GENUKI Home page upLlanbadarn Fawr Contents Contents

 

 

Llanbadarn Fawr chapels

 

For further details of this project see Cardiganshire Chapels Database

Compiled by Gareth Hicks (Feb 2007)

Sources

NB.  Not all available data was necessarily used from sources - and sources 1 & 4 have been combined as similar

 Other sources

 

 All denominations

Cardiganshire Family History Society - Index to deaths and burials in Cardiganshire from non-conformist records is available on fiche. Check details on their site, for this parish includes ;

Bethlehem (Cal.Meth., 1934-58); Beulah (Ind., 1953-56); Capel Madog (Cal.Meth., 1874-1999); Capel Seion (Cal.Meth., 1846-65, 1891-1962); Dyffryn (Cal.Meth., 1849-56); Ebenezer (Wes.Meth., 1882-1925); Gosen (Cal.Meth., 1873-93,1907-33,1895-1974,1962-76); Hephsibah (Ind., 1870-1876); Jezreel (Baptist, 1852-70); Penllwyn (Cal.Meth., 1840-1905, 1874-1999); Pisgah (Cal.Meth., 1921-30); Ponterwyd (Cal.Meth., 1856-1926, 1939, 1950); Salem (Ind., 1857-1999); Siloa (Ind., 1911-61); Soar (Ind., 1829-48, 1849-89, 1899-1999).

 

Baptist

Penybont Baptist chapel, Pen-bont  (-rhyd-y-beddau)

Horeb Welsh Baptist chapel, Penrhyn-coch   (Trefeurig township) Jezreel Baptist chapel, Goginan Moriah Baptist chapel, Moriah  (between Aberystwyth and Devil's Bridge) Tabernacle Baptist chapel, Cwmsymlog

 

Congregational

Beulah Ind chapel, Dyffryn Poeth / Paith

Ebenezer Welsh Ind chapel, Comins coch Hepsibah Ind chapel, Ty'n-y-pwll, Clarach Noddfa Welsh Ind chapel, Bow St Salem Ind chapel, Coedgriffith     (Trefeurig township) Seion Ind chapel, Cwm Ceulan Siloa Welsh Ind chapel, Cwmerfyn (Trefeirig township) Soar Welsh Ind chapel, Llanbadarn Fawr village

 

Methodist

Aberffrwd CM chapel, Aberffrwd

Bethel Wesleyan Methodist chapel, Troedrhiw Sebon, Cwmrheidol Bethlehem CM chapel, Cwmerfyn, Penrhyncoch   (Trefeurig township) Bow St  CM Sunday School, Broncastellan Capel Dewi CM chapel, Capel Dewi Capel Marian CM chapel, Llanfarian, Llanbadarn-y-Creuddyn Cwmergyr Primitive Methodist chapel, Cwmrheidol Dyffryn CM chapel, Goginan Ebenezer Wesleyan

See under Salem

Gosen Welsh CM chapel, Rhydyfelin

Horeb Wesleyan Methodist chapel, Cwmbrwyno(g)         (Melindwr township) Horeb CM chapel, Gors          ( Lower Llanbadarn-y-Creuddyn township) Llwyn-y-groes Welsh CM chapel, Cwmrheidol Llywernog CM Sunday school,  Llywernog, Cwmrheidol Madog CM chapel, Cefn-Llwyd,  Capel Bangor  (Parsel Canol township) Mynach Welsh CM chapel, Pontarfynach, near Devil's Bridge Penllwyn Welsh CM chapel, Pen-llwyn, Capel Bangor Pisgah CM chapel, Ceunant Ponterwyd CM chapel, Ponterwyd, Cwmrheidol Salem / Ebenezer Wesleyan Methodist chapel, Ystumtuen, Cwmrheidol Saron Welsh CM chapel, Llanbadarn Fawr village Seion CM chapel, Bryn Seion      (Upper Llanbadarn-y-Creuddyn township)

 


Soar Welsh Ind chapel, Llanbadarn Fawr village

Rees, Thomas & John Thomas. Hanes Eglwysi Annibynnol Cymru (History of the Welsh Independent Churches), 4 volumes (published 1871+).
Here is the entry from this book for this chapel - with translation by Maureen Saycell

(Vol 4, p118-119)

 

" Mae y lle hwn o fewn milldir i Aberystwyth. Yma y corpholwyd yr eglwys Annibynol gyntaf yn y rhanbarth yma o'r sir. Dechreuwyd pregethu yma mewn ty anedd yn nghanol y dreflan, gan Dr. Phillips, Neuaddlwyd, yn 1801. Cynorthwywyd ef gan eraill o weinidogion a phregethwyr yr enwad, a chyn hir cymerwyd ty bychan yn mhen gogleddol y pentref ar ardreth, a threfnwyd ef oreu gellid at gynal gwasanaeth crefyddol ynddo. Corpholwyd yma eglwys yn 1802, cynwysedig o un-ar-ddeg o aelodau. Yr oedd Dr. Phillips a Mr. J. Roberts, Llanbrynmair, yn bresenol ar yr achlysur, a gweinyddwyd yma yr ordinhad o swper yr Arglwydd am y waith gyntaf.   Er mai ar  Dr. Phillips yr oedd y gofal yn benaf, etto cynorthwyid ef gan eraill, ac yn enwedig, ni ddylid esgeuluso crybwyll enwau yr efengylwyr ffyddlon Rhys Daries a John Thomas, Glynarthen, y rhai nid yn unig yma, ond hefyd mewn rhanau eraiÓl o'r wlad, a fuont o help mawr i gychwyn a sefydlu achesion.

