Hide

Street Index 1871 Dolgellau Census

hide
Hide
Hide

The Folio links will take you to the census transcriptions for that sector

Compiled and contributed by Alwyn Humphreys © Copyright 2005

PRO RG10/5690 Dolgelley Local Board ED1 Folio 05 - 11

Folio
5-6

Bridge Street / Tollgate house / Waterloo Street / Queens Square

 

Folio
7-8

Queen's Square / Eldon Square / Smithfield Street

Folio
9-10

Smithfield Street / Skinner's Arms / Queens Row / Cross Keys / Blue Lion / Parliament Court

 

Folio
11

Parliament Court / Llety Mwrdwr / Penarlag

PRO RG10/5690 Dolgelley Local Board ED2 Folio 16-32

Folio
16-17

Bridge Street / Bank Buildings / Royal Ship Hotel / Green Lane / Golden Lion Royal Hotel / Lion Yard

 

Folio
18-19

Lion Street / Castle Inn / Under Old Hall and Newsroom / Queen's Square / London House / Eldon Row / Market Hall House / Temperance Hotel / West Street

Folio
20-21

West Street / Penbryn terrace / Maescaled / Pandy'r Odyn

 

Folio
22-24

Talybont / Pandy'r Odyn / Bryn 'Rodyn / Brynhyfryd / Fronwnion / Lawnt / Court Lawnt / Tanybryn Cottage

Folio
25-26

Lawnt / Police Station / Park Terrace / Bank House / Lombard Street / Ivy Court / Court Lombard Street

 

Folio
27-28

Court Lombard Street / Prince of Wales / Well Street / Finsbury cottage

Folio
29-30

Well Street / Lombard Street / Corner of Church Street

 

Folio
31-32

Lombard Street / Baker Street / Church Street / Tanyfynwent / Penbrynmarian / Tanyllan

PRO RG10/5690 Dolgelley Local Board ED3 Folio 37-49

Folio
37-38

High Street corner shop / Red Lion / Pen Street / Chamber Close / Cross Foxes / Little Cross Foxes / Ivy House / Finsbury Square / West Street / Plas Gwyn

 

Folio
39-40

Penbryn Plasgwyn / West Street / Love Lane / Baptist Chapel House / Penbryn House / Idris Terrace / Penbryn

Folio
41-42

Wnion View / Penbryn Terrace / Turnpike House / Lower Rock Cottage / Schoolroom House / Chapel House / Frongaled / County Goal / Penybank / Bryn fynnon / Brynmair / Bryntirion

 

Folio
43-44

Bryntirion / Bryn Bella / Penybryn / Mount Plesant / Fron Cottage / Glanarran / Brewhouse / Ty Canol

Folio
45-46

Ty Uchaf / South Street / Cwrt Uchaf / James Court / Wesley House

 

Folio
47-48

Wesley Place / Wesley Square / South Street / Meyrick Square / Captain Evan's Court / Plas Ucha Well / Meyrick Street / Plas Ucha / Meyrick Cottage

Folio
49

Meyrick Cottage / Cemlyn House / Meyrick Street / Springfield House / Star House / Skinner Street

PRO RG10/5690 Dolgelley Local Board ED4 Folio 54-66

Folio
54-55

Tanygoeden / South Street / Mason's place

 

Folio
56-57

Mason's place / Old Mill

Folio
58-59

Old Mill / Skinner's Place / Meyrick St

 

Folio
60-61

Meyrick St / Trough Close / Meyrick Square / Victoria Buildings

Folio
62-63

Victoria Buildings / Upper Smithfield / Arran View / Benar fach / Smithfield House / Fro Heulog / Arran Road

 

Folio
64-66

Arran Road / Arran Court / Upper Mill / Idris Cottage / Penbryn Glas / Ty Plow / River side / Factory Oliredd?

PRO RG10/5690 Dolgelley Township of Dolgledr ED5 Folio 70-78

Folio
70-71

Bryngwin uchaf / Bryngwin isaf / Old Factory / Llindir / Bryn Adda / Ysgubor / Murpoeth / Glyn Malden / Penmaen cliff / George Inn / Penmaenpool / Ty'n Llyn / Penmaen canol

 

Folio
72-73

Penmaen canol / Ty Newydd / Hen feudy / Penmaen Cottage / Penmaen House / Minffordd / Tanymaen / Pant y cra / Ty'nygraig / Abergwynant

Folio
74-75

Cottage Abergwynant / Ty'nddol / Cae'n y coed / Cefngoed / Garthangharad / Dolrhyglog / Craflwyn / Bryntirion / Brynhyfryd / Ty Newydd / Craig yr helbul / Garthisa

 

