Hide

Street Index 1891 Dolgellau Census

hide
Hide
Hide

The Folio links will take you to the census transcriptions for that sector

Compiled and contributed by Alwyn Humphreys © Copyright 2004

PRO RG 12/4642 Dolgelley Urban Sanitary District ED1  Folio 04 - 16
Folio
4-5
Tynycoed / Cader Villa / Wnion Villa / Frondirion / Rectory / Penarlag / Llety Mwrdwr / Fronallt / Old TurnpikeNant Idwal Cottages / Bridge Street / Stag Inn / Nat Prov Bank House / Bank Buildings / Green Lane Folio
6-7
 Lion Hotel Yard / Golden Lion Hotel / Lion House / Lion StreetCastle Inn / Shop Goch / Under Old Hall / Brown Horse Inn / Eldon Row / Market Hall House / Meirion House / Finsbury Square / Cambrian House / West Street / Penbryn Street
Folio
8-9
Penbryn House / Maescaled / Pandy'r odyn / Tal-y-Bont Pandy'r odyn /Lawnt Folio
10-11
Back Lawnt / Lawnt / Under Independent Chapel / English Independent Chapel / Lawnt Cottage / Lawnt House / Police Station / Park Row / Old Bank / Lombard Street
Folio
12-13
Lombard Street / Well Street / Plas Brith Lane / Ivy Cottage / Plas Brith / Meurig Buildings Folio
14-16
 Meurig Buildings/ Church Street / Church Row / Back Church Row / Lombard Street / Baker Street / Penbrynmarian / Tanyfynwent / Tanllan / Church Place / Crown Shop / Bank House
PRO RG 12/4642  Dolgelley Urban Sanitary District ED2 Folio 20 - 29
Folio
20-21
Bridge Street / Waterloo st / Queen Square / Glyndwr St / Plasyndre Street Folio
22-23
Plasyndre Street / Mill Street / Eldon Square / Bridge Street  / Lion Street / Queen Square / Eldon Square / Upper Smithfield Street
Folio
24-25
Upper Smithfield Street / Smithfield Square / Arran Road /Arran Road / Smithfield Square / Smithfield Street Folio
26-27
Glyndwr Street /Tudor Villas / Meirion Terrace / Glyndwr Street / Smithfield Street / English Terrace
Folio
28-29
English Terrace / Smithfield Lane / Smithfield Road / Smithfield Street / Bridge Street / Smithfield Square   
PRO RG 12/4642  Dolgelley Urban Sanitary District ED3  Folio 34 - 48
Folio
34-35
Drylldrybedd / Arran Court / Arran Road / Froheulog House Folio
36-37
Arran Terrace / Penbrynglas / Ty Baen / Arran Bridge Street / Upper Smithfield Street / Bennar House / Arran View Temperence Hotel / Talbot Hotel / Unicorn Inn / Plas Coch Lane
Folio
38-39
Upper Smithfield Street / Liverpool House / Victoria Buildings / Meyrick Street / Meyrick House / Mervinian House / Springfield House / Cemlyn House / Bakehouse / Meyrick Street / Tanygader Cottages Folio
40-41
Meyrick Street / Plasucha House / Ty Ffynnon / Meyrick Square / Mason Place / Chapel Buildings
Folio
42-43
Chapel Buildings / Mason's Place / Henfelin Folio
44-45
Henfelin / Mason Place / Wesley Square / Glanafon / South Street / Chapel house / Factory Isa / Upper Mill Cottage / Idris Cottage / Wesley House
Folio
46-48
South Street / Lower Wesley Court / Upper Wesley Court / Fron Arran House / Ty'n Cae / Glanarran Cottages / Factory Aberneint / Pandy Aberneint / Pen y bank / Penybryn   
PRO RG 12/4642  Dolgelley  Urban Sanitary District ED4  Folio 53 -60
Folio
52-53
Plas Newydd / Birmingham House / Unicorn Lane / New Ship / Crossfoxes / Ivy House / New Cambrian House / Springfield Street / Gwril House Folio
54-55
Myrtle House / Penrallt House / Springfield Street / Mount Plesant Road / Upperfield Street / Upperfield Terrace / Upperfield Street / Bryn Awel / Mount Plesant
Folio
56-57
Mount Plesant / / Bryn Teg / Bryntirion / Brynbella Cottage / Brynbella / Brynmair / Brynffynnon / Love Lane / Plas Gwyn / West Street / Near Baptist Chapel / Bryn House / Idris Terrace Folio
58-60
Idris Terrace / Penbryn Cottages / Wnion View / Penbryn / Old Turnpike / Maescaled / Pandy'r Odyn / Brynrodyn / Fronwnion / Frongaled / Grenville House / Bodlondeb / Rock Cottage / Brynhyfryd / Fronolau Cottage / Fronolau House / Chapel House
