Hide

Street Index 1841 Trawsfynydd Census

hide
Hide
Hide

The Book Links will take you to the Census Transcriptions for that sector

Compiled and contributedby Alwyn ap Huw Humphreys © Copyright 2005

 

Book 11Ty'n y Gyfriolau? / Penybryn / Hafodwen / Caeglas / Bwlchgwyn / Doldinas / Glanllafar / Chapel House / Fadfilltir / Brynclynog / Ty'n y ceunant / Tanyrallt / Blaen y cwm / Caegwair / Alltwen / Daugae? / Dolhaidd / Bryn y Clagwydd / Gors / Buarth Brwynog / Hafod y Garreg & Nant Lliwgus / Dolbrysor / Tal..aidd? / Nant Budur / ... singylliad / Bronsgallog / Ty'n Simdda / Ty Coch / Hensgubor / Bodyffrudda / Ysgwrn
Book 12 (A)Werngarth / Factory House / Bryngolau / Ty'n y coed / Ty'n llyn / Plas / Neuadd / Brynllefrith / Rerwgoed / Dugoed / Cefngellgwm / Fronolau / Penycafnau / Gwyndy / Ty capel / Cross Foxes / Highgate / Penrhes / Bull Inn / Murmadog / Glanygors / Ty Llwyd / Pantmawr
Book 12 (B)Ty'n y geifr / Tanygraig / Ty'n y felin uchaf / Ty'r Defaid / Dolbelydr / Llwyncrwn / Coedcaedu / Brwyniog? / Hislin / Rhiw / Ty'n y felin isaf / Cefn Goppa / Llainwen / Brynffynnon / Hen dafarn / Garnedd lwyd / Bryn y fynnon / Penrhes / Cellan / Brynffynnon / Rhes / Ty'n y Carleg / Ty'n y Pistyll / Ty Newydd
Book 13 (A)Ty'r Capel / Brynysguboriau / Ddolwen / Berth isa / Berthucha / Berthddu / Bryncrwn / Bryncrwn ucha / Muria Ucha / Muria Bychan / Waenfach / Hafod y graigwen / Waencyffdy / Cefn y clawdd / Ty'n drain / Bryniau / Brynhir / Ty'n simdda / Caerys / Caerys ucha / Caeadda / Ty Newydd / Ty'n twll ucha / Ty'n twll isa / Ty'n twll / Cae'r Gof / Gwndwn / Moelfryn isa / Coedyrhesgyn ucha
Book 13 (B)Coedrhisgyn / Llwyndrain / Llwyndrain / Rhyd Du / Goppa / Goppa Cottage / Ty'n y Pant / Ty'n y pant isa / Penlan / Tanygrisiau / Ty'n y Ffordd / Penygarreg / Maengwyn Street / Ty Newydd / Caecoch / Boar's Head / Ty'nllan / Church House / Caer(?hebog)
Book 13 (C)Glasgoed / Ty'n lon / Dafarn Newydd / Brynglas / Gate House / Brynglas / Ty Newydd / Ddolgam / Penybont / Maes y ... / Tygwyn / Llan / Church Place / Shop fach / Ty'n celyn / Fron Haul / Chapel Row / Old Ship / Glasfryn House / Rectory House
Book 14 (A)Ty Cerrig / Gorswen / Brynteg / Orseddlas / Glanllynau / Adwydeg / Blaen y Cae / Hafod Cynfal / Penrhos / Graigddu / Cae'n y cefn / Fronwen / Tyddyn Mawr / Tyddyn Du / Jerusalem / Caegwyn / Caeau Cochion / Gelligoch / Bwlch y fordd / Cae'r cyrech / Tafarn Gwybedyn
Book 14 (B)Tyddyn Gwladys / Penmaen / Penygraig / Penstryd / Brynglas / Rhiwgoch / Dolgain / Bryneithen / Gilfachwen / Ty'n Llain / Odyn Newydd / Ty'n y felin / Ynys Thomas / Gaifron / Aber / Tan y lan / Tyddyn Sais / Hendre Fawr / Bryn Maenllwyd / Bryn r? / Cae'r gwagedd
Book 15Tyddyn bach / Rwyddor/ Bronllowarch/ Cefnllwyd / Dolmynach /Maesglawdd y flaidd / Votty Bach / Gwernfynydd / Bedd y coediwr / Bryn y gath / Taicynhaeaf / Pantglas / Ty'n yr onen / Brynllin fawr / Brynllin fach / Cwmhesgen / Alltlwyd / Defeidiog Uchaf / Defeidiog Ganol / Dolymoch / Defeidiog Isaf / Gelligain / Dolymynach uchaf / Llechidris / Ty Clap

[Page generated by Gareth Hicks 12 Feb 2005]