Arferid cynal Gwylmabsant yn Llanbadarn ar ddydd Llun y Pasg bob amser, i'r hwn y cyrchai yr holl wlad oddiamgylch, a rnawr yr annuwioldeb a'i dilynui, ac er mwyn gwrthweithio dylanwad niweidiol y cynulliadau llygredig hyny, dechreuodd Dr. Phillips, ac eraill, bregethu yn y lle ar y diwrnod hwnw, a llwyddodd yr efengyl yn raddol i roddi uchel-wyliau annuwioldeb yn yr ardal i lawr. Dyna a fu yn gychwyniad i gyfarfod y Pasg, yr hwn sydd wedi ei gynal o'i pryd hwnw hyd yn awr, ond ei fod er's blynyddau wedi ei symud o ddydd Llun yn nes i ganol yr wythnos

Yn 1804, cafwyd darn o dir at adeiladu capel arno, yr hwn a alwyd yn Zoar.

Yn 1806, symudodd Mr. Azariah Shadrach yma o Lanrwst, i fod yn weinidog yma ac yn Nhalybont, a bu yn llafurio yma gyda llwyddiant mawr am yn agos i ddeunaw mlynedd, a phan y rhoddodd yr achos i fyny, gwnaeth hyny fel y gallai ymgyflwyno yn llwyrach i wasanaethu yr achos newydd a gychwynwyd ganddo yn nhref Aberystwyth. Bu cychwyniad yr achos yno yn dipyn o wanychdod i'r achos yma, ond daliodd ei dir er hyny, a chyn hir adnewyddodd ei nerth. Rhoddwyd galwad i Mr. Benjamin Rees, myfyriwr yn athrofa Neuaddlwyd, ac urddwyd ef Medi 22ain, 1825. Ar yr achlysur gweinyddwyd gan Meistri T. Phillips, Neuaddlwyd ; H. George, Brynberian ; Ll Rees, Trewyddel, (tad yr urddedig); W. Jones, Rhydybont ; D. Davies, Aberteifi; T. Griffiths, Hawen ; D. Thomas, Penrhiwgaled ; M. Rees, Pencadair, ac eraill. Yr oedd cangenau cyn hyn wedi eu sefydlu yn Dyffrynpaith a Clarach, i'r rhai hefyd yr oedd Mr. Rees i weinyddu.

Yn 1827, rhoddwyd eisteddleoedd cyfleus yn y capel, ac yn mhen tair blynedd wedi hyny helaethwyd ef, a rhoddwyd oriel ynddo. Daeth yma gynnulleidfa lled luosog, ac er na chyfrifid yr eglwys yn gyfoethog yn ei hamgylchiadau bydol, etto yr oedd yma lawer o bobl ffyddlawn a gweithgar gyda chrefydd. Llafuriodd Mr. Rees yma yn ddiwyd a chyson am saith-mlynedd-a-deugain, ond yn y ddwy flynedd ddiweddaf y mae ei iechyd wedi gwaelu yn fawr, fel nad ydyw yn gallu cyflawni ei weinidogaeth fel cynt, ond y mae etto yn aros mewn cysylltiad a'r eglwys. Nid ydym wedi cael enwau neb o hynodrwydd a fu yn nglyn a'r eglwys hon, ac nid anfonwyd i ni enw neb a godwyd yma i bregethu. "

Translation by Maureen Saycell (Jan 2008)

"This place is within a mile of Aberystwyth. Here was established the first Independent Church in this part of the county. The first sermon was given, in a dwelling house in the centre of the village, the preacher being Dr Phillips, Neuaddlwyd, in 1801. He was supported by other Ministers and  Preachers of the denomination, and before long a small house was rented at the north end of the village, it was adapted as best possible to hold religious services there .The church was established here in 1802, consisting of eleven members. Dr Phillips and Mr J. Roberts, Llanbrynmair, were present at the event and Holy Communion was celebrated for the first time. Although Dr Phillips was in charge he was supported by others, and mention especially, the names of the faithful evangelists Rhys Davies and John Thomas, Glynarthen, who were very helpful not only here but in other parts of the country to establish the cause.

On Easter Monday there used to be held a celebration in honour of the Patron Saint of Llanbadarn, this occasion drew large numbers of people from the surrounding countryside, and great was the ungodliness that followed, in order to counter the harmful influence of these degraded gatherings Dr Phillips and other began to preach on that day and gradually the gospel won the day and stopped these ungodly celebrations in the area. This was the beginning of the Easter Meetings which continue to be held to this day, although they are now held mid week not on the Monday.

