Hide

Gymanfa Ganu

hide
Hide

(Festival of hymns)

Data copied from 5 booklets relating to musical/choral events in the 1930s/1940s in Cwmgors, GCG and Pontardawe
The booklets appear to have belonged to various members of my  Davies/Tirbach family, Cwmgors

1937, Feb 9th & 10th

Welfare Hall, GCG
Presentation of Dr Joseph Parry's Opera "BLODWEN"
By the Carmel Chapel Operatic Society: Augmented by an Orchestra

Conductor - *Mr Dd Roberts, A. Mus., LCM (GCG)
Accompanist - *Mr Cyril Howells BA (GCG)
Producers - Mr W M Thomas (Clifton) & Mr T H Griffiths BA
Dance Instructor - Mr Joe ap Morgan

Chairmen

Tuesday Night - Mr Glyn Meredith BA (Solicitor)
Wednesday Night - Mr Cyril Davies ME, Agent, AAC

Chairman of Committee - Mr Morgan Hicks
Treasurer - Mr Wm Thomas
Secretaries - Mr D Rowland Jones BA & Mr Kenneth James BA

Dramatis Personae

 • Blodwen - *Madam Jenny Evans-Jones, soprano, Gwynfe
 • Ellen - *Madam Ruth Jones-Morris, soprano, GCG
 • Lady Maelor - *Madam Teify Jones-Thomas, contralto, Garnant
 • Sir Howell Ddu - *Mr Emlyn Burns (National winner), tenor, Nantyffyllon)
 • Arthur of Berwyn - *Mr Emlyn Jones (National winner), baritone, Cwmllynfell
 • Iolo - *Mr Owen Morgan, bass, GCG
 • A Monk - Mr Rhydderch Davies
 • Rhys Gwyn - Mr Tom Watkins
 • Messengers - Tim G Jones, D Rowland Jones BA, Maldwyn Jenkins, Meurig Rees, Mel Llan Davies

*There are photographs in the pamphlet for those people marked *

 

Llun y Pasg, Ebrill 10, 1939

TABERNACL, CWMGORS
RHAGLEN
CYMANFA GANU UNDEBOL
Dan nawdd eglwysi y Tabernacl, Carmel a Seion
I'w chynnal yn y capel uchod
Llun y Pasg: Ebrill 10, 1939

Arweinydd : Parch. Thomas Rosser, Aberdyfi
Organydd - Mr D J Evans C.R.A.M., Cwmgors

Llywyddion y Gymanfa:

 • Parch. T M Roderick, Tabernacl
 • Parch. Ll C Huws, BA, Carmel

Llywyddion y Dydd:

 • Bore - Parch T M Roderick, Tabernacl
 • Prynhawn - Parch LL. C Huws BA, Carmel
 • Hwyr - Mr T Glen Jones, Seion

Swyddogion y Pwyllgor:

 • Cadeirydd - Mr Evan Lloyd, GCG
 • Trysorydd - Mr David Edwards, Cwmgors

Ysgrifenyddion:

 • Mr D J Davies, 21 Llwyn Rd, Cwmgors
 • Mr David J Jones, 23 New Rd, GCG

Trefn y Rehearsals

 • Ionawr 29
  • Seion. Arweinydd;  Mr Dan Lloyd, Seion
  • Carmel. Arweinydd; Mr Trefor Jenkins, Tabernacl
 • Chwefror 26
  • Seion. Arweinydd; Mr Idris Smith, Carmel
  • Tabernacl. Arweinydd; Mr Dan Lloyd, Seion
 • Mawrth 26
  • Seion. Arweinydd; Mr Trefor Jenkins, Tabernacl
  • Carmel. Arweinydd; Mr Idris Smith, Carmel
 • Ebrill 9
  • Tabernacl. Arweinydd; Y Parch Thomas Rosser

Arweinyddion y Blynyddoedd Dilynol;

 • 1940 - Mr W J Evans, Aberystwyth (gynt o Aberdar)
 • 1941 - Mr John Williams, FRCO., ARCM., Bangor

Beirniaid

 • Y Don - Parch Tom Rosser, Aberdyfi
 • Yr Emyn - Mr Emlyn Evans ( Emlyn Aman), Brynaman

Hymns

 • Stella.   Glyntaf.   Mae'r Byd yn Llawn o Degwch.  Ymbil.  Blodau's Iesu.  Holwyddoreg.  Am Waed yr Oen.  Cysgod y Gorlan.  Yr Ysgol Sul.  Pwy Sydd ar Du'r Arglwydd ?  
 • Ely.  St Joseph.  Talfryn.  Gerontius.  Llanybyther.  Dowlais.  Cymod.  Prague.  
 • Penfro.  Salome.  Rachel.  Silyn.  Bryngogarth.  Dinbych.  Mwl.  Trefor.  Finlandia.  Emyn Buddugol Cymanfa 1938.  Mornington.

