Hanes Eglwysi Annibynnol Cymru.

(History of the Welsh Independent Churches)

By Thomas Rees & John Thomas; 4 volumes (published 1871+)

Extracted  by Gareth Hicks from the CD published by Archive CD Books (Jan 2008)  - with translation

Dylife

(Vol 1, p 303)

" Yn ddiweddar y ffurfiwyd Dylife yn blwyf. Mae y lle wedi dyfod yn lled boblog trwy agoriad gweithiau plwm ar y mynydd. Arferid pregethu yma er yn foreu gan weinidogion Machynlleth, Aberhosan, a Llanbrynmair; ond yn 1863 y corpholwyd yma eglwys fel cangen o Aberhosan a than ofal ei gweinidog. Nid oes yno gapel wedi ei godi, ond cyfarfyddant mewn pabell goed gyfleus iawn, yr hon a roddir at eu gwasanaeth gan gwmni gwaith plwm y Dylife. Mae yma gynnulleidfa gryno, a phobl ffyddlon dros ben. Griffith Wilson yw yr unig ddiacon yn y lle, ac y mae wedi bod yma er dechreuad yr achos, ac nis gellir canmol gormod ar ei ffyddlondeb ; a gwyr y pregethwyr fu yn myned i'r Dylife o Machynlleth am garedigrwydd ac arabedd diarhebol ei wraig Mary Wilson, a'i pharodrwydd i ymgeleddu y rhai a ddelo heibio."

Translation by Maureen Saycell (Feb 2008)

 "Recently Dylife became a parish. This place has become fairly well populated due to the opening of the lead mines on the hill. Preaching began here early on with the ministers of Machynlleth, Aberhosan and Llanbrynmair, but in 1863 a church was established here as a branch of Aberhosan and under the care of their ministry. No chapel has been built here, but the meetings are held in a very convenient wooden shelter, which the Dylife Lead Mines Company  allows them to use. There is a tidy congregation, with very faithful people. Griffith Wilson is the only deacon here, and has been from the start, his loyalty cannot be praised enough, and the preachers who went to Dylife from Machynlleth knows of his wife Mary Wilson's kindness  and devilish humour, and her readiness to offer comfort to anyone who called."