Hide

Hanes Eglwysi Annibynnol Cymru.

hide
Hide

(History of the Welsh Independent Churches)

By Thomas Rees & John Thomas; 4 volumes (published 1871+)

Extracted  by Gareth Hicks from the CD published by Archive CD Books (Jan 2008) - with translation by Eleri Rowlands (Feb 2008)


Abergynolwyn

(Vol 1, p 501)

" Nid oedd gan yr Annibynwyr yr un achos yn y lle yma hyd yn ddiweddar, a chydag agoriad y gweithfeydd yma, a chynydd poblogaeth y lle, symudiad llawer o Annibynwyr i'r ardal, teimlid y dylesid gwneyd cynyg ar sefydlu achos yma. Ymgymerodd y gweinidogion cymydogaethol, gyda chefnogaeth y cyfarfod chwarterol, a'r gorchwyl, a phrynwyd hen gapel y Methodistiaid Calfinaidd yn y Cwrt, lle sydd yn gydiol bron ag Abergynolwyn. Mae y capel yn rhyddfeddiant i'r enwad er Ionawr 25ain, 1868, ac y mae golwg addawol iawn ar yr achos ynddo. Y mae y lle dan ofal gweinidogaethol Mr. Jones, Llanegryn, a thrwy eu bod yn cael gweinidogaeth reolaidd, a'r eglwys fechan yn weithgar, ni bydd y ddyled sydd ar capel yn hir heb ei chwbl ddileu."

Translation by Eleri Rowlands (Feb 2008)

" The Independents didn't have one chapel in this place until recently, and since the opening of the works here, and the increase in the population, and many Independents moving to the area, it was felt that a start should be made on establishing a cause here. The  neighbourhood ministers, with the support of the quarterly meeting, took up the task, and an old Calvinist Methodist chapel was bought in Cwrt, a place which is close to Abergynolwyn. The chapel is freely owned by the denomination since January 25th, 1868, and the future looks very promising. The place is under the ministerial care of  Mr Jones, Llanegryn, and since there is a regular ministry, and the chapel is hard-working, they will not be long before they completely clear the debt."