Hide

Alphabetical list and index for places in Merionethshire

hide
Hide
A B C D E
F G H I L
M N O P R
S T U W Y
A
Aber Cywarch : Llanymowddwy
Aberangell : Mallwyd
Abercowarch : Mallwyd
Aberdovey : Tywyn
Abergynolwyn : Llanfihangel y Pennant
Aberllefenni : Talyllyn
Abermawddoch, see Barmouth : Llanaber
Abertrinant : Tywyn
Arthog : Llangelynin
B
Bala : Llanycil
Barmouth : Llanaber
Beddgelert   (in Caernarfonshire)
Bethania : Ffestiniog
Bethel : Llandderfel
Bethgelert, see Beddgelert : Beddgelert
Bettws : Llanfawr
Bettws Gwerfyl Goch
Blaenau Ffestiniog : Ffestiniog
Bodgadfan : Llangelynin
Bodgynfel : Gwyddelwern
Bodorlas : Corwen
Bonron : Gwyddelwern
Bontddu : Llanaber
Bonwen : Corwen
Bonwyson : Gwyddelwern
Brithdir : Dolgellau
Brithdir, Isaf and Uchaf, see Brithdir : Dolgellau
Bronaber : Trawsfynydd
Brosaedthydd : Gwyddelwern
Bryn : Llangar
Bryn Bwbach : Llandecwyn
Bryn Saith Marchog : Gwyddelwern
Bryn-y-mor : Tywyn
Bryncrug : Tywyn
Brynglas Sta. : Tywyn
Brynyorug : Tywyn
Bwlch : Llangelynin
Bwlch Coedeg : Mallwyd
Bwlch y Gyfnyng : Tywyn
C
Cader Idris : Miscellaneous
Cae Clyd : Ffestiniog
Caerdeon : Llanaber
Caergeliog : Llandderfel
Camlan : Mallwyd
Carrog : Corwen
Carrog : Llansaintffraid Glyn Dyfrdwy
Castell : Llanuwchllyn
Cedris : Llanfihangel y Pennant
Cedris : Talyllyn
Cefn Yr Owen : Dolgellau
Cefn-ddwysarn : Llandderfel
Cefnpost : in Llanfihangel Glyn y Myfyr - see in DEN
Cefnrhos : Tywyn
Cerist : Mallwyd
Ceuswyn : Talyllyn
Cilan : Llandrillo
Ciltalgarth : Llanfawr
Clawdd Poncen : Corwen
Clipiau : Mallwyd
Coed Ystumgwern : Llanenddwyn
Congl-y-wal : Ffestiniog
Corris : Talyllyn
Corsygedol : Llanddwywe
Corwen
Cowarch : Llanymowddwy
Croesor : Llanfrothen
Crogen : Llandderfel
Crogennant with Morfa : Llangelynin
Cutiau : Llanaber
Cwm-Cewydd : Mallwyd
Cwm Hesian : Llanfachreth
Cwmceiwydd : Llanymowddwy
Cwrt : Tywyn
Cyffty : Llanycil
Cymmer : Llangar
Cynfalfach : Tywyn
Cynfalfawr, see Cynfalfach : Tywyn
Cynfell : Miscellaneous
Cynlas : Llandderfel
Cynllwyd : Llanuwchllyn
Cynwyd Fawr : Gwyddelwern
Cynwyd Fechan, see Cynwyd Fawr : Gwyddelwern
D
Danddyfryn : Tywyn
Desynny : Miscellaneous
Dinam : Llandrillo
Dinas Mowddwy / Dinas Mawddwy : Mallwyd
Dinas Plas : Mallwyd
Disynwy, see Desynny : Miscellaneous
Dol Ac Aberalwen : Corwen
Dol-ffanog : Talyllyn
Doldrewyn : Llandderfel
Dolgellau
Dolgelly, see Dolgellau : Dolgellau
Dolgledr : Dolgellau
Dolgoch : Tywyn
Dolhendre : Llanuwchllyn
Dovy : Miscellaneous
Drebach : Gwyddelwern
Druid : Gwyddelwern
Dugoed : Mallwyd
Dyffrydan : Dolgellau
Dyffryn Ardudwy : Llanenddwyn
Dyfi, see Dovy : Miscellaneous
E
Edernion : Miscellaneous
Eisingrug : Llanfihangel y Traethau
Estimaner Hundred : Miscellaneous
F
Faenol : Tywyn
Fairbourne : Llangelynin
Faerdref : Llandrillo
Ffestiniog
Friog : Llangelynin
Frongoch : Llanfawr
G
Ganllwyd : Llanddwywe
Garn : Llanfawr
Garreg : Llanfrothen
Gartheiniog : Mallwyd
Garthgynfawr : Dolgellau
Garthiaen : Llandrillo
Gellilydan : Maentwrog
Glan-y-wern : Llanfihangel y Traethau
Glan-yr-afon : Llandderfel
Glyndyfrdwy : Corwen
Graig Is and Uwch : Llanddwywe
Gwstadgoed : Llangelynin
Gwyddalfynydd : Tywyn
Gwyddelwern
Gwynfryn : Llanbedr
Gwynodl : Llangar
H
Harlech : Llandanwg
Hawddamor : Llanaber
