Hide

Hanes Eglwys Aberduar

hide
Hide

[The History of Aberduar Church] [Baptist ]

By W Hugh Davies, Gomer 1962

Indexed by Gareth Hicks April 2001

 

 

Chapter headings;

 • Y Dechreuadau
 • Enoch Francis
 • Timothy Thomas [Y Wisg Wen]
 • Arddodiad Dwylo a Rhai Helyntion
 • Gyrfa Timothy Thomas Yr Ail
 • Cyfnod 1740-1831
  • Gweinidogion
  • Pregethwyr a Godwyd
  • Swyddogion
  • Cymanfaodd
  • Disgyblaeth
 •   Cyfnod 1831-1961
 •   Yr Adeiladau
 •   Gweinidogion
 •   Pregethwyr a Godwyd
 •   Rhai o'r Hen Deuluoedd
 •   Arweinyddion y Gan
 •   Swyddogion
 •   Rhoddion Arbennig a Chymynroddion
 • Detholion O'r Traethawd am Y Wisg Wen Ddisglair , gan Timothy Thomas Caerfyrddin 1759.
  The book contains photocopies of the original pages including a list of subscribers which is extracted separately below.

 

Photographs

[in the same order as seen in the book]

 • Capel Aberduar, front piece
 • Y Parch a Mrs W Hugh Davies, 16
 • Cyn-Weinidogion yr Eglwys, 17
  • Y Parch Henry James
  • Y Parch D Spenser Jones
  • Y Parch W T Francis
  • Y Parch D C Griffiths
 • Y Gweinidog A'r Diaconiaid 1937, 32
 • Capel Aberduar [ y tu mewn], 33
 • Y Parch. John Williams-[sketch], 55
 • Y Gweinidog A'r Diaconiaid 1961, 64
 • Diaconiaid Diweddar a Fu Farw [John Jones, Evan Davies, John Lloyd, E H Evans], 65
 • Y Parch Christmas Evans, 80
 • Y Parch T T Hughes, 81
 • Y Parch William Davies, 81
 • Ysgol Sul Y Plant 1961, 96
 • Y Parch J Saunders Hughes-[sketch], 99

 

 

Name Index

The absence of a name from this index does not mean it doesn't appear in the book as third party names have not always been extracted from the several separate sections on the individual ministers of Aberduar Chapel.
Dates are generally ones relating to the year the name entry is associated with, those in the format 1815-1875 are birth and death dates, those as in 1815/75 relate to the period of the entry.

 • Trysorydd = treasurer
 • Arweinydd y gan = leader of singing
 • Diacon = deacon
 • Ysgrifenydd = secretary

The list of subscribers to the 1962 book has not been extracted, but see Y Wisg Wen Ddisglair in the Chapter headings section.

 

