Hide

1851 Llanelltyd Census

hide
Hide
Hide

Compiled and contributed by Alwyn Humphreys © Copyright 2004

Transcriptions

Click on Folio number for transcriptions for the places shown

Folio 397
Folio 398
Folio 399
Afonwnion / Caebeudy Isa / Ty'n Llwyn / Caewernos
Caewernos / Faner / Blaenycwm / Penygarnedd / Ty'n Llan / Penygrisiau / Frondeg
Dolfach / Rose Cottage / Pengarnedd / Tandalar / Ty ucha
 
Folio 400
Folio 401
Folio 402
Penygrisiau / Schoolhouse / Tan Llan / Faner / Ty Tafarn / Dolfawr / Caecoch / Pentre / Hengwrt Mansion
Pandy Bach / Efail Fach / Garth Blyddyn / Lodge / Maesbryner / Lloft Stabal
Pentre / Cae Clyd / Pantllwyfog / Yr Odyn / Tan Llan / Bryn Du / Hengwrt
 
Folio 403
Folio 407
Folio 408
Caebeudy / Faner / Penbryn / Lloft yr efail / Tan y Graig / Pengarnedd / Llan
Maesygarnedd / Maesygarnedd Cottages
Ysgubor / Ty nant / Hafodymorfa / Bwlchygwynt / Minymorfa / Bryn Melyn
 
Folio 409
Folio 410
Folio 411
Brynmelyn / Penbryn / Penbryn Melyn / Forge / Tai newyddion
Tai newyddion / Tai Cynhaeaf isa / Tai cynhaeaf / Maestryfer
Voel Isbri / Voel Isbri Uchaf / Ceseilgwm Mawr / Ceseilgwm Bach / Ty Coed / Caemabseifion
 
Folio 412
Folio 413
Folio 414
Folio 415
Blaen Cwmynach / Glan Llyn Morwynion / Trawsnant / Gwndwn Ucha / Goetref
Goetref / Berthlwyd / Tyddyn Bach / Dolmelynllyn / Factory Dolmelynllyn
Ty'n y Groes / Brewhouse / Oakley Arms / Brynbach / Llety Cemlyn / Cae Mawr
Hafod y fedw / Tanrallt / Maesmawr / Ty'n Celyn / Ty'n rardd / Berllan / Taihirion

[Page generated by Gareth Hicks 12 May 2004]