Hendre : Llangelynin
I
Is Graig : Llanddwywe
Ismynydd : Llanaber
Ismynydd : Llanycil
L
Llan : Llanfawr
Llanaber
Llanbedr
Llandanwg
Llandderfel
Llanddwywe
Llandecwyn
Llandrillo
Llanegryn
Llanelltyd
Llanenddwyn
Llanerchfydda : Llanymowddwy
Llanerchgoediog : Talyllyn
Llanerchgoediog : Tywyn
Llanfachreth
Llanfair
Llanfawr
Llanfeddiged : Llangelynin
Llanfihangel Glyn y Myfyr - see in DEN
Llanfihangel y Pennant
Llanfihangel y Traethau
Llanfor, see Llanfawr : Llanfawr
Llanfor, see Llanfawr : Llanfawr
Llanfrothen
Llangar
Llangelynin
Llangower
Llanllwydan : Llanfihangel y Pennant
Llansaintffraid Glyn Dyfrdwy
Llanuwchllyn
Llanycil
Llanykill, see Llanycil : Llanycil
Llanykill, see Llanycil : Llanycil
Llanymowddwy
Llechfraith : Llanaber
Llidiarde / Llidiardau : Llanycil
Llidiart-y-Parc : Corwen
Llugwy : Pennal
Llwyn : Llanegryn
Llwyngwrill : Llangelynin
Llygadog : Corwen
Lon : Llanuwchllyn
M
Maentwrog
Maesgamedd : Gwyddelwern
Maesgwyn : Gwyddelwern
Maestrefnant : Llanfihangel y Pennant
Maestron : Llanycil
Maesyglasey : Mallwyd
Maesytrefnant : Tywyn
Mallwyd
Maw, see Mawddach : Miscellaneous
Mawddach : Miscellaneous
Melin-y-Wig : Gwyddelwern
Meyarth : Gwyddelwern
Minffordd : Llandecwyn
Minffordd : Talyllyn
Minllyn : Mallwyd
Mochras : Llandanwg
Morfa with Crogennant : Llangelynin
Morfydd : Corwen
Mwstwr : Corwen
N
Nannau Isafon and Uwchafon : Llanfachreth
Nantfrayer : Llandderfel
Nantlleidiog : Llanfawr
Nantmor : Beddgelert (in CAE)
O
Owen Glyndwr : Corwen
P
Pale : Llandderfel
Pantperthog : Pennal
Pandy : Dolgellau
Pandy : Llanuwchllyn
Pandy : Tywyn
Parc : Llanycil
Pen-y-bont : Llanbedr
Pen-y-bryn : Llanelltyd
Penalt, Upper And Lower, see Pennal : Pennal
Penalt, Upper And Lower, see Pennal : Pennal
Penanlliw : Llanuwchllyn
Penant : Llandrillo
Penarran : Llanuwchllyn
Pendre : Tywyn
Peniarth : Llanegryn
Penllyn : Miscellaneous
Penmaen : Llanfawr
Penmaenpool : Dolgellau
Pennal
Pennant : Llanymowddwy
Penrhyndeudraeth : Llandecwyn
Pentre Gwynfryn : Llanbedr
Pistill y Cayne and Pistill Y Mawd Dach : Miscellaneous
Pontfathew : Tywyn
Portmeiron : Llandecwyn 
R
Rhiwaedog : Llanfawr
Rhiwbryfdir : Ffestiniog
Rhiwlas : Llanfawr
Rhos-y-gwaliau : Llanfawr
Rhosdylluan : Llanuwchllyn
Rhoslefain : Llangelynin
Rhuggatt : Corwen
Rhyd : Llanfrothen
Rhyd-uchaf : Llanycil
Rhyd-y-sarn : Ffestiniog
Rhyd-yr-onnen : Tywyn
Rhyducha : Llanycil
Rhydymain : Llanfachreth
Rhydyrhiw : Llanegryn
Rhywaedog, Isafon, and Uwchafon, see Rhiwaedog : Llanfawr
S
Sarnau : Llanfawr
Selwrn : Llandderfel
Soar : Llanfihangel y Traethau
Streflyn : Llanycil
Syrior : Llandrillo
T
Tabor : Dolgellau
Tal-y-bont : Llanddwywe
Tal-y-waenydd : Ffestiniog
Talardd : Llanuwchllyn
Talsarnau : Llanfihangel y Traethau
Talybont and Mowddwy : Miscellaneous
Talyllyn
Tan-lan : Llanfrothen
Tan-y-bwlch : Ffestiniog
Tanygrisiau : Ffestiniog
Tirllanerch : Corwen
Towyn, see Tywyn : Tywyn
Trawsfynydd
Trefrion : Tywyn
Treweryn : Miscellaneous
Trewyn : Corwen
Trustion : Miscellaneous
Tyddyn Angharad : Gwyddelwern
Tywyn
U
Ucha : Tywyn
Ucheldre : Llanfawr
Uchmynydd : Llanaber
Uchmynydd : Llanycil
Uwch Graig : Llanddwywe
Uwch y Garreg : Llanfihangel y Pennant
V
Vainol, see Faenol : Tywyn
W
Wenallt : Dolgellau

Y

Ychyldref : Corwen
Ystrad Gwymr : Talyllyn