There is a balance sheet for 1938 at the back of the booklet showing Receipts of £34.4.3 and a balance in hand of £17.19.8.
They are signed by;

 • Ysgrifenyddion; Lewis Jones (Seion) & W D Jones (Carmel)
 • Trysorydd; David Edwards (Carmel)

And certified as correct by;

 • Thos Bartholomew (Carmel) & E Myrddin Thomas (Seion)

 

Rhaglen Goffa: Dr Joseph Parry 1841 - 1941

RHAGLEN GOFFA :

 DR JOSEPH PARRY 1841 - 1941

"Swn ei gan sydd ar y mynydd, swn ei gan sydd yn y fro."

CYMANFA GANU UNDEBOL .
Eglwysi Carmel, GCG; Seion (B) a Tabernacl, Cwmgors
I'w chynnal yn y
TABERNACL, CWMGORS
Llun y Pasg, 1941. Am 10.30, 2 a 6 o'r gloch

Arweinydd: John Williams Ysw, FRCO, ARCM, Bangor

Organydd: D J Evans Ysw, CRAM, Cwmgors

Llywyddion y dydd:

 • Bore - Y Parch Ll C Huws, BA, Carmel
 • Prynhawn - William Moses Ysw, Seion
 • Hwyr - Y Parch T M Roderick, Tabernacl

Swyddogion y Pwyllgor:

 • Cadeirydd -Mr D J Jones, Carmel
 • Trysorydd - Mr Myrddin Thomas, Seion
 • Ysgrifennydd - Mr D J Davies (Llan) 21, Llwyd Rd, Cwmgors

Arweinyddion y dyfodol:

 • 1942 - John Hughes Ysw, Mus.Bac., Treorci
 • 1943 -  Gwilym R Jones Ysw, Rhydaman
 • 1944 - Idris Griffiths Ysw, FRCO, LRAM, Llanelli

Rehearsals

Arweinydd: Mr Idris Smith, Mr Trefor Jenkins, Mr Dan Lloyd,
Organydd: Mr E Henry, Mr D Roberts, Mr D J Evans

Beirniad : Y Parch Gerallt Jones, BA, Brynaman

Hymns

 • Glanceri.  Emlyn.  Sammah.  Dim ond Iesu.  Eirinwg.  Clawdd Madoc.  Hereford.  Gorffwysfa.  Atgyfodiad.  Rhondda.  Foelallt. Myrddin.  Nantgau.  Llan Baglan.  Trewen.  Craig y Pal.  Meinir.  Corda.  Hyfryd Lais.  Gweddi yr Arglwydd.  "Fe Welir Seion Fel y Wawr".  "Eisteddai Teithiwr Blin".  Nid oes neb rhy fach i'th garu.  Dyma Feibl Annwyl Iesu. Dewch i'r Ysgol.  Ysbryd Sanctaidd, Gwrando.  Cenhadon Bach ym Ni.  Gwynfyd y Nef.  Gosteg. For.  Neb ond Ti.  Moli'r Iesu.  

There is a balance sheet for 1940 at the back of the booklet showing Receipts of £38.8.2 and a balance in hand of £17.13.8.
They are signed by;

 • Ysgrifenyddion; D J Davies (Llan) Tabernacl & David J Jones, Carmel
 • Trysorydd; David Edwards, Tabernacl

And certified as correct by;

 • Rhys Morgan, Carmel & T Jenkins, Tabernacl

 

Llun y Pasc, Ebrill 2, 1945

"Pob Perchen Anadl, Molianned yr Argwlydd"

TABERNACL, CWMGORS
Rhaglen
CYMANFA GANU UNDEBOL
Dan Nawdd Eglwysi:
Tabernacl, Seion (B) a Charmel
 I'w chynnal yn y Capel Uchod
Llun y Pasc, Ebrill 2, 1945
Cyfarfodydd i ddechrau am 10.30, 2 a 6 o'r gloch

Arweinydd: J ALBAN JENKINS Ysw, BA, LRAM, Rhyl

Organydd: D J Evans, CRAM, Cwmgors

Llywyddion y Gymanfa

 • Parch T M Roderick & Parch LL C Huws, BA.

