Hide

Llandysul - a list of farms in the parish in 1758

hide
Hide

This list of 141 farm names  in Llandysul parish  in 1758 is extracted from The History of Llandysul [Hanes Plwyf Llandyssul] by the  Rev.W J Davies 1896 . Translated by Ivor Griffiths.
This is the oldest complete list in existence, the one in the book also has annotated the rateable values for each place.
In that year the Vestry set a rate of 4 pence in the pound on these places for the maintenance of the parish church.
The church wardens were John David and Evan John.
If looking for a specific place please note that it is possible for a place starting with a G to be listed under C.
At that time the parish consisted of 7 districts as follows;

The Mother Church

 • Gilfachwen Isa
 • Gilfachwenucha
 • Cwmoidw
 • Tirydre
 • Ddolganfed
 • Abercerdin
 • Troedrhywffenud
 • Llynoedd
 • Pantolwen
 • Gwynlhuest
 • Rhosdafarn
 • Parcmawr
 • Pantymochgorrig
 • Cwmyl
 • Pantrhydywen
 • Perthyronen
 • Pantscythan
 • Blaenythan
 • Pantfeillionen
 • Penlan
 • Rhywlug
 • Glyncerdin
 • Cwmgeist
 • Pantolwen Fach
 • Penpompreuddu

 

Llanffrene [Llanffraed]

 • Ffoshelig
 • Dyffrynllynod
 • Gellifraith y Cefn trebach
 • Fforestgerdin
 • Cwmnyar
 • Ceginan
 • Bargoedyparce
 • Dinas Gerdin y Llethr
 • Goytre
 • Pantycrychydd
 • Blaencerdin
 • Nantycwnstabl
 • Gilfachddafydd
 • Cwarllwynoidos
 • Darrenfach
 • Cribor Ucha
 • Cribor Issa
 • Blaencwmfforest
 • Glaslwyn
 • Cwmdyllest
 • Pwllybowle [Pwllfine]
 • Ffynonauglowon
 • Pantiorlech
 • Ffynonoer
 • Penlanfach
 • Cwmcabheilen
 • Logyn
 • Tregroes
 • Trefedw
 • Parcywirglodfawr

 

Llandyssulfed

 • Castell Hywel
 • Glanclettwr
 • Penyralltfawr
 • Nantremenyn
 • Fbhron?[Y Fron]
 • Cefngwallter
 • Glanrhydydre
 • Cwardafolog
 • Alltyfairdref
 • Glandwr
 • Rhydsais
 • Nantygwyddau ucha
 • Nantygwydda issa
 • Meinigwynion bach
 • Esgerddedwydd
 • Pantsgawen
 • Pantllin
 • Cwaralltyryn
 • Pantiorlech
 • Cabheilen [Cafeilen]
 • Berthlwyd
 • Gwessin

 

Capel Dewi

 • Galltyrodyn
 • Llwynrhydowain
 • Wernhir
 • Beiligwyn
 • Pengwern
 • Camnant
 • Clyncoch
 • Berthlas
 • Pantstrimon
 • Camnantfach
 • Cwarcoedeinon
 • Rhydycynnid
 • Blaeneinon
 • Cathal
 • Rhydyfydrwydd
 • Colhwynbach
 • Cilygraig
 • Llainyberth

 

Faerdref

 • Faerdref fawr
 • Faerdref fach
 • Gellifyharen
 • Coedyfoel al [alt Llethere 'rglwys]
 • Pantgwyn
 • Ffosesgob
 • Abercefel
 • Cwmarch
 • Danycoed
 • Pantymoch
 • Panthowel
 • Penmoelhedog
 • Heolfeinog
 • Cwarcefel
 • Pantydefaid
 • Rhydowenfawr
 • Rhydowenfach
 • Cwmcoedifor

 

Llanfair

 • Llanfairperthycynddyn
 • Henbant
 • Foelabergardde
 • Nantegryd
 • Penrhyw
 • Cefenllanfair
 • Cwmtywyll
 • Tomen Rhydowen
 • Beili Bach [its present name is Rhydyfene]
 • Dolfor
 • Dolwilym
 • Danycoed
 • Parcuwcha
 • Parcissa

 

Borthin

 • Tu du
 • Bachyrhew
 • Llwynbedw
 • Gilfach Howel[ als Plas llwyd]
 • Dolwallter
 • Glanrhyd
 • Cwarygraig
 • Ffynonau
 • Gweynifor
 • Alltygof
 • Penpompren
 • Brynsegur
 • Frongou
 • Rhydcradoc

 

[Gareth Hicks: 28 Oct 2000]