Hide

Llanelltyd Census 1841

hide
Hide
Hide

Compiled and contributed by Alwyn Humphreys © Copyright 2004

SURNAME INDEX

A - Jones Lewis - Z

AND

TRANSCRIPTIONS

Click on section letters for the transcriptions of the places named

A

Gwridwn Isaf , Tyddyn y Moch; Goetref; Cae Mawr, Maes Mawr, Ty^'n y Groes, Factory, Gelli Gemlyn, Berthlwyd, Bryn Cemlyn, Dolmelynllyn, Glan Llyn y forwyn, Trawsnant, Oakley Arms, Ty^'n yr Ardd, Gwndin Uchaf, Hafod Fedw, Ceseilgwm Mawr.

B

Bryn Melyn, Ship, Pengarnedd, Ty^'n Celyn, Garth Bleddyn, Vanner, Llan, Hafod y Morfa, Min Morfa, Tan Lan, Llofft Forge, Tai cynhaeaf, Afon Wnion, Penbryn Ucha, Bryn Melyn

C

Tan Dalar, Penbryn, Bryn Melyn, Maestryfar Pentre, Llanelltyd, Tai cynhaeaf' Tan Lan, Ty^'n Llwyn, Blaencwmynach, Cae Mab Eifion, Ceseilgwm Bach, , Ty^'n 'rallt, Llan, Faner, Vanner, Tan Dalar, Ty^ Cerrig, Pandy Bach, Cae Clyd

Ch

Ysgubor, Maesygarnedd, Pantllwyfog, Rose Cottage, Maesgarnedd, Tan Dalar, Bwlch y Gwynt, Ty^ Cerrig, Dolfach, Smithy, Blaencwm, Cae Gwernog, Aberhengae?, Cae Bandy, Cae Bandy isa, Tan Graig, Maesybrynar, Tan Dalar, Maes Brynar, Hengwrt

D

Efailbach, Ty^ Newydd, Turnpike Gate, Dolfawr, Ysgubor, Bryn Melyn, Bwlch y Gwynt, Llan, Graig, Afon Wnion, Ty^'n'rardd, Berllan, Pentre, Bryn Du, Cae Coch, Tan Llan

[Page generated by Gareth Hicks 12 May 2004]