Hide

Hanes Eglwysi Annibynnol Cymru

hide
Hide

(History of the Welsh Independent Churches)

By Thomas Rees and John Thomas; published in 1871+.

These following section was extracted by Gareth Hicks from the CD published by Archive CD Books (Feb 2008)
Proof-reading by Althea John

Bethel, Nantymoel

(Vol 2, p221)

"Yn y flwyddyn 1865, agorwyd gwaith glo yn Cwmogwy, a dylifodd pobl i fyw yma. Adeiladwyd ugeiniau o dai hyd flaen y Cwm. Yr oedd Bethania yn rhy bell i'r bobl uchaf i fyned i lawr iddo ; felly cymerwyd darn o dir ar fferm Nantymoel ar brydles gan ei berchen, W. Llewelyn, Ysw., Cwrtcolmaen, ac adeiladwyd addoldy ar ffurf anedd-dy arno. Agorwyd ef Medi 3ydd, 1867. Gweithwyr glo y lle yn benaf fu yn gychwynwyr i'r achos yma, ac ydynt yn gofalu am dano etto. Bwriadant adiladu addoldy hardd a chyfleus yn haf 1872, gwerth rhwng 500p. a 600p. Gyda'r eithriad o ychydig fisoedd ar ddechreu gweinidogaeth Mr. D. Jones, yn Bethania, y mae eglwys Nantymoel wedi bod heb un gweinidog i ofalu am dani. Mae yma oddeutu 50 o aelodau, ac yn ol pob argoelion bydd yn lle pwysig yn fuan, ac yn faes ardderchog i weinidog ymroddgar."

Translation by Steve Stephenson (Oct 2008)

A coal working was opened in Cwmogwy in 1865, and people flooded in to live here. Scores of houses were built further up  the valley. Bethania was too far for those who lived in the upper part of the valley to go down to, therefore a piece of land was taken on Nantymoel farm on lease from the owner, W Llewllyn Esq., Cwrtcolmaen, and a place of worship was built in the manner of a dwelling house on it. It was opened on June 3rd 1867. Local coal miners  in the main  began the cause here, and they still take care of it. They planned to build a handsome and convenient place of worship in the summer of 1872, costing between £500 and £600. With the exception of a few months at the start under the ministry of Mr D Jones (Bethania) the church in Nantymoel is without a minister. There are about 50 members and the signs are that this will be an important place soon, and a splendid field for a devoted minister.

 

[Last Updated : 8 Oct 2008 - Gareth Hicks]