Open a form to report problems or contribute information

 
1 Introduction 2 Message details 3 Upload file 4 Submitted
Page 1 of 4

Help and advice for Cwm Aman

If you have found a problem on this page then please report it on the following form. We will then do our best to fix it. If you are wanting advice then the best place to ask is on the area's specific email lists. All the information that we have is in the web pages, so please do not ask us to supply something that is not there. We are not able to offer a research service.

If you wish to report a problem, or contribute information, then do use the following form to tell us about it. We have a number of people each maintaining different sections of the web site, so it is important to submit information via a link on the relevant page otherwise it is likely to go to the wrong person and may not be acted upon.

Cwm Aman

Cwm Aman

Edited by Hywel Teifi Edwards, Gomer 1996   ISBN 1-85902-470-X

This page compiled by Gareth Hicks

Here is a list of chapter headings and a list of photographs in the book.

The book has no name index or translation available, copy photographs can NOT be provided.

Chapter headings

 • Cerddi
  • Llwch - Brian Martin Davies
  • Llygad Llwchwr - Elinir Jones
  • Yr Hen Gwm - Tudur Hallam
 • Ar Drywydd Esboniadau ? - Derec Llwyd Morgan
 • Watcyn Wyn [1844-1905] - W J Phillips
 • 'Gwydderig oedd ddihareb' - Islwyn Jones
 • Nantlais [1874-1959] - T Gareth Jones
 • Barddoniaeth Bryan Martin Davies - Dafydd Johnston
 • Yng Nghwmni's Cerddetwr - Huw Walters
 • Golwg ar ddiwylliant Cerddorol Dyffryn Aman, 1910-1922 - Lyn Davies
 • Sain, Cerdd a Chan ym Mrynaman - Rhianydd Morgan
 • Y Brifwyl yn y Cwm - Hywel Teifi Edwards
 • Braslun o Hanes Cynrychiolaeth Seneddol Dyffryn Aman er 1885 - Beti Jones
 • Hen Arwr maes y Glo Carreg: John james 1869-1942 - Ioan Matthews
 • Atgofion Dyn Dwad - D G Lloyd Hughes

 

List of photographs, in the same order as in the book, with page number

 • Ysgol Cefnbrynbrain/Dosbarth Miss Thomas, c 1949/50, 14
 • Derec Llwyd Morgan and sister, 16
 • Derec Llwyd Morgan, sister and parents, 18
 • Cwmllynfell Rugby team, 1961/2, 19
 • Eisteddfod yr ysgol, 1960/61, 20
 • Swper Gwyl Dewi, Bethania, Rhosaman c 1954/5, 23
 • Watcyn Wyn in 1862, 28
 • D L Moses Evans[1822-93] Athro beirdd Brynaman, 29
 • Watcyn Wyn, 34
 • D Evans [Eos Dar], 36
 • Gwyddeirig tua 50 oed, 44
 • Y Parch W Nantlais Williams[1874-1959], 94
 • Nantlais a'i bum plentyn, 99
 • Y Parch W Nantlais Williams and 'Y Plac Coffa', 104
 • Coroni'r Prifardd Bryan Martin Davies, 107
 • Myfyrwyr Ysgol y Gwynfryn tua 1912 a Gwili yn Brifathro, 137
 • Beirdd O Lwch y Lofa; Gomer M Roberts, Gwilym Stephens, David Mainwaring, S Gwyneufryn Davies, Amanwy, Jack Jones, 141
 • Amanwy a'i gyfeillion, 146
 • Amanwy ar ei wyliau yn Llanwrtyd yn y tridegau, 151
 • Amanwy tua 68 oed, 166
 • Band Buddugol Brynaman yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 1907, 182
 • Gwilym R Jones-Arweinydd Cor yr Eisteddfod 1922, 190
 • Cymdeithas Gorawl Rhydaman a'r Cylch---Pencampwyr Corwen 1919/a'r Barri 1920, 198
 • Cyril Jenkins---Beirniad Cerdd a Chyfansoddwr, 202
 • Leigh Henry [o'r Welsh Outlook]-a sketch, 203
 • Dr D Vaughan Thomas [o'r Welsh Outlook]-a sketch, 206
 • Sir H Walford Davies [o'r Welsh Outlook]-a sketch, 207
 • Edward Evans [Alawydd Aman], 213
 • Cor Mawr Brynaman/Buddugwyr Eisteddfod Genedlaethol Aberpennar 1905, 221
 • Cor Meibion Brynaman/Arweinydd Jack Morgan/Y Pia, 223
 • D W Lewis, 230
 • Y Triawd---Wally Jones [Trombon]/Evan Williams[Feiolin]/Tom Cowling[Piano], 235
 • The Brynamman Glee Society [Cor Haydn D Williams] 1934, 238
 • Cor William Edward Jones, 239
 • Cor plant a phobl  ifanc eglwys Moriah/Brynaman yn perfformio'r gantawd Agatha yn 1925, 242
 • Band Banjos, 1930 [Arweinydd Jack Morgan Y Pia], 244
 • Blue Bird Harmonica Band, 252
 • Cwmni Opera Amatur Brynaman- The Mikado- 1922, 254
 • Cwmni Opera Amatur Brynaman- Merrie England- Mai 1935, 259
 • Cwmni Opera Amatur Brynaman - The Vagabond King - 1936, 260
 • Cwmni Opera Amatur Brynaman - The Student Prince - Mai 1937, 260
 • Cwmni Opera Amatur Brynaman - The Gipsy Princess - 1981, 263
 • Crwys Archdderwydd Cymru 1939-47, 270
 • Pentre Llandybie, 271
 • Chwith i Dde ; Hugh Dalton, Herbert Morrison, Clement Attlee, Morgan Phillips, Jim Griffiths, 276
 • Hugh MacDiarmid, 277
 • Sgwar Rhydaman 1922, 282
 • The Pipes of Pan [cartoon], 285
 • Robert Smillie, 287
 • Gorsedd y Beirdd yn gorymdeithio drwy Rydaman yn 1922, 289
 • Dyfed ar y Maen Llog, 292
 • Pwyllgor Gwaith 1970, 300
 • Cadair 1922 /& 1970, 301
 • Y Parch Towyn Jones gyda Tom Jones y Foel Garnant a'r Parch Morgan Llewelyn, 309
 • Gwynfor Evans A.S. yn mynd i Dy'r Cyffredin yn 1966, 317
 • Dau o arweinwyr y mudiad Llafur gyda'u gwragedd-Robert Smillie a John James, 324
 • Posters re mine workers' demonstrations in 1923, 342
 • Glofa Gelliceidrim, 351
 • Bachgen yn tynnu cert lo- sketch, 354
 • Golwg ar Sgwar Glanaman o gopa Glofa Gelliceidrim, 359
 • William Stewart Griffiths[Bashem] a Daniel Williams[Dan Dic]-Dau o hen gymeriadau Garnant, 365
 • Yr Ewyllys-perfformiwyd 71 o weithiau rhwng 1952 ac 1957, 371
 • Cwmni Drama Cawdor Garnant[with list of 13 names], 372
 • Billo Rees yn un o'i gemau cyntaf dros Gymru, 379
 • Hen Gyfeillion [Dai Davies, Billo Rees, Ike Fowler, Ted Ward, Arthur Price, Evan Phillips, Emrys Evans], 380
 • Glofa'r 'New Duke' Brynaman/ a'r Mynydd Du, back cover
 • Brynaman o Graig Derlwyn, front cover