---, Jock y Gwehydd [diacon], 124---, Morgan mab Rhydderch Dafydd ap Gruffydd, Betws-Ieuan, 14
---, Pegi, Llanddewi-aber-arth, 1775, 51Bazinus, Thomas, Aberduar Chapel, 1761, 45
Benjamin, Moses, Aberduar Chapel, 1784, 92Beynon, David, Aberduar Chapel, 1761, 46
Bowen, John, Llandeilo, 1787?, 61Dafydd, Evan, Aberduar Chapel, 1761, 46
Dafydd, Harry, Pwllpriddo/Bwlch-y-rhiw, d 1812, 92Dafydd, Henry, Llangloffan, 1795, 95, 97
Dafydd, Ifan [Rev], ---, 16Dafydd, John [Rev], ---, 15
David, Anne John, Aberduar Chapel, 1761, 45David, Daniel, Llanwenog, Aberduar Chapel, 1775, 51
David, Elias, Aberduar Chapel, 1761, 45David, Enoch, Aberduar Chapel, 1761, 45
David, Evan and Mary, Aberduar Chapel, 1762, 47David, Francis, Pant-y-llaethdy/Llanllwni, 18
David, Gwen [wife of Thomas Evan David], Llanbedr, c 1740s, 37, 39David, John, Aberduar Chapel, 1761, 46
David, Lettice, Aberduar Chapel, 1761, 46David, Mary, Aberduar church, 1751, 40
David, Mary, Aberduar Chapel, 1761, 45David, Mary[widow], Llanybydder, c 1740s, 37, 39
David, Mary[wife of Griffith David], ---, 1777, 52David, Rachel, Aberduar Chapel, 1775, 51
David, Rees, Aberduar Chapel, 1762, 46David, Rhys [Rev?], Aberhonddu, 23
David, Samuel Thomas, Pencoed-gleision Chapel, 1761, 46David, Sarah, Pencoed-gleision Chapel, 1761, 46
David, Sarah, Felindre/ Aberduar Chapel, 1762, 46David, Sarah and Ann, Aberduar Chapel, 1762, 47
David, Sarah Evan, Pencoed-gleision Chapel, 1761, 46David, Thomas, Bwlch-y-rhiw Chapel, 1762, 47
Davies, B E [diacon], Llygadenwyn, 1950, 124Davies, Benjamin, Hwlffordd, 1795, 95
Davies, C, Penybont, 1835, 102Davies, Dafydd[Rev], ---, 1768 ?, 48-
Davies, Dafydd, Bryn-llo, 1821, 97, 125Davies, Dafydd[Rev], Aberduar Chapel, 1818, 67, 79-80
Davies, Daniel, Felin-foel, 1795, 1821, 95, 96Davies, David [diacon], Gelliwern, 124
Davies, David [Rev], Catsellhywel, 25Davies, David, Talgoed, 1835, 102
Davies, E H [arweinydd y gan], Dolfedw/Caerfyrddin, 1936, 122, 124Davies, Elias [Rev], Cwm-du, 68
Davies, Enoch, Aberduar Chapel, 1775, 51Davies, Evan [diacon], Ty Capel, 1915, 124
Davies, Evan [diacon], Tivy House, 1950, 124Davies, J Elwyn [arweinydd y gan], Gwarfynnon, 123
Davies, James, Pencarreg, 1953, 126Davies, John, Ffynon Fair, 1835, 102
Davies, John, Peithyn, 1835, 102Davies, John G [Rev], Pencarreg/Gelli-gaer/Pengam, 1880-1943, 120
Davies, M [Mrs], Crofftir, 1953, 126Davies, Moses [see under Evan]
Davies, Nathan [Rev], Dolau, 25Davies, Rees [priest?], ---, 1812, 91
Davies, T Lloyd [diacon], Ffatri, 1893, 124Davies, W Hugh [Rev], Aberduar Chapel, 103, 116/7
Davies, W L [Rev], Pen-y-coed Chapel/Drefach, 1829, 68, 102Davies, William [Rev], Rhydfelen/Reheboth/Pontardawe, 1901, 120
Davies, William, Pencarreg, 1940, 126Edmunds, John, Ruthin, 1795, 95
Edwards, ---[Miss], Dolaugwyrddion, 1866, 125Edwards, John [diacon], Cefn Bryn/ Aberduar Chapel, 1831, 93, 123
Edwards, John, Ruthin, 1821, 96Edwards, John, Cefnbryn, 1835, 102
Evan, David, Aberduar Chapel, 1761, 46Evan, Elizabeth, Aberduar church, 1751, 40
Evan, Elizabeth, Aberduar Chapel, 1761, 46Evan, Hannah, Aberduar Chapel, 1762, 46
Evan, Hannah, Cellan, 1777, 52Evan, Jane David, Aberduar Chapel, 1761, 45
Evan, John, Pen-y-coed[diacon], 1751, d 1789, 40, 92Evan, John, Pencoed-gleision Chapel, 1761, 46
Evan, Martha, Aberduar Chapel, 1775, 51Evan, Mary, Aberduar Chapel, 1761, 45
Evan, Mary, Aberduar Chapel, 1775, 51Evan, Moses, Aberduar church, 1751, 40
Evan, Rachel, Aberduar Chapel, 1762, 46Evan, Samuel, Aberduar Chapel, 1761, 46
Evan, Thomas Dafydd [Rev], Penycoed, 31, 34Evan, Thomas Dafydd[Rev], ---, 1766, 48, 49