Llywyddion y Dydd:

 • Bore - Mr D J Evans
 • Prynhawn - Parch LL C Huws BA
 • Hwyr -  Mr Willie Rees, Seion

Swyddogion y Pwyllgor:

 • Cadeirydd - Mr Willie Rees, Seion
 • Trysorydd - Mr Myrddin Thomas, Seion

Ysgrifenyddion:

 • Mr D J Davies (Llan),  21 Llwyn Rd, Cwmgors & Mr J Angus C Roderick, Y Mans, Cwmgors

Beirniad - Parch Mr J Alban Jenkins, BA, LRAM, Rhyl;   Parch Mon Williams, BA, Brynaman

Hymns

 • Emyn Buddugol Cymanfa 1943.  Criccieth.  Gweddi Plentyn (Joan).  Adnodau'r Plant.   O ! Am fynd i'r nef i fyw.  Sweet is the promise.  Cambria.  Aylwin.  Brynhaul.  Arweiniad. Flemming.  St Mary Magdalene.  Coronamento.  Aurelia.  Llanidloes (1).  Edith.  Bryn Cynlais.  Nerquis.  Llanbrynmair.  Rotterdam.  Lilian.  Melincwrt.  

There is a balance sheet for 1944 at the back of the booklet showing Receipts of £28.8.5 and a balance in hand of £19.6.5.
They are signed by;

 • Ysgrifenyddion; D J Davies (Llan)
 • Trysorydd; Myrddin Thomas

And certified as correct by;

 • D Glyn Davies,Tabernacl & Dd Emlyn Smith, Carmel

 

Celebrity Concert, November 11th, 1942

Public Hall, Pontardawe
Programme of Grand Celebrity Concert
In Aid if the Pontardawe Central Comforts Fund
Armistice Night, Wednesday Evening, November 11th, 1942

Artistes:

 • *Ruth Naylor: the celebrated operatic and concert soprano
 • *Heddle Nash: the famous English tenor
 • *Robert Easton: the celebrated bass
 •  
 • The Pontardawe Male Singers (Conductor, Mr David Daniel)

At the Piano: Mr Trevor Davies

Doors open at 6.00 pm; to commence 7.00 prompt

NO SMOKING PLEASE

*There are photographs in the programme for the 3 principal solo artistes

Programme

Part 1

" God Save the King"

 1. Chorus. " New Quay Fishermen Song" (D Mackenzie).  - Pontardawe Male Singers
 2. Solo.  " All Hail Thou Dwelling" (Faust/Gounod) - Heddle Nash
 3. Solo. Antonia's Aria from 3rd Act " Tales of Hoffman"  (Offenbach) - Ruth Naylor
 4. Solo. " Arise, ye Subterranean Winds" (Purcell)  - Robert Easton
 5. Duet. " Ah! Love me a Little" (Madam Butterfly/Puccini) - Ruth Naylor & Heddle Nash
 6. Chorus.  " Uncle Ned" (Stephen Foster) - Pontardawe Male Singers

Interval (Five minutes)

Part II

 1. Chorus. " Soldier's Chorus" (Faust/Gounod) - Pontardawe Male Singers
 2. Solo.  a) " When I Come Back Home" (Rizzi)  b) " The Church Bells of England" (Kennedy Russell) - Robert Easton
 3. Solo. " Mami's Aria" (La Boheme/Puccini)  - Ruth Naylor
 4. Solo. a) " When the Bloom is on the Rye" (arr. Gerald Moore)  b) " La Danza" (Neopolitan Tarantella/Rossini)  - Heddle Nash
 5. Chorus. Selected. - Pontardawe Male Singers
 6. Trio.  " Holy Angels"  (Faust/Gounod) - Ruth Naylor, Heddle Nash & Robert Easton

" Hen Wlad Fy Nhadau"

Acknowledgment

Concert Organisers and Secretaries: Misses S J James, S R Williams, C Chilcott, and Mr Richard Cooper desire to express their thanks for your support.