Hide

Llanelltyd Census 1871

hide
Hide
Hide

Compiled and contributed by Alwyn Humphreys © Copyright 2005

TRANSCRIPTIONS

Click on section letters for the transcriptions of the places named

A

Afon Wnion, Ty Newydd, Chapel House, Ship, Dolfach, Ty Cerrig,Lloft yr Efail, Brynhyfryd, Frondeg, Rose Cottage, Toll Gate House, Tandalar, Ty Uchaf, Plough & Harrow, Ysgoldy, Tan y llan, Tan y llan bach, Cae coch, Tanygraig, Pantllwyfog, Caegwernog

B

Blaencwm, Ty'n llwyn, Caerbeudy uchaf, Caerbeudy isaf, Pill Cottage, Hengwrt, Pentre Bach, Pentre, Vanner Abbey, Dolfawr, Caeclud, Pandy Bach, Efail Isaf, Nannau Lodge, Maesybrynner, Garthbleuddyn

C

Penbryn, Penbrynmelyn, Brynmelyn, Tanybryn, Taicynhaeaf, Bryntirifor, Maestryfer, Ty'n y Coed, Caemabseifion, Blaencwmynach, Ceseilgwm Mawr, Ceseilgwm Bach, Foelisbri ucha

D

Foelisbri isa, Minymorfa, Bwlchygwynt, Hafodymorfa, Prince of Wales, Ty Nant, Ysgubor, Maesygarnedd, Maesygarnedd Cottage, Taihirion, Ty'n y celyn, Ty'n yr ardd, Berllan, Bryndu, Maesmawr, Hafod Fedw, Caemawr

E

Tyddynbach, Gelligemlyn, Bryncemlyn, Bryncemlyn lodge, Ty'n y Groes Inn, Ty'n y Groes, Beudynewydd, Berthlwyd, Cefncoch Office, Goetra, Gwndwn isa, Gwndwn ucha, Drwsnant, Glanllynyforwyn, Dolmelynllyn, Lodge

[Page generated by Gareth Hicks 3 Jan 2005]