Evan, Tomos Dafydd [Rev], Blaenau/Cellan, 25, 28, 70-72Evan [Davies], Moses, Llanybydder, c 1740s, 37, 85
Evans, Caleb [Rev], Pentre-newydd/Maesyfed, 26Evans, Christmas [Rev], Llandysul/Aberduar, b1766-, 1795, 25, 60, 87-88, 96
Evans, D J, Caedabowen, 1950s , 1955, 104, 126Evans, D J [diacon], Crudyrawel, 1950, 124
Evans, Dafydd [Rev], Cilfowyr, 1771 ?, 50Evans, Dafydd[Rev?], Cilfowyr, 1782, 56, 57
Evans, Daniel [Daniel Ddu], Ceredigion, 93Evans, David, Aberduar Chapel, 1775/6, 51
Evans, David [diacon], Maesymynach/ Aberduar Chapel, 1831, 93, 123Evans, David [Rev], Aberduar/Bedford, b 1776, 86
Evans, David [Rev], St Mellons/Glyn Ebwy, 1818-1861, 118Evans, E H [diacon], Felinganol, 1950, 124
Evans, Evan [arweinydd y gan], Aberduar Chapel, 122Evans, Evan, Maesllyn, 1947, 126
Evans, Evan Henry [arweinydd y gan/ ysgrifenydd], Felinganol, 1955/61,122, 123Evans, Evan [diacon], Emporium, 1872, 124
Evans, Herbert, Dolau Bach, 1833, 101Evans, John [Rev], Pentre-newydd/Maesyfed, 26
Evans, John, Tan-y-graig, c 1827, 102Evans, Joshua [arweinydd y gan/diacon], Felinganol, 1915, 122, 124
Evans, Lewis, Ebenezer, 1821, 96Evans, Miles [diacon], Gwndunmawr/Aberduar Chapel, 1762, 46, 93
Evans, Morgan/Martha, Pant-y-celyn, 1795, 1830, 54, 95Evans, Morgan [ wife of], Caerdydd, 1950s ?, 104
Evans, Rees [priest?], ---, 1825, 91Evans, Samuel [Rev], Aberduar Chapel/Pontypool, 1761, 86
Evans, T M [diacon], Glaneynon/Old Vicarage, 1936, 124Evans, Thomas David [Rev?], ---, 19
Evans, Thomas[trysorydd], Caedabowen, 1896/1900, 123Evans, Thomas[Rev], Aberystwyth, 1795, 95
Evans, Tom [arweinydd y gan], ---, 122Evans, W J [diacon], Emporium, 1936, 124, 125
Evans, William [Rev], Llanwenog, 19Evans, William, Aberystwyth, 1835, 102
Francis, Abel, Coleg Caerfyrddin/Llwynrhydowen, 1725, 19, 23Francis, Benjamin [Rev], Horsley, 1769, 95
Francis, David/Evan/Thomas, Pant-y-llaethdy/Llanllwni, 18Francis, Elias D, Aberduar Chapel, 1777, 51
Francis, Enoch [Rev], Pant-y-llaethdy/Llanllwni/ Aberduar, 1689-1740, 18-30, 31Francis, W T[Rev], Aberduar Chapel, 1902/9, 113/4
Griffith, Ann, Bethel Chapel, 1761, 46Griffith, John, ---, 1777, 52
Griffith, Margaret Evan, Aberduar Chapel, 1761, 45Griffiths, D C [Rev], Aberduar Chapel, 1931, 103, 114/6
Griffiths, David, Cwmifor, 1835, 102Griffiths, James John, Aberduar Chapel, 1761, 46
Griffiths, John John, Aberduar Chapel, 1761, 46Gwyn, Anne [wife of Thomas David], Talardd/Aberduar Chapel, 1761, 46
Harris, Caleb [Rev], Llanwenarth, 1752, 94Harris, Hywel [Rev], ---, 21
Harris, Joseph [Gomer], ---, 1821, 96Harris, Morgan, Bryanaran, c 1740s, 40
Harry, Rebecca, Bwlch-y-rhiw Chapel, 1762, 47Herring, John, ---, 1821, 97
Hier, John, Basaleg, 1795, 95Hugh, Jane John, Aberduar Chapel, 1775, 50, 51
Hugh, John, Aberduar Chapel, 1761, 46Hughes, John[diacon], Glangyforiog/Aberduar Chapel, early C19, 93
Hughes, John Saunders[Rev], Llangyforiog, 104, 118Hughes, Stephen [Rev], ---, 14
Hughes, T T [Rev], Hwlffordd/Rhos/Mountain Ash, 1887, 119Humphreys, Ann [Miss], Eynon View, 1959, 126
Humphreys, Benjamin [Rev?], Felinfoel, 27Ifan, Dafydd, ---, 20
Isaac, David, Pantyfedwen, 1835, 102Isaac, David Llwyd, Wempa, 104, 117/8
Jacob, Benjamin [trysorydd/diacon], Porthyrhyd, 1925/50, 123, 124Jacob, Sarah, Aberduar church, 1751, 40
James, D Lloyd [diacon], Caedabowen/Cornel family/Aberduar Chapel, 1936, 121, 124James, D H [ysgrifenydd/diacon], Beilbedw, 1877/01, 123, 124, 125
James, David Hefin[diacon], Tabernacl/Caerfyrddin, 121James, David Hughes, Beilibedw, 1880s?, 105, 121, 122
