Hide

Caernarvonshire Land Tax Records

hide
Hide
Hide

Creuddyn

(XQA/LT/1)

Llandrillo

1746-1810

Arllechwedd Uchaf

(XQA/LT/4)

Aber

1746-1810

Isgyrfai (cont.)

 

Llanrug

1770-1830

Dinllaen (cont.)

Boduan/Bodfan

1782-1819

Llandudno

1746-1800

Dwygyfylchi

1747-1810

Eifionydd

(XQA/LT/7)

Beddgelert (Eifionydd)

1771-1828

Ceidio

1782-1818

Llaneglwys Rhos

1746-1810

Llandegai

1746-1810

Criccieth

1771-1818

Edern

1782-1818

Llangwstennin

1746-1810

Llanfairfechan

1746-1810

Dolbenmaen

1769-1819

Llaniestyn, Llandudwen

1782-1818

Llysfaen

1746-1810

Llanllechid

1746-1812

Llanarmon

1769-1818

Llannor

1782-1818

Nant Conwy

(XQA/LT/2)

Betws-y-Coed

1746-1812

Uwchgwyrfai

(XQA/LT/5)

Clynnog

1770-1830

Llanfihangel y Pennant

1771-1819

Nefyn

1782-1818

Dolwyddelan

1746-1810

Llanaelhaiarn

1770-1830

Llangybi

1771-1818

Distyll

1782-1819

Llanrhychwyn

1746-1812

Llandwrog

1770-1830

Llanystymdwy

1770-1819

Tydweiliog

1782-1819

Llanrwst (Gwydir)

1746-1812

Llanllyfni

1770-1830

Penmorfa

1769-1819

Gafflogion

(XQA/LT/10)

Bottwnog

1783-1818

Penmachno

1747-1812

Llanwnda

1770-1830

Treflys

1769-1819

Carnguwch

1782-1818

Trefriw

1746-1810

Isghyrfai

(XQA/LT/6)

Bangor (Town)

1770-1830

Ynyscynhaiarn

1771-1818

Denio

1782-1814

Yspytty (Eidda/ Tir Evan)

1746-1810

Bangor (Aberpwll, Brithdir, Treborth)

1770-1830

Commitmaen

(XQA/LT/8)

Aberdaron

1782-1819

Llanbedrog

1782-1818

Arllechwedd Isaf

(XQA/LT/3)

Caerhun (Is yr Afon)

1746-1810

Bangor (Pentir, Caerwedog, Tyllfaen)

1771-1830

Bodferin

1782-1818

Llanengan (Tre’rsoch)

1782-1818

Caerhun (Maen y Bardd)

1746-1810

Beddgelert (Nant Gwynant)

1761-1830

Bryncroes

1782-1818

Llanfihangel Bachellaeth

1782-1819

Caerhun (Penfro)

1746-1810

Bettws Garmon

(1770-1830)

Llandegwnig

1782-1818

Llangian

1782-1818

Caerhun (Rhwng y ddwy afon)

1746-1810

Llanbeblig (Caernarfon)

1770-1830

Llanengan

1782-1818

Llanor (Trefodel)

1782-1818

Eglwys bach (Maenan)

1746-1810

Llanbeblig (Castellmai)

1770-1830

Llanfaelrhys

1782-1818

Penrhos

1782-1818

Conwy, Gyffin, Eglwys Rhos

1746-1810

Llanbeblig (Treflan, Waunfawr)

1770-1830

Llangwnadl

1782-1818

Unidentified Land Tax

(XQA/LT/11)

Gyffin

1746-1810

Llanberis

1770-1830

Mellteyrn

1782-1818

 

Clerk’s copies of assessments

(XQA/LT/12)

Llanbedr (Ardda)

1746-1810

Llanddeiniolen

1770-1830

Penllech

1782-1818

Lord Newborough Assessments

(XQA/LT/13)

Llanbedr (Llanbedr, Talycafn)

1746-1810

Llanfaglan

1770-1830

Rhiw

1782-1819

Llangelynin

1746-1810

Llanfairisgaer

1770-1830

Dinllaen

(XQA/LT/9)

Abererch

1767-1819

Data compiled from Gwynedd Archives and National Archives Catalogues. (Sept 2018)