Hide

Cwm Aman

hide
Hide

Edited by Hywel Teifi Edwards, Gomer 1996   ISBN 1-85902-470-X

Here is a list of chapter headings and a list of photographs in the book.

The book has no name index or translation available, copy photographs can NOT be provided.

**My copy of this book was deposited with Glamorgan FHS in April 2022 (Gareth Hicks)

Chapter headings

 • Cerddi
  • Llwch - Brian Martin Davies
  • Llygad Llwchwr - Elinir Jones
  • Yr Hen Gwm - Tudur Hallam
 • Ar Drywydd Esboniadau ? - Derec Llwyd Morgan
 • Watcyn Wyn [1844-1905] - W J Phillips
 • 'Gwydderig oedd ddihareb' - Islwyn Jones
 • Nantlais [1874-1959] - T Gareth Jones
 • Barddoniaeth Bryan Martin Davies - Dafydd Johnston
 • Yng Nghwmni's Cerddetwr - Huw Walters
 • Golwg ar ddiwylliant Cerddorol Dyffryn Aman, 1910-1922 - Lyn Davies
 • Sain, Cerdd a Chan ym Mrynaman - Rhianydd Morgan
 • Y Brifwyl yn y Cwm - Hywel Teifi Edwards
 • Braslun o Hanes Cynrychiolaeth Seneddol Dyffryn Aman er 1885 - Beti Jones
 • Hen Arwr maes y Glo Carreg: John james 1869-1942 - Ioan Matthews
 • Atgofion Dyn Dwad - D G Lloyd Hughes

List of photographs, in the same order as in the book, with page number

 • Ysgol Cefnbrynbrain/Dosbarth Miss Thomas, c 1949/50, 14
 • Derec Llwyd Morgan and sister, 16
 • Derec Llwyd Morgan, sister and parents, 18
 • Cwmllynfell Rugby team, 1961/2, 19
 • Eisteddfod yr ysgol, 1960/61, 20
 • Swper Gwyl Dewi, Bethania, Rhosaman c 1954/5, 23
 • Watcyn Wyn in 1862, 28
 • D L Moses Evans[1822-93] Athro beirdd Brynaman, 29
 • Watcyn Wyn, 34
 • D Evans [Eos Dar], 36
 • Gwyddeirig tua 50 oed, 44
 • Y Parch W Nantlais Williams[1874-1959], 94
 • Nantlais a'i bum plentyn, 99
 • Y Parch W Nantlais Williams and 'Y Plac Coffa', 104
 • Coroni'r Prifardd Bryan Martin Davies, 107
 • Myfyrwyr Ysgol y Gwynfryn tua 1912 a Gwili yn Brifathro, 137
 • Beirdd O Lwch y Lofa; Gomer M Roberts, Gwilym Stephens, David Mainwaring, S Gwyneufryn Davies, Amanwy, Jack Jones, 141
 • Amanwy a'i gyfeillion, 146
 • Amanwy ar ei wyliau yn Llanwrtyd yn y tridegau, 151
 • Amanwy tua 68 oed, 166
 • Band Buddugol Brynaman yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 1907, 182
 • Gwilym R Jones-Arweinydd Cor yr Eisteddfod 1922, 190
 • Cymdeithas Gorawl Rhydaman a'r Cylch---Pencampwyr Corwen 1919/a'r Barri 1920, 198
 • Cyril Jenkins---Beirniad Cerdd a Chyfansoddwr, 202
 • Leigh Henry [o'r Welsh Outlook]-a sketch, 203
 • Dr D Vaughan Thomas [o'r Welsh Outlook]-a sketch, 206
 • Sir H Walford Davies [o'r Welsh Outlook]-a sketch, 207
 • Edward Evans [Alawydd Aman], 213
 • Cor Mawr Brynaman/Buddugwyr Eisteddfod Genedlaethol Aberpennar 1905, 221
 • Cor Meibion Brynaman/Arweinydd Jack Morgan/Y Pia, 223
 • D W Lewis, 230
 • Y Triawd---Wally Jones [Trombon]/Evan Williams[Feiolin]/Tom Cowling[Piano], 235
 • The Brynamman Glee Society [Cor Haydn D Williams] 1934, 238
 • Cor William Edward Jones, 239
 • Cor plant a phobl  ifanc eglwys Moriah/Brynaman yn perfformio'r gantawd Agatha yn 1925, 242
 • Band Banjos, 1930 [Arweinydd Jack Morgan Y Pia], 244
 • Blue Bird Harmonica Band, 252
 • Cwmni Opera Amatur Brynaman- The Mikado- 1922, 254
 • Cwmni Opera Amatur Brynaman- Merrie England- Mai 1935, 259
 • Cwmni Opera Amatur Brynaman - The Vagabond King - 1936, 260
 • Cwmni Opera Amatur Brynaman - The Student Prince - Mai 1937, 260
 • Cwmni Opera Amatur Brynaman - The Gipsy Princess - 1981, 263
 • Crwys Archdderwydd Cymru 1939-47, 270
 • Pentre Llandybie, 271
 • Chwith i Dde ; Hugh Dalton, Herbert Morrison, Clement Attlee, Morgan Phillips, Jim Griffiths, 276
 • Hugh MacDiarmid, 277
 • Sgwar Rhydaman 1922, 282
 • The Pipes of Pan [cartoon], 285
 • Robert Smillie, 287
 • Gorsedd y Beirdd yn gorymdeithio drwy Rydaman yn 1922, 289
 • Dyfed ar y Maen Llog, 292
 • Pwyllgor Gwaith 1970, 300
 • Cadair 1922 /& 1970, 301
 • Y Parch Towyn Jones gyda Tom Jones y Foel Garnant a'r Parch Morgan Llewelyn, 309
 • Gwynfor Evans A.S. yn mynd i Dy'r Cyffredin yn 1966, 317
 • Dau o arweinwyr y mudiad Llafur gyda'u gwragedd-Robert Smillie a John James, 324
 • Posters re mine workers' demonstrations in 1923, 342
 • Glofa Gelliceidrim, 351
 • Bachgen yn tynnu cert lo- sketch, 354
 • Golwg ar Sgwar Glanaman o gopa Glofa Gelliceidrim, 359
 • William Stewart Griffiths[Bashem] a Daniel Williams[Dan Dic]-Dau o hen gymeriadau Garnant, 365
 • Yr Ewyllys-perfformiwyd 71 o weithiau rhwng 1952 ac 1957, 371
 • Cwmni Drama Cawdor Garnant[with list of 13 names], 372
 • Billo Rees yn un o'i gemau cyntaf dros Gymru, 379
 • Hen Gyfeillion [Dai Davies, Billo Rees, Ike Fowler, Ted Ward, Arthur Price, Evan Phillips, Emrys Evans], 380
 • Glofa'r 'New Duke' Brynaman/ a'r Mynydd Du, back cover
 • Brynaman o Graig Derlwyn, front cover

Compiled by Gareth Hicks