James, E H [diacon], Beilibedw/Aberduar, 23, 121James, Evan[diacon], Cornel/Clunmelyn/Pencader, 1893, 121, 124
James, Henry Ivor[Rev], Aberduar Chapel, 1880/1900, 113James, Ivor [Rev], Aberduar Chapel, 1889, 103
James, James [Rev], Llandysul, 15-James, James, Cornel, 121
James, Mary, Aberduar Chapel, 1761, 46James, T, Aberduar Chapel, 1775, 51
James, Thomas, ---, 1751, 40James, Thomas, Beilibedw, 1913, 125
James, W E [diacon], Birchcourt, 1936, 124James, W Ewart [architect], ---, 1955 ?, 103, 121, 123
James, William, Aberduar church, 1751, 40Jenkin, Gwen, Aberduar Chapel, 1775, 50
Jenkin, Martha, Betws, c 1740s, 37Jenkin, William [diacon], Aberduar Chapel, d 1784, 93
Jenkins, David [Rev], Goginan, d 1887, 118Jenkins, Hannah, Aberduar church, 1751, 40
Jenkins, Rachel, Aberduar Chapel, 1761, 45Jenkins, Thomas, Aberduar Chapel, 1775, 51
Jenkins, Thomas, Dolaugwyrddion, 1835, 102Jenkins, William, Aberduar Chapel, 1761, 45, 47
Jennett, J [Mrs], Llundain, 1956, 126John, Anne, Aberduar church, 1751, 40
John, David, Aberduar church, 1751, 40John, Hannah, Aberduar church, 1751, 40
John, Jemima, Aberduar Chapel, 1761, 46John, Sarah, Aberduar Chapel, 1761, 46
Jones, Ann [Mrs], 1953, 126Jones, Dafydd, Caerfyrddin, 13, 18, 26
Jones, Daniel [ Daniel Jones Lerpwl], Llethr, 1808, 53, 65Jones, Daniel[arweinydd y gan], Aberduar Chapel, 122
Jones, Daniel [diacon], Maesymeillion, 1872, 124Jones, Daniel [diacon], Ffatri, 1872, 124
Jones, David, Maesisaf, c 1760s, 42Jones, David [Rev?], Pontypool, 1782, 56
Jones, Elizabeth, Aberduar church, 1751, 40Jones, Evan, Aberteifi, 52
Jones, Evan [Gwrwst], Llangollen, 1821, 96Jones, Griffith, Llanddowror, 26
Jones, H W, Tabernacl/Caerfyrddin, 1835, 102Jones, Jenkin [Capten], Llanddeti, 1665, 12
Jones, John [Rev?], Maes-y-berllan, 1782, 56Jones, John [Rev], Ramoth, 1795, 95
Jones, John [diacon], Ardwyn, 1939, 124Jones, John, Hebron, 1835, 102
Jones, M A [Mrs], Bryngwyn, 1959, 126Jones, Martha, Aberduar Chapel, 1762, 46
Jones, Mary, ---, 1777, 51Jones, Mary [Mrs], Llanllwni, 1667, 13
Jones, Maurice, Merthyr, 1821, 96Jones, Rees [diacon], Rhandir, 1792, 93
Jones, Rees [Rev], Argoed/Tregaron, 25, 28, 31, 34, 72Jones, Spencer [Rev], Aberduar Chapel, 1915, 103, 114
Jones, T R, Bristol, 1821, 96Jones, Timothy[Rev], Bethel/Bwlch-y-rhiw, 1818, 67
Jones, Timothy, Caeo, 1835, 102Jones, William [Rev], Rhydwilym/Cilmaenllwyd, 1665, 12-
Jones, William, ---, 1795, 95Jones, William [diacon], Arlyn, 1915, 1945, 124, 126
Jones, William Rufus [Rev], Talgarth/Nottingham/Beeston/Hendon, 1880, 119Lewis, Benjamin, Talfedw, 120
Lewis, Benjamin, Noddfa, 121Lewis, David [Rev?], Llangloffan, 1795, 95
Lewis, David [trysorydd/diacon], Landre, 1900/24, 120, 123, 124Lewis, James [diacon], Ger-lan, 1954, 124
Lewis, Jonathan, Cae-gwyn/Llan-crwys, 120Lewis, Mary, Bethel Chapel, 1761, 46
Lewis, Mary, Alltwalis, 1893, 125Lewis, Thomas [Rev], Glascwm/Sir Faesfed, 25
Lewis, W D [diacon], Tan-lan, 1954, 124Lewis, William, Ysgol Sir/Llandysul/, 121
Lloyd, Benjamin [diacon], Dol-gwm,123Lloyd, David, Blaenau/Caio, 1777, 52, 55, 56
Lloyd, Evan, Blaenau/Caio, 33Lloyd, Evan Morgan, Troed-y-bryn, 1920, 1936, 125, 126
Lloyd, Evan [Rev], Ffynonhenry, 1795, 95Lloyd, Evan, Troedybryn, 1950s, 104
Lloyd, John [diacon], Coed-y-glyn, 1954, 124, 126Lloyd, William [diacon], Dolauduon/ Aberduar Chapel, early C19, 93
Mathias, David, Aberteifi, 1821, 96, 97Mathias, Thomas [Rev], Llangloffan, 26
Morgan, Abel [Rev?], Allt-goch/Llanwenog ?, 14Morgan, Anne, ---, 1806, 52
