteg, 12 17 21 57
Cwmtriwbit, 13 21 Derlwyn spring,77 125 Dollgraig, 13 21 57
Garnant, 26 Gilfach-pant-yr-Hala, 6 Glynbeudy, 25
Gorsgoch, 6 10 124 Gwauncaegurwen , 6 19 28 116 Gwynfe, 19
Hirwaen,119 Llandilo, 46 61 78 80 Llandybie,118
Llangadock, 46 54 Llangiwc, 46 78 80 Llwyn Moch,79
Merthyr,118 Mynydd du, 51 59 75 122-4 Nantgwyn (Gwynfe), 58
Nantgwyn,77 Panteg,119 Pant-y-celyn, 6
Pencarreg,77 Pencraig, 13 Penygraig ,28 35
Pontardawe, 38 40 46 Pont-pwll-y-cwar, 14 Pontypool, 54
Pwll du, 80 Quarter Bach,77 78 79 Rhosaman, 28
Rhywddu, 51 Swansea,119 Tirbach, 48
Twyn-y-cacwn, 6 7 8 20 57 Ty Gwyn, 38 Waunyresgryn,121
y Waun, 17 Ynys Dawela, 57 Ynyspenllwch, 38
Ystad Tregib, 37 39 Ystalyfera, 36 119 Ystalyfera,

 

 

Eglwysi a Chapeli/Ysgolion/Tafarnau / Churches/Chapels/Schools/Public Houses

Bethel Cwmanam, 63 Black Mount,85
Bridgend,85 Brynamman Hotel,76
Capel Newydd, 26 Capel y Bedyddwyr, 40
Colliers Arms, 23 Cross Inn (Llangiwc), 17
Derlwyn,85 Ebenezer,76
Eglwys barchus Cwmllynfell, 22 Eglwys Sant Catherine,76
Eglwys Wladol Anglican Church,44 46 Eglwys Wladol Cwmaman (Capel Bach), 9 27 40
Eglwys Ystradgynlais, 16 Farmers Newydd 22 26 35 40
Gibea Newydd , 35 40 44 46 49 50 63 64 Gibea, 76
Gwyn Arms,39 85 Hen Farmers, 14 18 20 22
Hen Gibea, 26 27 Moriah Chapel,41 46 77
Mynwent Cwmllynfell / Cwmllynfell graveyard,77 New Farmers,85
Old Farmers,76 Rose and Crown,85
Siloam Chapel, 46 77 Tregib Arms,25 37 42
Ysgol Brynamman / Brynaman Schoolhouse,75 Ysgol Ddyddiol, 11 18 32 35 56
Ysgol Twyn-y-cacwn, 22  

 

Supplement

Mae nifer o restrau yn yr atodiad. Mynegir yma'r rhestr yn hytrach na'i chynnwys.

The supplement contains a number of lists. I have indexed the list rather than the contents.

Amrywiol / Various

 

Damweiniau dosbarth y glo carreg district, 72-5 Siopiau yn gwerthu trwy arian parod, 85
Capeli,85 Gweithiau glo a mwn,93
Gwythienau glo,91 Damweiniau glofaol y deyrnas : natur y damweiniau, 93-4
Damweiniau glofaol : dosparth, 95-6 Glofeydd yn rhanbarth y glo careg,91-2
Marwolaethau, 75 Dyfnder ein pyllau glo, 99-100
Trychinebau glofaol : 1845 hyd 1895, 96-99 Mynyddoedd Bryniau Twyni Afonydd Nentydd Cymau Pyllau a Heolydd/Names of geographical features, 124-5
Cymdeithasau,85 Tafarnau,85
Temperance houses,85 Rhoddwyr at Ryfel y Degwm / Those contributing to the "Rhyfel y degwm", 86-88
Gweithiau alcan yn rhanbarth y glo careg,92 Y sliding scale, 101-2

 

 

Copyright © GENUKI and Contributors 1996