In 1804 a piece of land was found to build a Chapel, this was named Zoar.

In 1806, Mr Azariah Shadrach moved here from Llanrwst to be the Minister here and Talybont, he worked here with considerable success for nearly eighteen years, and when he gave up it was to concentrate on the new cause that he had established in Aberystwyth town. The establishment of this new Chapel weakened the cause here, but it held on and strengthened with time. The call was issued to Mr Benjamin Rees, a student in the college at Neuaddlwyd, and he was ordained on September 22nd, 1825. Messrs T. Phillips, Neuaddlwyd; H. George, Brynberian; Ll. Rees, Trewyddel,(father of the ordained);W. Jones, Rhydybont; D. Davies, Aberteifi (Cardigan); T. Griffiths, Hawen; D. Thomas, Penrhiwgaled; M. Rees, Pencadair and others officiated on this occasion. Two other branches had already been established at Dyffryn Paith and Clarach which Mr Rees would also minister to.

In 1827, suitable seating was added in the Chapel and in three years the chapel was extended and a gallery added. There was a good congregation, although it was not counted as a rich Church in a wordly way it had many who were faithful and supportive in a religious way. Mr Rees worked hard and faithfully here for forty seven years, in the last two years his health has deteriorated considerably, this renders him unable to continue his ministry as before but he is still in close contact with the church. We have not had  any notable names  interested in this church nor any names of Preachers."

 


Beulah Ind chapel, Dyffryn Paith

Rees, Thomas & John Thomas. Hanes Eglwysi Annibynnol Cymru (History of the Welsh Independent Churches), 4 volumes (published 1871+).
Here is the entry from this book for this chapel -  with translation by Maureen Saycell

(Vol 4, 119-120)

 

" Mae y lle yma o fewn tair milldir i Aberystwyth, yr ochr ddeheuol i'r dref. Dechreuwyd pregethu yma yn foreu yn y ganrif bresennol, yn fuan fel y tybiwn ar ol dechreu yn Llanbadarn. Dywed Mr. Morgan, Llanfyllin, yn Hanes Ymneillduaeth, yr arferai ef ddyfod yma yn lled gyson dros ysbaid saith mlynedd o Dalybont, i bregethu mewn ty bychan a elwid Penybont, lle yr oedd Richard a Betti, a'u merch yn byw, y rhai oeddynt ffyddlawn a gwresog gyda chrefydd. Os ceid deg-ar-hugain yn nghyd, cyfrifid hi yn gynnulleidfa dda, ond byddai raid yn aml foddloni ar cyn lleied a chwech. Ond daliwyd yn mlaen er pob digalondid. Cyfaddaswyd hen dy yn lle at addoli, ac ynddo y buwyd yn ymgynnull am lawer o flynyddoedd. Yn 1842, penderfynwyd cael capel newydd yma, ac agorwyd ef Chwefror 1af a'r 2il, 1843. Mae yr eglwys yma wedi sirioli yn fawr y blynyddau diweddaf, er nad yw etto yn lluosog, ac nis gelli disgwyl iddi fod, oblegid nid yw ei chylch ond cyfyng, etto mae yma amryw bersonau a theuluoedd wedi bod yn ffyddlon at Dduw a'i dy. Mae y lle o'r dechreuad mewn cysylltiad gweinidogaethol a Llanbadarn, ac felly y mae yn parhau.

Nid ydym yn gwybod am neb a godwyd yma i bregethu. Yma y derbyniwyd Mr. Darid Williams, Beulah, Bangor, yn aelod, a thueddir ni i feddwl mai yma y dechreuodd bregethu, er na chawsom, sicrwydd o hyny. "

Translation by Maureen Saycell (Jan 2008)

"This place is within three miles of Aberystwyth on the Southerly side, Preaching began here early  this century, soon after Llanbadarn began. Mr Morgan, Llanfyllin in Hanes Ymneilltuaeth (History of Nonconformism) stated that he used to come here on a regular basis during a sojourn of seven years in Talybont, to preach in a small house called Penybont where Richard and Betty lived with their daughter. They were faithful and keen on religion. If thirty came together it was a good congregation but very often one had to be satisfied with six. They persevered despite their disapointment . An old house was adapted as a place of worship and there the congregation met for many years. In 1842 it was decided to have a new Chapel which opened on the February 1st and 2nd, 1843. This church has been much happier in the last few years although the congregation is not numerous, as one would expect in a small area but many people and families have been faithful to God and to his House. This has been associated with the Ministry of Llanbadarn and so it remains.

We do not know of anyone who became preachers from here but it was here that Mr David Williams, Beulah, Bangor became a member and we feel that this is where he began to preach although there is no evidence for this"

 

[Gareth Hicks: 9 Dec 2011]

Valid HTML 4.01 Transitional

InfoFind help, report problems, and contribute information.

Copyright © GENUKI and Contributors 1996 to date
GENUKI is a registered trade mark of the
charitable trust GENUKI


Hosted by Mythic Beasts Ltd.