Morgan, Benjamin, Aberduar church, 1751, 40Morgan, Enoch [Rev?], Allt-goch/Llanwenog ?, 14
Morgan, Evan, Aberduar Chapel, 1761, 46Morgan, Evan, Pencoed-gleision Chapel, 1761, 46
Morgan, Evan, Bwlch-y-rhiw Chapel, 1762, 47Morgan, Evan, Blaen-pen-dernyn/ Aberduar Chapel, 1775, 51
Morgan, John [Rev][John Morgan Tal-yr-ynn], Castellnewydd, 1815, 1835, 53, 102Morgan, Margaret, Bethel Chapel, 1805, 52
Morgan, Mary, Bwlch-y-rhiw Chapel, 1777, 51Morgan, Mary, Blaenrhysglog, 1777, 52
Morgan, Thomas, Tal-yr-ynn, 1808, 92, 93Morgan, Thomas, Bethel, 1751, 40
Morgan, Thomas, Blaenau/Caio/Bwlch-y-rhiw Chapel, 1777, 51, 52Morgan, Thomas, Fachesmwyth, 1835, 102, 123
Morgan, William, Aberduar church, 1751, 40Moses, Benjamin [diacon], Aberduar Chapel, d 1807, 93
Nicholas, John Dafydd [Rev], Castellnewydd, c 1740, 31, 34Owen David [Rev], Llanpumsaint/Aberduar/Llyn, 1795-1866, 89-90
Parry, Joseph, Eisteddfod 1879, 105Phillips, B [Rev], Meidrim, 1795, 95
Poole-Hughes, W W [MA], Llanymddyfri , 53Powell, David [Rev], Nottage, 1788?, 58
Price, T H [Rev], Hwlffordd/Goginan/Portmadog, 1883, 119Pugh, Philip [Rev?], ---, 22, 26
Rees, ---[daughters of], Fron-wen, 52Rees, Anne, Aberduar Chapel, 1762, 46
Rees, Beti, Aberduar Chapel, 1775, 51Rees, David [Rev], Aberduar Chapel, 1798, 62
Rees, David Evan, Aberduar church, 1751, 40Rees, Gabriel, Rhydwilym, 1795, 95
Rees, George [Rev?], Rhydwilym, 1782, 56Rees, Jennet, Aberduar church, 1751, 40
Rees, John [trysorydd/diacon], Dol-gwm, 1877/96, 123, 124Rees, Mary, Aberduar church, 1751, 40
Rees, Mary, Aberduar Chapel, 1761, 46Rees, Morgan [Rev?], Felinfoel, 1795, 95
Rees, Rees Saunders, Sarn-gini-fawr, 1928, 125Rees, Tomos Dafydd [Rev], Moyddyn/Llan-arth/Rhydwilym, 14-, 31
Rees, William and Lettice, Bwlch-y-rhiw Chapel, 1762, 47Rees, William John, Aberduar church, 1751, 41
Rees, Wm J, ---, 1777, 52Rhydderch, D, Aberduar Chapel, 1762, 46
Rhys, David Evan, Llanllwni, c 1740s, 37Richard, Edward, Ystradmeurig, 19
Richard, John [Rev], Y Graig, 1781, 56Richard, Mary, Aberduar church, 1751, 40
Richards, David, Pantycelyn, 1795, 96Richards, William[Dr], Lynn, 1793, 63
Roberts, Dafydd, Trosnant, 1821, 96, 97Roberts, William [Rev], Capel Seion/Cwrt-newydd/Crug-y-maen, 1830, 68
Rowlands, Daniel [Rev], Llangeitho?, 21Saunders,---[wife of Thomas], Aberduar Chapel, 1762, 46
Saunders, D [Rev], Marthyr, 42Saunders, Dafydd[Rev], ---, 1768 ?, 48-, 78-79, 83-84
Saunders, Dafydd[Rev], Aberduar Chapel/Merthyr, 1783?, 57, 62, 63, 64, 65, 67, 93, 96, 101, 102Saunders, David, Aberduar Chapel, 1761, 45
Saunders, David, Brynllofach, 1835, 102Saunders, David [diacon], Aber-cwm, 124
Saunders, Erasmus [Dr], Capel Iago ?, 21Saunders, Evan [diacon], Glanduar, d 1742, 24, 32, 34, 44, 84-85, 92, 93, 121
Saunders, Evan, Pantyfedwen, 1835, 102Saunders, Evan [diacon], Dolau Ganol, 124
Saunders, Gwen, Aberduar church, 1751, 41Saunders, John, [ysgrifenydd], Dolaucanol, 1830/46, 123
Saunders, John [diacon], Undergrove/ Aberduar Chapel, 1827, 1835, 93, 102, 123Saunders, Mary, Aberduar church, 1751, 41
Saunders, Rees, Llanllwni, 1769, 42Saunders, Rees, Aberduar Chapel, 1761, 46
Saunders, Thomas [diacon], Undergrove, Aberduar Chapel, early C19, 93Simon, Enoch, Aberduar Chapel, 1762, 46
Simon, Mary, Bethel Chapel, 1761, 46Stephen, D R, Mount Pleasant/Abertawe, 1835, 102
Stephen, Elizabeth, Aberduar Chapel, 1761, 46Thomas, Amos [Rev], Llwynrhydowen/Aberduar, 1788?, 59
Thomas, Anne, Aberduar Chapel, 1762, 46Thomas, Benjamin, Bwlch-y-rhiw Chapel, 1777, 51
Thomas, Dafydd [Rev], Panteg, 1771 ?, 50Thomas, Dafydd [Rev], Panteg, 1783, 57