Folio
76-78

Hutts / Aberddwyafon / Erwgoed / Ynysfechan / Pantycae / Hafod dywyll / Talywaun / Waunfechan / Ty'nllwyn / Gwernbarcut / Derwas / Maesangharad / Llwyniarth / Graig / Waunhir

PRO RG10/5691 Dolgelley Townships of Cefnrowen and Dyffrydan ED6 Folio 5-9

Folio
5-6

Hafod y groeswen ucha / Hafod y groeswen isa / Pant yr onnen / Coed Croes / Park / Brynmawr / Tanyfedw / Brynrhug / Esgeiriau / Tanygader / Gilfach / Penrhyngwyn / Tyddynmawr / Ty Nant / Dyffrydan / Ty'n y ceunanat / Tyddyn /

 

Folio
7-8

Ty Newydd / Gellilwyd fawr / Gellilwyd fach / Penclogwynau / Rhydwen / Clogwyn / Tainewyddion / Bronygader / Cae Einion / Maesgwyn / Ty'nllidiart / Gallestra / Glasdir

Folio
9

Erw wen / Cefnrowen isa / Cefnrowen ucha / Nantgwyrddail

PRO RG10/5691 Dolgelley Township of Garthgynfawr ED7 Folio 13-19

Folio
13-14

Penybryn / Llety'r goegen / Ty Nant / Gwerngraig / Cefnyclawdd / Hafodoer / Tyddyn Du / Ty'n Rhos / Bylan / Ty'n twll / Dolyspytty / Cross Foxes / Rhiwspardyn / Tynyclawdd / Tyddynmawr / Hensiop / Tabor / Pantycra

 

Folio
15-16

Pantycra / Tyddynygarreg / Tynewydd / Tynygornel / Dewisbren isa / Dewisbren ucha / Dregerrig / Penrallt / Penfron / Groeslwyd / Fronolau / Hendregefeiliaid / Tirstent bach / Maesyrhelmau / Pandy Isaf

Folio
16-17

Dolgun uchaf / Dolgun isaf / Melin Ship / Workhouse / Schoolhouse / Troed y fronsyth / Plasynbrithdir / Pandy'r Frongoch

 

Folio
18-19

Pandy'r Frongoch / Factory Frongoch / Trefelin / Hafodlas / Tyddyn Ednyfed / Pandy'r Gader / Ty'n y Bryn / Ty'n sarn / Bwlchcoch / Maescoch / Bryncastell / Hafod y meirch / Dolgun isaf

PRO RG10/5691 Dolgelley Township of Garthgynfawr ED8 Folio 23-24

Folio
23-24

Fronallt / Llwyn / Ty mawr / Garthmaelan / Berthlwyd / Cefnmaelan / Tyddynbach / Garthmaelan bach / Penycefn / Penycefn isaf / Henefail / Storehouse / Ivy Cottage / Doluwchegoryd

PRO RG10/5691 Dolgelley Township of Brithdir Isaf ED9 Folio 28-34

Folio
28-29

Ty nant / Tyddyn y moch / Cefnmaes bach / Cefnmaes mawr / Werngoch / Braichceunant / Brynbras / Bryngroes / Gwanas / Caetyddyn uchaf / Caetyddyn isaf / Brynllinos / Henblas

 

Folio
30-31

Caeceirch / Garthisaf / Traian / Helygog fawr / Helygog fach / Ty newydd uchaf / Ty Croes Uchaf / Garth Uchaf / Llety Canol / Llwyntalcen / Pentreglas / Llwynrhelm / Dafarn / Pentre / Coedbach / Carreg yr ogof / Caerynwch / Old Caerynwch

Folio
32-34

Old Caerynwch / Ty'n llidiart / Dolserau Terrace / Ty'n y gaer / Perthi Llwydion / Ty croes isa / Dolgamedd / Ty'n y mynydd / Bronwion / Felindra / Fronalchen / Fronalchen / Dolserau / Clywedog / Pandy Clywedog / Clywedog / Factory Clywedog / Dolgwartheg / Llety Rhys / Cynan / Wern goch isaf / Tyddyn Llwyn / Carreg y Gath / Gorwyr

PRO RG10/5691 Dolgelley Township of Brithdir Uchaf ED 10 Folio 38-40

Folio
38-40

Cefnrowen isaf / Cefnrowen uchaf / Braichyceunant / Gelligrafog / Coedmwsoglog / Llwyn y fynnon / Llety hen / Prysglwyd isaf / Prysglwyd uchaf / Railway Hut / Ty'r Capel / Bryncoedifor / Vicarage / Pantypanel / Maesycambren / Maesycambren / Coedyrhoslwyd / Tyddynmawr / Esgeiriau / Lletywyn / Brithfryniau / Gwernfawr / Esgairfawr / Bryntynoriaid / Dolydeulif  

[Page generated by Gareth Hicks 4 Feb 2005]