PRO RG 12/4642  Dolgelley, Township of Dolgledr ED5  Folio 64 - 68
Folio
64-65
Bryngwin Isa / Llindir / Brynadda / Ysgubor / Murpoeth / Glyn / Penmaen Cliff / Cliff Cottage / Railway Station / George Hotel / Ty'n Llyn / Cliff Farm / Ty Newydd / Tanybryn / Chapel House / Penmaen Cottage / Minffordd / Pantycra / Ty'n y Graig Folio
66-68
Ty'n y Graig / Lodge / Abergwynant / Yard / Cottage / Ty'n Ddol / Cefngoed / Garth Lodge / Garthangharad /  Craflwyn  / Garth Isa / Garth Siding / Bryntirion / Brynhyfryd / Ty Newydd / Craigyrhelbul / Erwgoed / Ynysfechan / Pantycae / Gefnhir isa / Gefnhir ucha / Hafod Dywyll / Waen fechan / School House / Cae'n y Coed / Ty'n Llwyn / Talywaen / Maesyngharad / Drewest / Llwyniarth / Graig / Waen Hir / Bryngwin farm
PRO RG 12/4642  Dolgelley, the Township of Dyffrydan, the Township of Cefnrowen & part of Dolgelley Rural Sanitary District ED6  Folio 73 - 76
Folio
73-74
Hafodygroeswen / Parc / Pantyronen / Coedcroes / Esgeiriau / Brynmawr / Tanyfedw / Brynrhug / Tanygader / Gilfach / Gwernan Villa / Tyddynmawr / Penrhyngwyn / Tynant / Tynewydd / Tyddyn / Dyffrydan / Ty'n y ceunant / Gellilwyd Folio
75-76
Cefnrowen / Nant y gwrddail / Glasdir / Erw Wen / Callestra / Cae Einion / Maesyrun / Penclogwyna / Rhydwen / Tainewyddion / Fronygader House / Clogwyn Hyfryd
PRO RG 12/4642  Dolgelley, the Township of Garthgynfor South ED7 Folio 80 - 85
Folio
80-81
Board School House / Plas yn Brithdir / Wenallt House / Pandy frongoeth? / Trefilia / Hafodlas / Penrallt / Dre Gerrig / Pandy Gader / Pandy Gader / Ty'n y Bryn / Bwlchcoch / Maes Coch / Ty'n Sarn / Hafomeirch / Penybryn / Llety'r sigian / Gwengraig / Cefn y clawdd / Hafodoer / Tyddyndu / Bylan / Cross Foxes Hotel Folio
82-85
Tyntwll / M C Chapel House / Ty'n y Clawdd / Ty'n Mawn / Bryn Castell / Hen Shop / Indep. Tabor House / Pant y Cra / Tyddyn y gareg / Coed / Ty'n y Cornel / Dewisbren / Fronoleu / Groeslwyd / Pen y fron / Hendre gyfeilliad / Tirstent bach / Lodge Caerynwch / Maesy yr helmau / Dol Yspyty / Dolgyn / Tyddyn Ednyfed / UnionWorkhouse / Llwyn Mill / Derwen House
PRO RG 12/4642  Dolgelley, the Township of Garthgynfor North ED8 Folio 89  - 92
Folio
89-90
Llwyn Mansion / Ty Mawr / Garth maelan / Berthlwyd / Cefnmaelan / Tyddyn Bach / Garthmaelan Bach / Pencefn / Pencefnbach / Henefail / Storehouse / Talrafon / Ty Eiddew / Doluwcheogryd / Tremhyfryd / Dr Williams School Folio
91-92
Dr Williams School / Bryndedwydd / Coed Cymmer / Penycoed / Stay Little / Bryn Derw / Brynmarian (Dolgelley Grammar School House)
PRO RG 12/4642  Dolgelley, the Township of Brithdir Isa and Clywedog  ED9 Folio 96  -
Folio
96-97
Clywedog / Dolserau / Bron fwyalchen / Dolgwartheg / Bronwian / Perthillwydion / Garthwnion / Caeceirch / Henblas / Garth View / Penygroes / Meirion Terrace / Ty Nant / Tyddyn coch / Tir mab Cynan / Lletty Rhys / Cefnmaes / Ty'n llidiart / Tynymynydd Folio
98-99
Llwyntalcen / Gorwyr / Cae'r tyddyn ucha / Carreg y gath / Tyddyn llwyn / Plas Gwanas / Caerynwch / Ty'n y cefn / Braich y ceunant / Tyglas / Werngoch / Brynbras /
PRO RG 12/4642  Dolgelley, the Township of Brithdir Isa and Brithdir Uchaf  ED10 Folio 103 --
Folio 103-104Dolgamedd / Tin y gaer (sic) / Dolserau Terrace / Traian / Garth Fach / Llwynrhedin / Lletty Canol / Garth uchaf / Helygog / Ty Newydd / Braich y ceunant / Coed Mwsoglyd / Gelligarrog / Llwynffynon / Prysglwyd Ucha / Esgeiriau / Lletywyn / Brithffryniau / Esgairgawr / Bryntynoriaid Folio
105-106
Doldeulif / Werngawr / Tyddynmawr / Coed y rhoslwyd / Maes cambren / Pant y panel / Chapel House / Bryncoedifor Vicarage / Cefncreuan

[Page generated by Gareth Hicks 10 May 2004]