Thomas, David, Aberduar Chapel, 1762, 46Thomas, David [diacon], Bwlch-y-rhiw, 1806, d 1840, 93
Thomas, David, Pen-y-coed Chapel, 1777, 51Thomas, David [Rev], Rhydwilym, 1769, 95
Thomas, David, Tal-yr-esgair, 67Thomas, David [Rev], Aberduar Chapel, 1751-1830, 62, 63
Thomas, Elizabeth, Capel Evan, 1777, 52Thomas, Evan [diacon], Aberduar, 1751, 40, 92
Thomas, Evan [Rev], Penfro, 1851-1912, 119Thomas, Griffith [Rev], Castellnewydd, c 1740, 31
Thomas, Harry [diacon], Caio, 1751, 40Thomas, Jacob, Pen-y-coed/Bwlch-y-rhiw, 1796, 92
Thomas, Jenkyn, ---, 1735, 25Thomas, John, Aberduar Chapel, 1762, 46
Thomas, John [Rev], Maes-y-berllan/Caio, 1758, 32, 34, 37, 39, 43, 72Thomas, John [Rev], ---, 47
Thomas, John, Llanwrtyd, 1872, 105Thomas, Joshua [Rev?], ---, c 1743, 27, 28, 33, 34, 92
Thomas, M M [Mrs], Landre, 1931, 125Thomas, Margaret, Aberduar church, 1751, 40
Thomas, Mary, Aberduar church, 1751, 40Thomas, Mary, Aberduar church, 1751, 40
Thomas, Mynyddog, Llanwrtyd, 1872, 105Thomas, Sarah, Aberduar church, 1751, 40
Thomas, Stephen {Rev], Aberduar Chapel, 1873/79, 112Thomas, Thomas, Aberduar Chapel, 1775/6, 51
Thomas, Thomas [Rev], Milford?, 1832, 91Thomas, Thomas Morgan, Esgair-Ithri, d 1760, 33, 92
Thomas, Thomas[Rev], Aberduar/Pershore, 1759-1819, 87Thomas, Timothy, Aberduar Chapel, 1775/6, 51
Thomas, Timothy [Rev][Y Wisg Wen],1720-1768, 31-48, 73-77, 94?Thomas, Timothy [the 2nd][Rev], Aberduar Chapel, 1783, 57-, 80-83, 92, 94?, 101
Thomas, Zechariah [Sechariah][Rev], Glyn-yr-Efail Bethel Chapel, 1751, 1768?,1775, 33, 40, 47-, 51, 51, 55, 56, 57, 77, 92, 95, 120Walker, Roger [Rev], Dolau, 26
Watkins, Edmund [Rev], Llangwm, 1752, 94William, Dafydd, Bwlch-y-rhiw Chapel, 1812, 92
William, David, Aberduar Chapel, 1761, 46William, Evan David, Llanfair-ar-y-bryn, c 1740s, 37, 39
William, Jane, Aberduar Chapel, 1762, 46William, Thomas, Cae-caradog/Caio, 33
Williams, ---[Mr], Tre-bwl, c 1760s, 42Williams, Aaron [Rev], Aberduar Chapel, 1794, 62
Williams, Anne, Aberduar Chapel, 1775, 51Williams, Benjamin [Rev], Pencarreg/Llanfair-ym-Muallt, 1800-, 90-91
Williams, Catherine, Aberduar church, 1751, 40Williams, D, Llwyndafydd, 1835, 102
Williams, David, Ashcroft, 1920, 125Williams, David J, Cluniar, 1936,121, 124
Williams, David [diacon], Maescanol, 1893, 124Williams, David [Rev], Llanwnen/Abertawe, 1796-1823, 89
Williams, David [ysgrifenydd/diacon], Bush House, 1901/43, 123, 124Williams, David [diacon], Bwlchyronnen/Brynawel, 1915, 124
Williams, Evan[diacon], Waunfawr/Llanllwni/Aberduar Chapel, 1827, 67, 93, 123Williams, Hannah, Aberduar Chapel, 1761, 46
Williams, J H [trysorydd/diacon], Ashcroft, 1950/55, 123, 124, 125Williams, J J [Rev], Llwynmadyn/Hwlffordd/Camrhos/Rochester, 1886, 119
Williams, John [Rev], Llandysul/Aberduar Chapels, 1819, 67, 69, 101, 104Williams, John, Trosnant, 1835, 102
Williams, John, Rhiwerfyn, 1835, 102Williams, John [Rev][Ioan ab Ioan], Aberduar Chapel, 1831/71, 105-112
Williams, John[Rev?], Llangloffan, 1782, 56Williams, Llewelyn, Aberduar Chapel, 1950s ?, 104
Williams, Mary [Miss], Waunfawr, 1866, 125Williams, Richard [Rev], Maes-y-berllan, 25
Williams, Sarah, Aberduar Chapel, 1761, 46Williams, Thomas [trysorydd], Bryntysau, 1955-, 123
Williams, Thomas [diacon], Bryntysau, 1954, 122, 124Williams, Thomas [diacon], Clun-iar, 1915, 124
Williams, Thomas [diacon], Llwynmadyn, 1872, 124Williams, William [Rev?], Aberteifi, 1782, 56, 57
Williams, William[Rev], Pantycelyn ?, 21Williams, William[trysorydd], Waunfawr, 1817, 1849/77, 122, 123
Williams, William[diacon], Clun-iar, 122 

