Hide

LLANFACHRETH 1891 CENSUS

hide
Hide

These pages contain both a Surname Index and transcriptions of the census entries

Compiled and contributed by Alwyn Humphreys © Copyright 2004

Transcriptions

Click on Folio number for transcriptions for the places shown

A

Folio
85-86

Ty Newydd / Rhydymain / Glan Eiddion / Cuttiau / Pen y Bont / Talybont / Drws y Nant Station House / Ronwydd Old Toll Gate House / Drws y Nant

B

Folio
87-88

Wenallt / Penrhiw / Tymawr / Penglog / Ty Cerrig Blaenau / Llwyncynfel / Braichbedw / Cefn y Braich / Caedefaid / Drws y Mela / Blaenau / Tan Y Bryn / Cae Addfwyn / Hafod y Geifr / Hafod Meredydd / Bronllowarch / Llwyn Sarn / Ty Isa / Ysgubor Newydd / Ty'n y Gerddi / Tyddyn Rhiw / Penarwnion Fach

C

Folio
89-90

Penarwnion Fawr / Ffrwd Gwyllt / Llawr Dolserau / Brynteg / Tynsimdda / Bontnewydd Station House / Nantcynidiw / Maes y Neuadd / Castell y Fedw

Ch

Folio
94-95

Pen yr Esgynfa / Ochoryfoel / Loje Park / Llety'r Hwsmon / Tan y Foel / Bron y Foel / Esgairwen / Rhedyncochion / Ty Cerrig Isa / Pwllgela Bach / Ty'n Twll / Bryncoch / Galltcarw / Brynblew

D

Folio
96-98

Caemarch / Ty Hir / Ty'n y Ffridd / Tyddyn Martha / Bychesau / Bron Einion / Castell y Gwynt / Caegwyn / Maesllech / Maesgwyn / Cae'rhedydd / Ystym Gwadnoeth / Ty Capel Carmel / Tanygaer / Caehuad / Corsygarnedd / Caelleu / Caeangelws / Doluwchafon / Ty'n llwyn / Penyffridd / Lodje Uchaf / Old Nannau Gardens

Dd

Folio
102-103

Gellfachreth / Caeglas / Caecrwth / Tynymynydd / Glasgoed / School House / Boetheuog / Refail / Ty Main / Ty Capel / Shop Fach / Shop (old P.O.) / Tainewyddion Terr / Tainewyddion (P.O) / Shop / Ty Newydd / Hen Ysgoldy / Ty Isaf / Ty Canol / Ty Uchaf / Bryneglwys / Penucharllan / Vicarage / Ffrwd / Ty Capel Ffrwd

E

Folio
104-105

Ffriddgoch / Bryn Prydydd / Ty'n y Buarth / Ty'n y Benrhos / Dolyclochydd / Nannau / Saddle-room / Farm Yard / Bothy / Nannau Cottage / Gwern offeiriad / Glasdir Isaf / Pandy / Coedmawr / Felin / Tyddyn Bach /

F

Folio
109-110

Dolgoed / Glan'rafon / Penrhosisaf / Maes'reglwyswen / Ty'nymynydd / Cae'ncoed / Dolfwynog / Dolfwynog Mine / Doladd / Penbryn / Ty Capel Hermon / Ty'nsimdde / Bwlchrhoswen isaf / Buarthre / Hafod Owen / Ysgwydd y Glyn / Caepoeth / Tyddyn du / Blaenglyn / Hendre / Cadwgan

Ff

Folio
111-112

Hafoty / Cyplau / Rhiwfelen / Dolcynawon / Dolcynawon / Abergeirw bach / Abergeirw Mawr / Tyddynmawr / Hendre Berfedd / Hafodfraith / Cwmheisian Uchaf / Cwmheisian ganol / Cwmheisian mine

 

 

SURNAME INDEX

A-E

F-H

J

K-P

R-W

 

[Page generated by Gareth Hicks 13 May 2004]