Places index

Allt-goch, 21Argoes, 33
Bethel, 33, 35, 39, 55, 66Bwlch-y-rhiw, 21, 28, 33, 39, 66
Cae-caradog/Caio, 33Caedabowen, 125
Capel Iago, 20, 21, 24, 27, 28Capel Seion, 68
Castellnewydd, 31, 33, 34Cilfowyr, 26
Cothi, 21Crug-y-maen, 64, 68
Cwmdu, 27Cwm-du, 61
Cwmifor, 61Cwmsarn-ddu, 64, 65
Cwm-sarn-ddu, 53Cwrt-newydd, 64, 68
Felindre/Llanllwni, 24, 27, 28, 31Gelliherbyn, 51
Glanduar, 101Glan-dwr/eglwys/ger Cletwr fach/Llandysul, 16-, 31
Glynrefail, 35Gwenffrwd, 21
Hengoed, 23Llanbedr, 24
Llandyfan, 61Llangloffan, 23
Llanllieni, 35Llanwenarth, 19
Llwynrhydowen, 59Llwynwermod farm/Bwll-y-rhiw, 48
Llysdy/Llandeilo, 61Maesyberllan, 22, 35
Panteg, 31Pantycelyn, 101
Pant-y-llaethdy/Llanllwni, 18, 20Pengelli/Castellnewydd Emlyn, 24, 28
Pen-y-coed/Gleision, 28, 33, 35, 39, 68Pen-y-fai, 34
Pengraig, 125Pen-y-waun/Llanllwni, 18
Pontygido/Llan-arth, 19, 20Porth-y-rhyd/Llanymddyfri, 53
Rhos-goch/Llan-arth, 20, 31Rhydwilym, 12-, 31
Salem/Caeo, 120Tal-yr-ynn/Llanymddyfri, 52
Ty-cwrth/Coed-gleision, 25Ty-dan-yr-allt, 31
Waunclundaf, 61Waun-fawr, 67

 

List of subscribers [as written] from Y Wisg Wen Ddisglair , gan Timothy Thomas 1759

Honourable George Rice of Newton Esq, Member of Parliament for CarmarthenshireArthur Jones of Carmarthen Esq, High Sheriff of Carmarthenshire
Mr John Davies of Cardigan, Attor at LawRev Mr Griffith Davies of Swansea
Mr Ed. Davies of Llanbedr, near Aberg. GentRev Mr Timothy Davies, Min at Caeronnen
Rev Mr David Davies, Vicar of VerwickRev Mr Owen Davies, of Llanycrwys
Rev Mr Moses Davies, of Shaston?Mr Thomas Daniel of Carmarthen
Rev Mr Evan Davies, near BasaleckRev Mr John Duckfield, of Llanelli
Mr Evan Davies, of Cysswch?Mr David Davies, of Fishgard
Rev Mr Hugh Evans, of BristolRev Mr William Evans, of Llangiwc
Rev Mr David Evans, of KilvowyrRev Mr John Evans, of Foxton
Mr Benj. Evans, of College, mercerMr Daniel Evans, of Pistillmeigan
Rev Mr Th. Evans, of LandyvrwrRev Mr Jonathan Francis of Penyfai
Mr Thomas Griffiths Surgeon, in CarmarthenRev Mr Miles Harris, of Pontypool
Rev Mr Caleb Harris, of AbergavennyRev Mr Evan Hughs, Curate of Kilycwm
Mr Ezekiel Hughs, of LlanbrynmairRev Mr David Jones, of Wrexham
Mr David Jones, of Dderi, DroverMr William Jones, of Nant henfol, Drover
Rev Mr Rees Jones [late], of TregaronMr Rees Jones of Rhandir
Rev Mr Tho. Jones, Vicar of PencarregRev Mr John James, Min. at Rhydwilim
Rev Mr Lewis James, of KevenhengoedRev Mr Richard Jones, of Rock
Rev Mr Rees Jones, of TrallwmRev Mr William Jones
Mr Evan Lloyd, of Cwmpedol, GentMr David Lloyd, of Cwmpedol, Gent
Rev Mr David Lloyd, Vicar of YstradRev Mr John Lewis, Min. at Pencader
Rev Mr L Lewis, belonging to PencaderRev Mr David Lewis, of Llangloffan
Mr Samuel Lloyd, of DrenewyddRev Mr J Lodwick, belonging to Kilvowyr
Mr Thomas Morgan, of EsgairethrinRev Mr Phil. Pugh, Min. at Kilgwyn etc
Mr Evan Powell, at the Allt. in Landilo, BrMr Rees Sanders, of Parthyberllan, Gent
Mr Thomas Sanders, of AberduarRev Mr David Thomas, Min. at Kilvowyr
Rev Mr Lewis Thomas, of KilvowyrRev Mr David Thomas, of Dredduog
Rev Mr Joshua Thomas, of LeominsterRev Mr Evan Thomas, Min. at Moleston
Rev Mr Griff. Thomas of NewcastleRev Mr David Thomas, of Penboir
Rev Mr William Thomas, of BrynRev Mr John Thomas, Min. at Maesyberllan
Mr John Thomas, of Carmarthen, SadlerMr Zacharias Thomas, near Landysul
Rev Mr Rees Vaughan, of BlaenegwentRev Mr Edm. Watkins, Min. at Blaenegwent
Mr Arthur Warloe, near Mathry, Pem. 

 

[Gareth Hicks]